Zondag 23 juli:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 30 juli:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. J.W. Menkveld, Urk.

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we verder over Paulus’ verblijf in Griekenland. Deze keer treffen we hem aan in Korinthe, maar ook Rome komt nadrukkelijk in beeld. We lezen Handelingen 18:1-17.

In de avonddienst is de Schriftlezing afgeleid van het thema van Kamp Purnode dat betrekking heeft op het Onze Vader. We lezen en overdenken Lukas 11:1-4 en horen naar het verslag van het kamp en naar het kamplied.

Zaaier:
21 jaar geleden heeft Bets de Groot de bezorging van de Zaaier opgepakt en geregeld. Ze heeft gezorgd dat de Zaaiers uitgeteld op stapeltjes klaar lagen om bezorgd te worden, dat er steeds weer bezorgers waren en dat zij uitbetaald werden. Als gemeente zijn we zeer dankbaar dat zij dit al die tijd heeft willen doen. Naast de dank willen we haar Gods zegen en nabijheid toe wensen.

Vanaf deze week kunnen de bezorgers de Zaaier ophalen in de Rank. Daar worden ze door Daan Pladdet neergelegd. Bij vragen over de bezorging is hij hierover te bellen. Nieuwe bezorgers kunnen zich ook bij hem melden.

Nieuwsbrief:
De Nieuwsbrief van komende zondag is voor twee weken. Zondag 30 juli zal er dus geen Nieuwsbrief zijn.

Vakantie:
Ds. J. Menkveld heeft vakantie tot en met 29 juli en dan zal de vakantie van ds. J. Holtslag beginnen. Hij zal vrij zijn tot 26 augustus, waarbij de laatste week gedeeltelijk ingevuld zal worden met het bezig zijn aan de eindopdrachten van de interim-opleiding.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer A. de Bruijn zal op vrijdagavond 28 juli de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur. Het zal voor het laatst zijn dat Arie de maandsluiting verzorgt. We zijn dankbaar dat hij dit vele jaren heeft willen en kunnen doen. We wensen hem en Coby Gods zegen en nabijheid toe.

Verantwoording:
Het verjaringsfonds heeft het eerste halfjaar 2023 € 472,18 opgebracht.

Waarvan € 283,31 voor de Kerk en € 188,87 voor de Diaconie. Hartelijk dank.

Bloemengroet: als dank voor de bloemen is € 30 ontvangen.

Oud papier: op vrijdagavond 4 augustus wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Johan Bood, Wim van Wijgerden, Hans de Baat, Mark van Dijk, Jan Meerkerk, Sacha Romeijn, Jan Willem den Uil, Michel de Bruijn en Martijn de Bruijn.

Kopij ‘Zaaier’: : Graag uiterlijk maandag  31 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl. In verband met de zomervakantie verschijnt “De Zaaier” vrijdag 4 augustus voor twee weken. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. aanleveren van kopij.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 23 juli:
1) Diaconie 
2) Kerk
3) Inventaris en onderhoud gebouwen. 

30 juli:
1) Diaconie
2)  Kerk.

Zendingsbussen in juli en augustus:
Duurzame gemeenschapsontwikkeling in Ethiopië.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 juli bellen naar R. Kamphuis (06-53890401) ochtend- en avonddienst.
Op zondag 30 juli kunt u bellen naar G. Schmidt (06-17198227) ochtenddienst en naar B. Pesselse (06-50235236) voor de avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet:
23 juli: Fam. Korevaar-Harrewijn;
30 juli: Fam. Van der Vlies-van Genderen.

Gastheer/Gastvrouw:
23 juli: ochtend: Leo Timmer en Anke Büchner; avond: Jan en Gerrie van Wijngaarden.
30 juli: ochtend: Rian de Koning en Jan Donk; avond: Adriaan van Houwelingen en Joke de Kuiper.

Crèche 0-3 jaar:
23 juli: Annelies Klop, Imke van Houwelingen en Jasmijn in ’t Veld. 
30 juli: Jolanda Kamphuis, Lydia Korevaar en Hanna de Kuiper.
6 aug: Margreet Muilwijk, Annelise Dijksman en Hadassa van Zuthem.

Bijbelcrèche:
23 juli: Lianne van Oenen en Lotte den Besten;
30 juli: Annemarie Meerkerk en Lilian van Wijnen.
6 aug: Martijn Visser en Joas Verspui.

WIJK OOST/WEST

Meeleven: Mw. A. Goedhart – Donk (Hof van Giessen-Nieuwkerk 22, 3381JM) is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze was opgenomen vanwege het breken van een bovenbeen na een val. We bidden voor haar om kracht en zegen. In het bijzonder nu blijkt dat het niet geopereerd kan worden.

Erik de Graaff (Dorpsstraat 96, 3381AH) heeft deze week een punctie gehad om te weten te komen wat er mogelijk nog gedaan kan worden. Maandag hoort hij de uitslag. We bidden voor hem om Gods zegen en bijstand.

Arie de Bruin (Drijverschuit 42, 3371VA) Mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere hier dankbaar voor en hopen en bidden dat het verdere herstel goed mag verlopen.

Ook voor de overige zieken in de gemeente willen we bidden om Gods nabijheid en kracht. Dat medische behandelingen aan mogen slaan en dat er rust gevonden mag worden in het geloof in Jezus.

Uit de pastorie: Met grote dankbaarheid kijken we terug op afgelopen zondag. Hoewel het niet mijn ding is, was het goed om in de dienst en na afloop stil te staan bij het 25-jarig ambtsjubileum. Hartelijk dank voor alle goede wensen en attenties die via een handdruk, de brievenbus of digitaal binnengekomen zijn. Ze zijn daadwerkelijk binnengekomen. De hoogste dank is aan de Heere God die al die jaren voorzien heeft. Hij is trouw.

Met een vriendelijke groet,  ds. J. Holtslag