Zondag 23 oktober:

09.30 uur: ds. J. Holtslag, doopdienst
18.30 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg

Zondag 30 oktober:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, m.m.v. club Immanuël
18.30 uur: ds. T. Overbeeke, Reeuwij

Maandag 31 oktober: Hervormingsdag.

Dankdag, woensdag 2 november
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Scottie Bongers, dochter van Niels en Esther Bongers (Zwanenbloem 7, 3381 HD) en aan Siem Schippers, zoon Hubert en Miranda Schippers (Doetseweg 64, 3381 KG). Wilt u de dopelingen en hun ouders gedenken in uw voorbede? De Schriftlezing is deze zondagmorgen Psalm 139:1-16.

30 oktober om 9:30 is de Immanuel dienst. Een dienst voor iedereen en in het bijzonder voor de leden van club immanuel. Het thema van de dienst is “Welkom Thuis” en het gaat over het verhaal van de verloren zoon. Van harte welkom!.

Op dankdag zal de Schriftlezing zijn uit Psalm 65.

Koffie drinken na de dienst:
Na de doopdienst op 23 oktober staan Jeannet van Bruchem, Piet van Bruchem en Anja van de Bos-Brak voor u klaar met koffie, thee of fris in De Rank.

Na de dienst op zondag 30 oktober a.s.  staan voor u klaar met koffie, thee of fris: Hannie Prins, Elly en Henk Verspuij.

Catechisatie:
Door de herfstvakantie en dankdag is er de komende twee weken geen catechisatie. Wel verwachten we al de jongeren in de dienst op dankdag. We spreken af om 19:10 uur bij de Rank om gezamenlijk een plek in de kerk te zoeken. 
7 en 8 november zal er weer catechisatie zijn.

Afwezigheid:
Tijdens de komende herfstvakantie zal ds. Holtslag vrij hebben. Aansluitend heeft hij twee studiedagen op 31 oktober en 1 november. Voor zaken van pastorale aard kan contact opgenomen worden met ds. Menkveld of met de wijkouderling.

Break in de week – herstart:
Ontstaan in wat we noemen: de coronaperiode. Maar daarom niet persé beperkt tot die periode toch?! Het ligt in de bedoeling om de komende tijd “Break in de week” uitzendingen via het gebruikelijke kanaal (wijzijnhg) op Youtube te publiceren. Niet wekelijks, maar plusminus in een maandelijks ritme. Voor deze eerste uitzending zijn we op zoek gegaan naar de groep fruitplukkers, als vrijwilligers werkzaam ‘voor het goede doel’. Dat werd een boeiende ontmoeting met leuke en informatieve gesprekken! Aanvullend kwamen we bij gemeenteleden aan de koffietafel terecht. Belangstelling gewekt? Publicatie op DV woensdag 26 oktober 19:30 uur.

Praiseavond:
Wat is het mooi om als gemeente van God samen Zijn naam groot te maken! Dat kan op veel verschillende manieren. Met One Man Audience doen we dat het liefst door muziek en zang. Daarom organiseren wij op vrijdag 18 november een praiseavond in de Hervormde Kerk in Giessenburg. De avond is voor alle leeftijden, dus of je nu van traditionele liederen houdt, het liefst naar Sela luistert of voorkeur hebt voor wat stevigers, alles komt aan bod. De avond start om 20:00 uur. Wees welkom!

Actie: Geef Warmte Door:
Hoe zijn we solidair met elkaar? Ieder huishouden krijgt de komende maanden 380 euro aan energiekorting. Een deel van de huishoudens heeft het geld niet nodig, terwijl het bedrag voor andere huishoudens niet hoog genoeg is om de gestegen kosten te compenseren.   
In samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde kerk zetten we de actie “Geef Warmte Door” voort. Een solidair project waarbij we willen omzien naar alle plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in de knel komen. Hierbij een oproep aan degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan degenen die steun kunnen geven. Meer informatie is te vinden op de website www.hervormdgiessenburg.nl
of er kan gereageerd worden via 06-12942021 of diaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Tweedehandsboekwinkeltje:
Extra open op zaterdag  5 november van 10.30-15.30 uur!
Verder  zijn wij elke vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.  U bent u van harte welkom!
Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Oud Papier:
Op D.V. vrijdagavond 4 november a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Jan Rietveld, Johannes van der Leer, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Mark van Dijk, Renato Basters en Onno den Toom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 28 oktober a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Er is 10 euro en 20 euro ontvangen als dank voor de bloemengroet.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.  Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 31 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
23/10 1. Diaconie bestemd voor club Immanuël; 2. Kerk 
30/10 1. Diaconie; 2. Kerk 3. Najaarszendingscollecte
2/11 Dankdagcollecte

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 oktober voor de ochtenddienst bellen naar Piet Donk, tel. 652670 en voor de avonddienst naar J. Verspuij, tel. 06 53784406.
Op zondag 30 oktober voor de ochtend- én avonddienst Hein van de Boomgaard (654930).
Op woensdagavond 2 november (Dankdag) naar Dianne Beemsterboer (651828).

Wegbrengen Bloemengroet:
23/10 Anke Büchner en Joke Pladdet;  3
0/10 Fam. L. Timmer 6/11: Fam. Verspuij

Crèche 0-3 jaar:
23/10 Sija Kersbergen, Margreet Muijlwijk en Fenne Trouwborst;
30/10 Annemiek Aalbers, Alise van Genderen, Naomi de Jong en Jasmijn in ’t Veld.
6/11 Margriet Kooiman, Maartje van Druten en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche:
23/10 Laura Holtslag en Boaz Donk;
30/10 Annelies Klop en Loïs Donk; 
6/11 Christine Vink en Hannah van Veldhuizen.

Gastheer/Gastvrouw:
23/10 ochtend: Lo Boer en Gerwold Verspui; avond: Dick en Yvonne Muilwijk. 
30/10 ochtend: Marleen en Adriaan van Houwelingen; avond:  Pim en Tineke Vollmüller; 
Dankdag 2/11: Jan en Gerry van Wijngaarden.

WIJK OOST 

Meeleven:
Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) is dankbaar voor een geslaagde operatie afgelopen week. Ook het herstel lijkt goed te verlopen. We danken met hem en wensen hem Gods zegen voor de weken van herstel.

Magda van Kolfschoten (Dorpstraat 52) komt deze week terug na een lange periode van revalidatie in Rijndam. We danken voor het herstel dat er is geweest in deze weken, maar bidden ook voor haar nu het thuis lastig zal zijn om zich te behelpen.

Huwelijksjubileum:
Op vrijdag 27 oktober hopen Jaap en mw. Atie Muilwijk-Zondag (Dorpsstraat 16, 3381 AG) 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Arie en Cobie de Bruijn-Post (Van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB) zullen vrijdag 3 november, 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we ook jullie feliciteren met dit jubileum en wensen jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie…
Regelmatig krijgen we iets door de bus van gemeenteleden: een blad of kaartje. Daarvoor hartelijk dank, we lezen het met plezier en worden bemoedigd door de mooie kaarten. Voelt u zich ook altijd vrij om aan te bellen als u toch langskomt, als het even kan drink ik (of we) graag een kop koffie of thee!

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Annemarie Pierhagen (Emmalaan 7, 3381 AJ) zal woensdag 2 november een operatie ondergaan. We hopen en bidden dat alles goed mag verlopen en het gewenste resultaat mag opleveren. In de voorbede gedenken we haar.

Huwelijksjubileum:
Jan en Arda de Groot (Neerpolderseweg 46, 3381 JS) hopen zaterdag 29 oktober 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie samen met kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

Op donderdag 3 november zijn Tony en Hannie Prins (Wilhelminalaan 28, 3381 BP) 55 jaar getrouwd. Samen met jullie kinderen en kleinkinderen willen we jullie van harte feliciteren met dit jubileum. Er is dankbaarheid dat ze al zo veel jaren samen mogen zijn. Met hen zijn we de Heere God dankbaar en bidden we om Zijn zegen voor de tijd die komt.

Uit de pastorie:
Vooral tijdens de catechisaties zijn voorbeelden ideaal om iets duidelijk te maken. Tijdens de belijdeniscatechisatie kwam ik er echter achter dat ik uit een nieuw vaatje moet tappen. Onder andere de uitdrukking “iets uit de mottenballen halen” was niet bekend. Hoewel mottenballen nog steeds te koop zijn is het iets van vroeger. Een alternatief voor dit voorbeeld heb ik nog niet, want het mag niet van onder het stof vandaan gehaald worden. Ik laat me dus graag adviseren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag