Zondag 24 april:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, afscheid kinderen zondagsschool/Focusdienst
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
Komende zondag neemt de zondagsschool in een bijzondere kerkdienst afscheid van groep 8. Zij verlaten de zondagsschool en zijn het komende seizoen welkom op de brugklascatechese. In de dienst is het volgende Focusthema aan de beurt. Het is gesprek 1 van blok 2. Dit draagt als thema: Jezus, de Levende in ons midden en is verbonden aan de geschiedenis van de Emmaüsgangers dat we kunnen lezen in Lukas 24:13-32.

Uitgebracht beroep:
Daar er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure van het beroepingswerk, heeft de kerkenraad op zaterdag 16 april het beroep uitgebracht op proponent J.H. Menkveld te Dordrecht. Uiterlijk zaterdag 7 mei dient hij zijn beslissing aan de kerkenraad kenbaar te hebben gemaakt. Wij vragen u en jou proponent J.H. Menkveld en zijn vrouw op te dragen in gebed en bidden om Gods leiding bij het nemen van zijn beslissing dat, naar wij hopen, mag leiden tot een nieuwe predikant in onze gemeente. 

Vacature ambtsdrager:
Voor de nog openstaande vacature van ouderling ouderenwerk heeft broeder Wout Kwakernaak laten weten de roep voor dit ambt niet aan te kunnen nemen. We respecteren zijn besluit en bidden voor hem om rust over zijn genomen beslissing. De kerkenraad zal in haar vergadering van donderdag 5 mei, zich opnieuw beraden op welke wijze zij vervolg geven aan de invulling van deze vacature.  We vragen uw voorbede om Gods leiding om ook in dit ambt weer te voorzien.

Koffie drinken:
Na de morgendienst is er weer gelegenheid tot koffie drinken in ‘De Rank. Voor deze morgen staan Bertien Pesselse, Eddy Erkelens & Lisette van Wijnen op het rooster om u van koffie, thee of fris te voorzien.

Chauffeurs Kerkauto:
De oproep voor chauffeurs voor het rijden van de kerkauto heeft uiteindelijk 14 positieve reacties opgeleverd. Daarvoor hartelijk dank.

Er is nu een rooster gemaakt tot begin oktober. Het is mooi en goed dat gemeenteleden, die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen, toch de gelegenheid krijgen om de diensten bij te wonen. Als u ook mee wilt gaan draaien in het rooster van chauffeurs is het altijd nog mogelijk om u op te geven. U kunt dat aangeven bij de contactpersoon voor de kerkauto: Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per mail: settesok@hotmail.com

Gebedskalender:
Zondag 1 mei ligt de nieuwe gebedskalender voor u en jou weer klaar in de kerk en in de Rank. De kalender is ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd worden op de kerkapp. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl

Kamp Bladel Spaaractie:
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

In Tiendwaert, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam:

 • – Mw. M.H. van der Pijl – Golverdingen, afd. Den Bout
 • – mw. A.E. van Beest – Visser, afd. De Buurt

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam:

 • – Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143)
 • – Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)
 • – Mw. M. Dame – Lemmen, (kamer 451)
 • – Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89)
 • – Mw. P. Donk – Hakkesteeg (kamer 439)

Overige plaatsen

 • – Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg
 • – Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam
 • – Klazina van Bruggen, ASVZ: ‘De Merwebolder, Spoelmaker 3, 3363 WH Sliedrecht
 • – Lidewij Hardendood, In ASVZ: ‘De Merwebolder Groenenweer 19, 3363 XP, Sliedrecht
 • – Dhr. D. IJzerman, Waerthove, De Alblas, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht
 • – Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide
 • – Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem
 • – Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem
 • – Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201 KW, Gorinchem
 • – Jimi Romeyn, Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA Gorinchem
 • – Dhr. A.D. Donk, Het Gastenhuis Zuidbliek, Kruithoorn 2, 4208, CJ Gorinchem
 • – Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk

Als kanker je raakt:
De stichting ‘Als kanker je raakt’ biedt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een open hart en oor. De paraplu staat symbool voor wie God is en voor wat zij willen zijn: veelkleurig, beschermend, schuilplaats. Wilt u / wil jij verder praten? Neem gerust contact op. Stuur een e-mail naar contact@alskankerjeraakt.nl of bel: 06-28964266. Appen kan ook. Voor meer informatie zie: www.alskankerjeraakt.nl

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer J. Sterrenburg zal op vrijdagavond 29 april de maandsluiting verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
I.v.m. de meivakantie zal de volgende ‘Zaaier’ voor twee weken zijn. Wilt u hier rekening mee houden betreffende het aanleveren van kopij. Deze kunt u aanleveren tot maandag 25 april 18.00 uur. e-mail: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
24/4 1. Diaconie: Eleos, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 24 april bellen naar de heer J. Verspuij, 06-53784406.

Wegbrengen Bloemengroet:
24/4 Fam. P. van Dijk;
1/5 Jannie & Arie de Jong

Crèche 0-3 jaar:
24/4 Linde van Houwelingen, Willise v.d. Vlies & Sifra Visser;
1/5 Annelies Klop, Lydia Korevaar, Boaz & Loïs Donk

Bijbelcrèche:
24/4 Martijn Visser & Sifra Visser;
1/5 Eline Boer & Hadassa van Zuthem

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:  
Op Tweede paasdag, maandag 18 april, is in de leeftijd van 77 jaar overleden aan de gevolgen van kanker Jan Both. De laatste tijd verbleef hij in Tiendwaert. Daarvoor woonde hij met zijn vrouw Lenie Both aan de van Brederodestraat 57 (3381 BB).

Maandagmiddag 25 april zal er voorafgaande aan de begrafenis op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg in een besloten kring een dienst zijn van Woord en gebed zijn in de Rank. ’s Middags zal daar gelegenheid zijn tot condoleren van 14:30-15:30 uur.

In de voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

Meeleven:
In de voorbede gedenken we hen die te maken hebben met ziekte, zorgen, rouw of anderszins door een moeilijke periode gaan. Gods zegen en nabijheid gewenst.

Verhuisd en niet verhuisd:
Volgend jaar komen Pleun en Ditsy Tromp te wonen in De Rokerij in Boven-Hardinxveld. Toch staat hun huis aan de Taets van Amerongenstraat al leeg. Zij verblijven tot de daadwerkelijke verhuizing in hun recreatiewoning in Ermelo.
Hun tijdelijke postadres is Lijnbaan , 3372 WC Hardinxveld-Giessendam.

Uit de pastorie:
Evenals u ben ik in afwachting wat de uitkomst zal zijn van het uitgebrachte beroep. Onlangs mocht ik in een gesprek kennismaken met proponent Menkveld. Het was hartelijke en persoonlijk. Wat dit betreft ben ik benieuwd naar uw ontmoeting met hem op 21 april of in de zondagse eredienst op 1 mei. Laten we alles in gebed bij God brengen en bidden om Zijn leiding en om wijsheid bij het te nemen besluit.

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Holtslag