Zondag 25 april:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Diaconiecollecte Eleos:
De diaconiecollecte van deze week is bestemd voor Eleos. In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Zij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in de gesprekken. Bij Eleos ben je welkom, je mag zijn zoals je bent. Ze bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals het geloof. Meer info: www.eleos.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Rondreis door de Bijbel deel 3:
Met de zin: “Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden” geven we meteen al prijs wat het hoofdthema is van de 3e aflevering van de reis door de Bijbel over het boek Jesaja. Met hoofdstuk 40 begint een nieuw deel van dit Bijbelboek, waarin een andere toon doorklinkt. De profetische woorden geven ons hoop en verwachting. Hoop waarop? Tja, dan zult u toch moeten afstemmen op het WijzijnHG kanaal in YouTube. Voor zij-instromers geeft reisleidster Metta Wierenga een terugblik op de twee eerdere afleveringen. Maar het is ook heel goed mogelijk om die lessen achteraf nog te volgen. Heel bijzonder is de manier waarop in het nieuwe Testament de echo doorklinkt van Jesaja’s woorden. Het Woord… Metta noemt het op een bepaald moment ‘zelfstandig actief’. Onze aandacht en tijd meer dan waard! Vanaf maandagavond 26 april om 19:30 uur.

Break in de week – nieuw leven!:
Komende woensdag 28 april komt er een (voorlopig) eind aan de reeks uitzendingen die we Break in de week noemen. Ontstaan met als doel om elkaar te ontmoeten nu deze bijzondere periode vraagt om een ‘anders dan anders’ aanpak. Het thema van deze laatste uitzending is “nieuw leven en/in verwondering”. We beginnen met een niet-ongezellige wandeling door het nieuwe Giessenburgse park, noem het gerust een ontdekkingsreis! De sessie vervolgt in een huiskamer aan de koffietafel. Meer verklappen we hier niet… wel nog de tip dat er veel te leren valt voor, hoe zeg je dat… “kinderen van alle leeftijden”. YouTube/WijzijnHG, woensdag 28 april, 19:15 uur. Trek gerust samen met ons op!

Creatief Kerk-Zijn Oproep:
Bent u/ben jij creatief? Stapelt de voorraad creaties op nu we in coronatijd vaker thuis met onze hobby bezig zijn? En wilt u/wil jij deze mooie creaties ‘van waarde laten zijn’ binnen onze kerkelijke gemeente en graag verkopen voor een goed doel (minus evt. materiaalkosten)? Dan zijn wij op zoek naar u/jou!! Hoe, wat, waar, wanneer… dat is nog niet bekend, maar we willen graag ideeën inventariseren en de mogelijkheden onderzoeken. Mail, bel of app bij interesse:
– om mee te denken/helpen, te brainstormen, ideeën te verzamelen
– en/of om creaties te gaan verkopen voor een goed doel, en geef aan wat u/jij maakt.

Uiterlijk 1 mei gaan wij bekijken of er genoeg mogelijkheden zijn om dit idee verder uit te werken. Namens V&T, Wendy van Tuijl / wendy@van-tuijl.com / 0184-651714 of 06-40102351

Bijbelcrèche:
Voor de bijbelcrèche zijn we nog op zoek naar nieuwe leiding. Vind je het leuk om crèche te doen voor de kleuters? Meld je dan bij Lianne van Oenen (liannestam@hotmail.com of 06-83702867). We volgen een leuk programma tijdens de bijbelcrèche met een bijbelverhaal, een spelletje en/of een knutsel. Wil je liever iets regelen? We zijn ook op zoek naar één of twee mensen die mee willen organiseren, roosters maken, materialen klaarleggen. Ook hiervoor kun je je melden bij Lianne.

Verantwoording:
Via de bloemengroet is € 10,00 ontvangen. Tezamen met een rouw bedankkaartje ontving ds. J. Holtslag € 50,00 en op huisbezoek € 20,00

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 7 mei a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 26 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 25/4 1. Diaconie: Eleos, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 25/4 Fam. Stam- Prins; 2/5 Fam. Tromp

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 25/4 Mirthe van Houwelingen & Feline van Tuijl; 2/5 Margreet Kwakernaak & Imke van Houwelingen

Bijbelcrèche: 25/4 Thea & Lieke Verspuij; 2/5 Febe Troost

WIJK OOST

Meeleven: Het is momenteel geen gemakkelijke tijd waar we ons in bevinden. We leven mee met de zieken en mensen die het zwaar hebben. Gods zegen gewenst!

Tenslotte: Zondag is het de derde zondag na Pasen. Vanouds wordt deze zondag in het Latijn Jubilate genoemd. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en komt van Psalm 66: “Breek aarde uit in jubelzangen” en geeft aan hoe geweldig onze toekomst is omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Daar is helaas niet iedereen het over eens en in de morgendienst lezen we Mattheüs 22: 23-33 waarin Jezus reageert op een vraag van de Sadduceeën. Zij geloven wel in God, maar niet in een leven na de dood. Dat klinkt hen absurd in de oren. Jezus probeert hen te doen inzien wat ze missen. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Sjaak en Graddy Pierhagen (Bovenkerkseweg 40, 3381 KB) hopen op vrijdag 23 april hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Huwelijksjubileum: Op donderdag 29 april hopen Arie en Riet van Noordennen (Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG) het 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Hartelijke felicitaties willen we jullie alvast doen toekomen en Gods zegen en kracht voor de toekomst.

Meeleven: Mw. Rita van der Vlist (Wilhelminalaan 37, 3381 BN) is 22 april geopereerd vanwege een hernia. We hopen en bidden dat alles goed gegaan mag zijn en het herstel voorspoedig mag wezen.

Uit de pastorie: Onverwachte omstandigheden maken een weekend anders dan gedacht. Op zaterdag onbedoeld ergens een kop koffie drinken en op zondag twee diensten elders mogen vervullen die pas de donderdagavond ervoor afgesproken zijn. Het zijn vormen van omzien naar elkaar als mensen en als gemeentes. Zo hoort het te zijn. De Schriftlezing van zondagavond duidt daar ook op. We lezen Johannes 20:24-31 en Kolossenzen 3:12-17. Maar wat heeft een ringsteeksleutel met de preek van zondagavond te maken?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag