Let op: gewijzigde kerktijden zijn oranje gekleurd!

Zaterdag 24 december 2016 (Kerstnachtdienst)
21.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 25 december 2016 (1e Kerstdag)
09.00 uur: ds. M. Dubbelman
10.45 uur: ds. M. Dubbelman, m.m.v. Aqua Viva

18.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Zaterdag 31 december 2016 (Oudejaarsavond)
19.00 uur: ds. M. Dubbelman

Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag)
10.00 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. I. Hoornaar, Ermelo

 

Zondag 8 januari 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke

 

Bij de diensten: De kerstnachtdienst gaat uit van de gezamenlijke kerken van Giessenburg. Het thema is: Wie ben ik?  Ben Ik in beeld? Muzikale medewerking wordt verleend door “One Man Audience”. De collecte is voor de stichting World Vision en zal toegelicht worden.  U bent allen van harte uitgenodigd

Eerste kerstdag: De eerste dienst begint om 9:00 uur en er is muzikale begeleiding door orgel, piano en panfluit. Tijdens de tweede dienst (aanvang 10:45 uur) zal Aqua Viva o.l.v. Martin Klop muzikale medewerking verlenen. De schriftlezing in deze diensten is uit Lukas 2:1-20.

Kerstfeest Zondagsschool: Zondagavond 25 december is kerstdienst van de zondagsschool met als thema: Zolang gewacht, nu is het zover! De dienst vangt aan om 18:30 uur, maar de kinderen van de zondagsschool worden om 18.00 uur in ‘de Rank’ verwacht. Groetjes de leiding.

In de dienst op oudjaarsavond lezen we Johannes 1: 19-31. N.B. deze dienst begint om 19:00 uur.

Zondagmorgen 1 januari, nieuwjaardag, lezen we Deuteronomium 34:1-7 en het Bijbelboek Judas. De dienst begint om 10:00 uur. Aansluitend aan de dienst bent u welkom om elkaar in ‘de Rank’ alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar en samen onder het genot van koffie, thee of iets fris even na- en/of bij te praten. Daan Pladdet, Bas & Flora de Jong zullen voor de koffie e.d. zorgen.

Doopdienst: Zondagochtend 8 januari hopen we twee kinderen te dopen. Julian, de zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (Giessenlaan 35, 3381 AK) en Anna, de dochter van Kees en Margriet Kooijman (Doetse Vliet 2, 3381 HB). De schriftlezing is uit Johannes 2: 13-22: de tempelreiniging. Laten we bidden om Gods zegen voor de dopelingen en de doopouders.

 

Kinderpraise: Voor de kinderen is er op 24 december een “Mini Kerstprais 4 Kids”. Deze is buiten bij de Hervormde kerk van 19.00-19.30 uur. Bij slecht weer zal dit binnen zijn in de Rank.  Na afloop is er warme chocolademelk.

 

Catechese: Op 9 en 10 januari zal er weer voor de verschillende groepen catechisatie zijn. Wees allen welkom in het nieuwe jaar.

Inzameling winterjassen. 23-27 december: Graag nog een herinnering om herenjassen of winterjacks in te leveren voor de gedetineerden van de PI Dordrecht. Op vrijdagmiddag 23 december vanaf 13.00 – 20.00 uur in ‘de Rank’ tijdens de openingsuren van de tweedehandsboekwinkel en rondom de kerstdiensten. Bij voorbaat dank.

Rondreis door de Bijbel – Verdieping Nieuwe Testament: De evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn boeiende boeken. Ze concentreren zich op de persoon van Jezus van Nazareth, de Messias. We weten dankzij deze boeken veel over Jezus’ leven, zijn onderwijs en zijn werk.  Tijdens een cursus van drie avonden duiken we dieper in de vier evangeliën. De (donderdag) avonden hebben een interactief karakter en er worden verschillende werkvormen gebruikt.

Inhoud: De volgende vragen zullen aan de orde komen: Waarom hebben we vier evangeliën, was één evangelie niet voldoende? Wat is de onderlinge relatie tussen de evangeliën? Wat draagt elk evangelie bij aan de boodschap over Jezus? Wat is de kern van Jezus’ boodschap en onderwijs? Hoe kunnen we de radicaliteit van de Bergrede begrijpen? Welke sociale en culturele waarden speelden een rol in de tijd van Jezus? Wat leren we van Jezus over discipelschap?

Datums en kosten: 1e avond – 23 februari – de Stigt; 2e avond – 9 maart – de Rank; 3e avond – 23 maart – de Oude School. We vragen een bijdrage in de kosten van € 10. Deze winter hoeven deelnemers de cursusmap niet aan te schaffen. Per avond wordt een informatiesetje beschikbaar gesteld. Aanmelding We vragen u en jou om vooraf aan te melden bij Gerrit Romeijn: gerrit.romeijn@hggop.nl of via tel.nr 0184-634798.

Open avond Interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’: Op 4 januari 2017 is er een open avond bij Interkerkelijk koor Aqua Viva.  Deze avond beginnen we met een nieuw repertoire onder leiding van onze dirigent Martin Klop. Deze eerste repetitieavond in het nieuwe jaar beginnen we om 20.00 uur met koffie/ thee. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’ Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De normale repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor meer info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl                                                        

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Vrijdagavond 30 december a.s. zal de heer H. v.d. Meij de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur.

Gebedskring: Op D.V. dinsdagavond 3 januari komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 4 januari a.s. is de eerstvolgende bijeenkomst voor de leden van de vrouwenvereniging. We verwachten u weer in ‘de Rank’ om 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’: Woensdagavond 4 januari a.s. is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De leden worden om 19.45 uur in ‘de Rank’ verwacht. De heer L.C. Boer zal op deze avond de inleiding verzorgen (Jacobus 2: 1-26).

Oud Papier: Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 6 januari 2017, wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Johan de Groot, Gerard Kemkes, Henk Kersbergen, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Wouter de Kuiper, Jan Willem den Uil, Lennard Korevaar en Johan van der Sande.

Zondagsschool: Zondagmorgen 8 januari 2017 is er weer zondagsschool voor kinderen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten.

Vrouwenbijbelstudie: In het nieuwe jaar, op dinsdag- 17 en donderdagmorgen 19 januari, gaan we Ezechiël 18 bestuderen en met elkaar bespreken. Ezechiëls volksgenoten in ballingschap vonden hun lot onverdiend. Lag het niet aan hun voorgeslacht wat er allemaal mis was gegaan? Ezechiël legt uit dat God elk mens individueel beoordeelt op zijn verhouding tot God en zijn naaste. Vanaf 09.00 uur verwelkomen we iedereen met koffie en thee in zaal 5 van de Rank en is er gelegenheid om kaarten te schrijven, waarna we om 9.15 uur beginnen.

Opbrengst diaconiecollecte 18 december 2016: Door een vergissing is op zondag 18 december 2016 afgekondigd dat de diaconiecollecte was bestemd voor noodhulp voor de vluchtelingen uit Mosul. Deze noodhulpcollecte heeft al plaatsgevonden op 27 november. Wel is de situatie voor vluchtelingen op verschillende locaties in met name het Midden-Oosten erg zorgwekkend en is er dringend hulp nodig. Daarom is ZOA in december een campagne gestart met het motto: “Stille nacht, veilige nacht”. Wereldwijd zijn er op dit moment ruim 65 miljoen mensen op de vlucht. Dit aantal was nog nooit zo hoog. ZOA wil vluchtelingen concrete hulp bieden: eten, drinken, onderdak en veiligheid. De diaconie heeft daarom besloten de opbrengst van de collecte op 18 december voor dit doel te bestemmen. Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de website van ZOA: www.zoa.nl. De diaconie.

Ruilen busjes kerkradio: Bent u, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje dan komen we rond de feestdagen bij u langs om hem om te ruilen. Groeten van Petra, Sjaak en Gerard.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 23 december, 13 & 27 januari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: Via ouderling A. de Bruijn € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 25/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen, n.m. 1. Zondagsschool; 31/12 n.m. 1. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 25/12 (1e dienst) Annemarie Marcus & Anne-Marie Meerkerk, (2e dienst) Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist; 1/1 Jennina Zwijnenburg & Ellen de Vogel; 8/1 Monica Rietveld & Erica Stam; 15/1 Nelleke Visser & Annemieke Aalbers
  3. Crèche 2-3 jaar: 25/12 (1e dienst) Marije de Leeuw & Mariska Stam, (2e dienst) Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist; 1/1 Willeke Faro & Jacqueline van Wijk; 8/1 Cateline Snoek & Mirthe van Houwelingen; 15/1 Thea Verspuij & Margriet Kooijman

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/12 (1e dienst) Linde van Houwelingen, (2e dienst) Rachel Terlouw; 1/1 Noa Koekkoek; 8/1 Aniek Visser; 15/1 Daphne Zaal

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/12 (1e dienst) Maureen van Pelt, Julia Dubbelman & Martijn Visser, (2e dienst geen Bijbelcrèche); 1/1 Ellen de Vogel & Naomi de Jong; 8/1 Maartje van Druten, Rachel Terlouw & Christine Vink; 15/1 Roos van Zuthem, Aniek Visser & Maartje van Druten
  2. Wegbrengen bloemengroet: 25/12 Fam. Vonk- van Dam; 1/1 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 8/1 Fam. Romeijn; 15/1 Fam. Visser
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25/12 (1e dienst 09.00 uur) Bas de Jong, tel. 651522, n.m. Arie Stam, tel 652222; 31/12 (Oudejaarsavond) Fam. Koppelaar, tel. 651996; 1/1 (v.m. Arie de Kreij, tel. 652590, n.m. Fam. Kemkes, tel. 653282; 8/1 Fam. Kemkes, tel. 653282

.           Gastvrouw/heer: 25/12 v.m. (1e dienst) Jannie & Jan de Jong, (2e dienst) Pim Vollmüller & Jannie de Groot; 31/12 n.m. Patrick Marcus & Jan van Wijngaarden; 1/1 v.m. Leo Timmer & Marleen van Houwelingen, n.m. Dinella Visser & Theo Terlouw; 8/1 v.m. Wilma Troost, Marieke Stam & Tineke Vollmüller, n.m. Annemarie Verspuij & Annemarie den Uil; 15/12 v.m. Anke Buchner & Miranda Schippers, n.m. Frida Bogerd & Arie van Houwelingen

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. T. van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) moest woensdag 14 december worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat hij maandag 19 december weer thuis mocht komen. We wensen hem Gods zegen toe.

Tenslotte: Veel dank, ook namens mijn vrouw, voor al de mooie kaarten en goede wensen die we hebben ontvangen. Dank voor al uw blijken van meeleven. Als gezin willen we u allen gezegende kerstdagen en een gezegend 2017 toewensen. God heeft ons niet alleen gelaten in deze donkere wereld, maar is zelf mens geworden om ons te redden. Ik hoop dat we dat met Kerst extra zullen beseffen. Met Hem kunnen we veilig het nieuwe jaar in. Gods zegen toegewenst.  M. Dubbelman

WIJK WEST

Verhuisd: Afgelopen week is mw. C.A. (Lien) Vonk – de Kreij verhuisd naar verpleeghuis de Tiendwaert (De Buldersteeg DO 2, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam) We zullen een bekend gezicht vooraan in de kerk missen. Ons gebed is dat zij het goed mag hebben en getroost mag zijn door Gods nabijheid.

Uit de pastorie: Van harte willen we u danken voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die wij al mochten ontvangen en voor de felicitaties die via kaarten en de sociale media vanwege mijn verjaardag ontvangen mochten worden. Dat doet ons allen goed. Graag wensen we u vanuit de pastorie ook gezegende kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en Gods zegen in het nieuwe jaar. Telkens mogen we bemoediging vinden in het gegeven dat deze wereld en ons persoonlijk leven in Gods doorboorde handen ligt.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag