Zondag 26 mei
09.30 uur: ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: ds. J. Holtslag

Diaconiecollecte Woord en Daad:
De diaconiecollecte is zondag 26 mei a.s. bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Armoedebestrijding wordt gedaan door onder andere te investeren in onderwijs, landbouw- en bedrijfsontwikkeling, water en sanitaire voorzieningen. In Nederland wordt met de achterban gewerkt aan bewustwording door samen na te denken over vragen rond armoede en rijkdom. Woord en daad werkt samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.woordendaad.nl  Uw gaven voor deze organisatie zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Koffiedrinken na de dienst:
Alweer? Ja alweer. I.v.m. het 40-jarig huwelijksjubileum van Arjan en Geertje Overduin, hebben zij de wens om dit ook met u en jou te vieren. Daarom worden u en jij van harte uitgenodigd om op 26 mei samen met hen na de morgendienst koffie, thee of iets fris te drinken in de Rank, met uiteraard iets lekkers erbij. Op het rooster voor deze morgen staan Karin Huisman, Willy Schmidt, Annemarie den Uil & Willie Wijnbelt.

Huwelijkscursus:
Ook dit jaar is het de bedoeling om een cursusavond te houden voor gehuwden. Een datum is hiervoor niet geprikt, maar dat zal gebeuren samen met de geïnteresseerden. De avond begint om 19.00 uur met samen eten aan een tafel voor twee, waarna er steeds opnieuw met elkaar gesproken kan worden over zaken die het huwelijk betreffen. De avond heeft dezelfde invulling als afgelopen jaar. Aanmelden kan tot 8 juni bij ds. J. Holtslag.

Tweedehands boekwinkeltje:
Zaterdag 1 juni a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken! Wij zijn altijd iedere vrijdag van 13.00 – 20.00 uur open.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 29 mei a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging voor de laatste maal dit seizoen bij elkaar in ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Kopij volgende editie:
I.v.m. Hemelvaartsdag graag maandag 27 mei a.s. vóór 10.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Opbrengst diaconiecollecten: De diaconiecollecten hebben in de maanden maart en april het volgende opgebracht:  Voorjaarszending (3/3) € 635,45, Plaatselijk jeugdwerk (17/3) € 450,60, SDOK (31/3) € 680,50, Noodhulp Mozambique (7/4) € 500,00 extra ontvangen middels een gift, Open Doors (14/4) € 844,85, Voedselbank (19/4) € 395,65, Project 1027 (21/4) € 721,19, HGJB (28/4) € 574,40. De algemene diaconiecollecten op 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, hebben € 2.227,85 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording: Via dhr. A. de Bruijn 40 euro voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 24 mei & 14 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 26/5 1. Diaconie: Woord en Daad, 2. Kerk; 30/5 1. Diaconie, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 26/5 Lotte van Genderen & Febe Troost; 30/5 Annelies Klop & Willeke Faro; 2/6 Corine Terlouw & Marije de Leeuw

c.         Crèche 2-3 jaar: 26/5 Marjanne de Hoop & Marieke de Ruiter; 30/5 Cateline Snoek & Manuela Slop; 2/6 Maureen van Pelt & Jannette Stam

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/5 Hanna de Kuiper; 30/5 Imke van Houwelingen; 2/6 Jasmijn Basters

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/5 Annemarie Marcus, Aniek Visser & Eliseba van Zuthem; 30/5 Miranda Schippers, Mirthe van Houwelingen & Hanna de Kuiper; 2/6 Febe Troost, Naomi de Jong & Noa Terlouw

f.          Wegbrengen bloemengroet: 26/5 Fam. L. Boer; Fam. Vollmüller; 2/6 Fam. Kemkes- Muilwijk

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 26 mei bellen naar Jan van der Vlist, tel. 652796 en op Hemelvaartsdag (v.m.) naar Piet Donk, tel. 652670

h.         Gastvrouw/heer: 26/5 v.m. Adriaan en Marleen van Houwelingen, n.m. Frida Bogerd & Annemarie Verspuij; 30/5 v.m. Hidde & Bartje de Boer; 2/6 v.m. Jeannet van Bruchem & Wilma Troost, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Leo Vonk (Kerkhoflaan 19, 3381 AR) heeft al lange tijd voortdurende pijn aan zijn arm. Meerdere keren is hij daaraan geopereerd. Vorige week kreeg hij van het ziekenhuis te horen dat de operaties geen effect hebben gehad en zij ook verder, op dit moment, qua operatie en medicatie niets meer voor hem kunnen doen. Laten we bidden om Gods zegen en kracht voor hem.

Geboren: Dankbaar en blij zijn Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM) met de geboorte van hun dochter: Lieze Elisabeth. Zij is geboren op vrijdag 17 mei en is het zusje van Swen, Jasmijn, Hidde. We feliciteren hen van harte met de geboorte Lieze en we wensen Jan en Anne-Marie Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Tenslotte: Zondagavond hoop ik te preken over het ervaren van de vrijheid van Pasen in ons eigen leven. De schriftlezing is Exodus 13: 17-22.

WIJK WEST

Geboorte:  Op 2 mei is bij Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidsweg 1a, 3381 LM) een zoon geboren. Van harte feliciteren we Ben en Daniëlle met de geboorte van Thijn en wensen we hen Gods wijsheid zegen toe bij de opvoeding.

Meeleven: Er is dankbaarheid dat mw. A. IJzerman–van Asperen (Wilhelminalaan 80, 3381 BR) na een hartkatheterisatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Ook dhr. Arie Koppelaar (Neerpolderseweg 69, 3381 JR) mocht weer thuis komen. Dit na gedotterd te zijn in het ziekenhuis te Breda. Ook hier heerst dankbaarheid. In de voorbede bidden om Gods zegen en nabijheid.

Huwelijksjubileum: Komende zondag hopen Arjan en Geertje Overduin (Willem de Zwijgerstraat 21, 3381 BM hun 40 jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit heugelijk feit. We danken de Heere God voor et goede dat Hij gegeven heeft en bidden om Zijn zegen.

Huwelijk: Op 7 juni hopen Johannes van der Leer (Nieuw Lekkerland) en Martine de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381KZ) in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een bijzondere eredienst om 18:30 uur in de kerk. Van harte willen we Johannes en Martine feliciteren en hen een gezegende dag toewensen. Laten we in de voorbede het bruidspaar gedenken en bidden om Gods zegen over de voorbereiding en hun huwelijk. Hun toekomstige adres is Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN).

Uit de pastorie: Op Hemelvaartsdag zullen we vanuit de hemelvaart van de profeet Elia ons richten op de hemelvaart van de Heere Jezus. Wat zijn overeenkomsten en welke verschillen zijn er waar te nemen? Wat heeft dit alles ons te zeggen? U kunt het vinden in 2 Koningen 2:1-15 en Handelingen 1:6-11.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag