Zondag 26 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Opening winterwerk & Focus dienst
18.30 uur: ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam

Bij de dienst:
Komende zondagmorgen maken we een start met het nieuwe winterseizoen en tegelijk met het FOCUS-traject. Het thema van de dienst is ‘Geloven is doen’. We lezen Lukas 10:38-42. In de dienst zal er meer verteld worden over wat FOCUS precies inhoudt. Na de dienst hopen we elkaar te ontmoeten rondom allerlei activiteiten.

Bevestiging en intrede ds. Dubbelman:
D.V. Zondag 26 september zal ds. Dubbelman als wijkpredikant van wijkgemeente 2 “Noord” van de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld worden bevestigd in de morgendienst die om 9.30 uur begint. s’ Middags zal hij intrede doen in de dienst die om 14.30 uur begint. Vanwege de beperkende maatregelen rondom COVID-19 is deze de dienst mee te maken d.m.v. de livestream. Deze is te bereiken via de website hghg.nl en/of https://www.youtube.com/channel/UC6GJCOkC4z_QGnPVD0CKuJA.

Belijdeniscatechisatie:
Binnenkort zal de belijdeniscatechisatie van start gaan. Een ieder die er aan denkt om mogelijk belijdenis van het geloof te willen afleggen of daar wel eens over na wil denken, die kan contact opnemen met ds. J. Holtslag. Met elkaar spreken we de eerste datum af

AWAKE:
Aanmelden gebeds-app. Op 19 september gaat AWAKE van start; een maandelijks event op zondagavond voor geloofsverdieping vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar) en dóór jongeren. Als team verlangen we naar Gods zegen voor onze jongeren en jongvolwassenen. Daarbij geloven we in de kracht van gebed, en hopen we dat u en jij thuis willen meebidden voorafgaand aan en tijdens de AWAKE-avonden. Omdat een herinnering vaak helpt, is het mogelijk om voorafgaand aan elk event een app of e-mail te krijgen van ons gebedsteam. Bid u/jij mee? Aanmelden kan via 06 3031 8608 of awakegebedsteam@gmail.com

Zingend op Weg:
Houd je ook zo van zingen! Op vrijdag 1 oktober start het altijd gezellige zangclubje ‘Zingend op Weg’. Iedereen tussen de 5 en 10 jaar is van harte welkom om met ons mee te zingen. Elke vrijdagavond oefenen we van 18.30 tot 19.15 uur in zaal 1 van De Rank. Je mag ook gerust een avondje komen kijken en luisteren naar ons. Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 1 oktober, 18.30 uur!

Lotte van Genderen, Ruth van Veldhuizen en Marieke de Ruiter

Boekenmarkt:
Vanwege de grote hoeveelheid tweedehands boeken, wordt er op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober a.s. een BOEKENMARKT in “de Rank” gehouden.

Op vrijdag bent u van 13.00 tot 18.00 uur welkom en op zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.

Oud Papier:
Vrijdagavond 1 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze maand staan Teus Oskam, Eimert de Kuiper, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 27 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
26/9 1. Diaconie: Plaatselijk Jeugdwerk/HGJB, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
26/9 Fam. L. Timmer; 3/10 Fam. Verspuij

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
26/9 Marije Dijkgraaf & Noa Terlouw; 3/10 Lydia Korevaar & Feline van Tuijl

Bijbelcrèche:
26/9 Maureen van Pelt & Lidia Faro; 3/10 Eline Boer & Boaz en Lois Donk

Gastvrouw/heer:
26/9 v.m. Corrie & Herman Visser, n.m. Rian de Koning & Siebold Freeke; 3/10 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST/WIJK WEST

In herinnering:
Op woensdag 15 september is in de leeftijd van 84 jaar mw. Marigje Muilwijk – Tukker overleden. Als drie jarig meisje kwam zij in de oorlog te wonen bij een oom en tante in Ottoland. Bij hen is zij gebleven en met hen is zij na de oorlog verhuisd naar de Doetseweg. Daar heeft ze haar man Wout Muilwijk leren kennen met wie zij getrouwd is op 24 november 1961. Samen mochten zij vier kinderen ontvangen en mochten zij kleinkinderen en een achterkleinkind begroeten. Een groot deel van hun huwelijk woonden zij aan de Lijnbaan. De laatste 20 jaar aan de Giessenlaan 51. 

Mari Muilwijk hebben wij leren kennen als een zorgzame en huiselijke vrouw. Een vrouw die niet veel sprak over het geloof, maar ze wist dat God geen bidder laat staan. Deze trouw van God maakte dat zij iedere kerkdienst aanwezig was. De zondag voor haar sterven had zij een opleving en wilde ze persé vanuit de rolstoel de morgendienst bekijken Eerder was zij betrokken bij het werk van de zondagsschool en de evangelisatiecommissie. 

Dinsdag 21 september heeft in de dankdienst voor haar leven de trouwtekst centraal gestaan. Aansluitend vond de begrafenis plaatsvinden op de oude begraafplaats. In de voorbede gedenken we haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

In herinnering:
In de nacht van zondag 19 september is overleden in de leeftijd van 89 jaar dhr. Vas Rietveld. Hij woonde met zijn vrouw Slingelandseweg 9 (3381 KZ).

Naast het besturen van de vrachtwagen en het kennen van het Nederlandse wegennet, was hij vooral een man van de natuur. Vissen, varen op de Giessen en van alles vertellen over de vogels. Hij was betrokken op zijn dochter en kleinkinderen en was bereid om met alles te helpen.

De kerkgang was bij hem versloft, maar de afgelopen periode keek hij wel twee keer per zondag samen met zijn vrouw naar de kerkdiensten. Ook was er met hem goed over het geloof te spreken. Zeker de laatste periode van zijn leven. Hij vond het moeilijk om het leven en zijn geliefden los te laten, maar worstelde ook met de vraag of Gos genade wel voor hem was. De gelijkenis van het verloren schaap is het laatst met hem gelezen. De Heere Jezus is op zoek om hen die afgedwaald zijn Thuis te brengen. Tijdens de dienst van Woord en gebed op vrijdagmiddag 24 september staat deze gelijkenis centraal. Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de oude begraafplaats aan de Kerkweg.

In de voorbidden bidden we om zegen en kracht voor zijn vrouw, voor Lia en Teus en voor de klein- en achterkleinkinderen.

Meeleven:
De afgelopen week is Piet van Holten in Nieuwegein geopereerd aan zijn hart. Er is dankbaarheid dat de operatie goed verlopen is. Afgelopen maandag mocht hij weer thuiskomen. We danken God voor de geslaagde operatie en bidden om zijn zegen over het herstel.

Levi de Leeuw (Bovenkerkseweg 25, 3381KA) loopt met zijn arm in het gips vanwege scheurtjes in de pols. We wensen hem sterkte en bidden dat alles weer goed mag genezen.

Ook de overige zieken dragen we op in de voorbede.

Huwelijk:
Op 1 oktober zullen Siegert Jeninga en Laura van der Aa in het huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats om 16:00 uur bij kasteel Kerckebosch in Zeist. Het adres van het bruidspaar is Notenboomstraat 16, 4209 CL Schelluinen.

We wensen Siegert en Laura een mooie en gezegende dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijk.

Huwelijksjubileum:
Op 1 oktober mogen Huib en Hennie Glerum (Johan de Kreijstraat 33, 3381 DG) het 45-jarig huwelijksjubileum vieren. Ook jullie willen we van harte feliciteren en Gods zegen wensen.

Rembrandthof:
Mw. P. Donk – Hakkesteeg zal niet terugkeren naar de Dorpsstraat 6b, maar in de Lange Wei blijven. Voorlopig op kamer 439. Haar adres is Rembrandthof 85, 3372 XV)

Uit de pastorie:
Afgelopen week was er de jaarlijkse vergadering van de Zaaier. Deze keer bij drukkerij de Groot in Goudriaan. Naast dat we konden zien waar de Zaaier gedrukt werd, hoorden we ook van mogelijke wijzigingen in de lay-out van de Zaaier. Rond kerst moet dit het geval zijn. Alle reden om de Zaaier te blijven lezen.
Wist u trouwens dat nieuwe abonnees een half jaarlang de Zaaier gratis kunnen lezen?

Met een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag