Zondag 27 februari:
09.30 uur: ds. C. Mijderwijk, Putten
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Jeugddienst

Zondag 6 maart:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Bediening Heilige Doop & Focusdienst
18.30 uur: ds. A. Plaisier, Amersfoort

Woensdag 9 maart:
08:45 uur:
ds. J. Holtslag (Gereformeerde kerk)
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagavond is er een jeugddienst, waarin ingegaan zal worden op seksueel grensoverschrijdend gedrag. U leest iets verder hier meer over.

Zondagmorgen 6 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan Julia Harrewijn, dochter van Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK) en aan Noud Liam van Genderen, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grote Waard 43, 4225 SL Noordeloos). In deze doopdienst volgen we het Focusthema van gesprek 3 ‘Jezus spreekt ons aan’. De Schriftlezing hierbij is Lukas 4:14-30.

Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens zal er om 8:45 uur in de Gereformeerde kerk een dienst zijn voor de kinderen van de bovenbouw van de bassischool waarin ds. Holtslag voorgaat. Aangesloten wordt bij het thema van de HGJB ‘Blijven bidden’. Gelezen wordt Daniël 6:1-29. In de avonddienst lezen we naast Jakobus 4:13-17 ook Deuteronomium 8:1-3 en Mattheüs 6:25-33

Jeugddienst:
Zondagavond 27 februari is het thema van de jeugddienst #MeToo. Helaas worden we weer opgeschrikt door allerlei seksueel grensoverschrijdend gedrag. In heel de samenleving vindt dit plaats en spijtig genoeg is het ook van alle tijden. Vrouwen en ook mannen van alle leeftijden kunnen er over meepraten dat zij door seksueel getinte woorden en ongepaste daden lastig gevallen zijn. Ook in de Bijbel lezen we over mannen die de grens ver te buiten gaan. Onder andere in 2 Samuël 13. De geschiedenis van de knappe Tamar die door haar halfbroer Amnon wordt verkracht. David, de vader van hun beiden wordt woedend, maar daar blijft het bij. Kan het anders met zijn verleden? Gods gebod lezen we in Leviticus 18 vers 9.

Paasgroeten actie 2022:
‘Uw licht heelt wat gebroken is’. De PKN zorgt ervoor dat er tijdens Pasen kaarten met bemoedigende teksten uitgedeeld worden aan gedetineerden. Als gemeente verzorgen wij ook een aantal van deze kaarten en willen u vragen om mee te schrijven. De kaarten met een uitgebreide uitleg en bemoedigende teksten die ter inspiratie door Credo zijn opgesteld (waarvoor hartelijk dank!) worden zondag 27 februari uitgedeeld bij de ingangen van de kerk en de Rank aan diegene die mee willen schrijven. Uiterlijk 10 maart kunt u de kaart inleveren op de in de uitleg genoemde adressen.

Namens het Focusteam en het Gevangenenpastoraat van harte aanbevolen!

Catechisatie:
In de voorjaarsvakantie zal er geen catechisatie zijn. In de daarop volgende week komen we niet samen op de gebruikelijke tijden, maar op woensdagavond voorafgaand aan de biddagdienst om als catechisanten samen te eten in de Rank en aansluitend naar de kerk te gaan.

Afwezigheid:
Uitgezonderd de zondagen is ds. Holtslag tijdens de voorjaarsvakantie afwezig. Ook is hij 7 en 8 maart afwezig vanwege twee studiedagen op het Hydepark in Doorn. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling.

EO-jongerendag 2022:
Op zaterdag 11 juni 2022 vindt weer de EO-Jongerendag plaats; net als drie jaar geleden in AHOY in Rotterdam. Het thema van deze dag is #SPEAKLIFE. De artiesten en sprekers worden binnenkort bekend gemaakt; maar het belooft sowieso een mooi feest te worden! Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer! Heenreis: zaterdag 11 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam ’s avonds na afloop om 21:45 uur. Kosten: € 8,00 p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! App je vrienden en spreek met elkaar af om erheen te gaan; en reserveer zelf jouw ticket via https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag

Rommelmarkt 2022:
Op D.V. 18 juni 2022 willen we onze rommelmarkt weer organiseren. Dus zet deze datum maar vast in je agenda om te komen kopen of te verkopen. Deze editie van de rommelmarkt zal, net als de vorige keer plaatsvinden in en rondom De Rank en op een gedeelte van de Dorpsstraat. Deze keer gaan we het wel iets anders aanpakken wat betreft de voorbereiding. Het plan is om niet al drie maanden van te voren te beginnen met het verzamelen en uitzoeken van de spullen, maar om +/- één maand van te voren te beginnen. We hopen natuurlijk met z’n allen dat corona geen roet meer in het eten gaat gooien, maar mocht dat wel zo zijn, dan kunnen we er met een maand voorbereiding iets makkelijker op reageren.

Bloemengroet:
Nu we weer met veel meer mensen in de kerk mogen, willen we ook de bloemengroet weer net als voor de corona-tijd gaan verzorgen. Dat betekend dat de bloemen weer in de kerk staan op zondagochtend. De gemeenteleden die aan de beurt zijn om de bloemen rond te brengen kunnen die dus weer uit de kerk meenemen. Net zoals we dat altijd gewend waren om te doen. De kaarten liggen bij de bloemen.

Zijn er nog vragen over dan kunt u altijd 06-34573542 (Erik Donk) bellen.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 13 maart uitgedeeld. De kalender is ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd worden op de kerkapp. De overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl

‘#Protestant’:
Bij de Protestantse kerk is een nieuw magazine verschenen voor alle werkers in de kerk. Het is de opvolger van de magazines Woord&Weg, Diakonia (voor diakenen) en Jong Protestant (voor jeugdwerk). De intentie is om de werkers in de kerk te informeren en te inspireren om hun taak goed toegerust en met plezier uit te kunnen voeren.

Dit gebeurt door interviews, reportages en achtergrondverhalen, maar ook met ideeën, praktische tips en leuke weetjes vanuit plaatselijke gemeenten en vanuit de dienstenorganisatie. #Protestant verschijnt viermaal per jaar en een abonnement is gratis. Zie www.Protestantsekerk.nl

Tweedehandsboekenwinkeltje:
Het tweedehandsboekenwinkeltje is weer extra open!

Iedere vrijdagmiddag van 13.00-18.00 uur en op zaterdag 5 maart van 10.30-15.30 uur, bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Gebedskring:
De gebedskring komt dinsdagavond 8 maart weer bijeen om 20.15 uur niet in de kerk maar in zaal twee van de Rank. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagmorgen 9 maart a.s. komen de leden van de mannenvereniging weer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer J. van Wijngaarden zal deze morgen de inleiding uit Titus 3 verzorgen.

Oud Papier:
Vrijdagavond 4 maart a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Ad v.d. Sande, Marcel Ruitenberg & Chris van Veldhuizen

Verantwoording:
Via ds. E. van Rooijen €30,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 7 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
27/2 1. Diaconie, 2 Kerk, 3. Voorjaarszendingscollecte;
6/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;
9/3 1. Bidstondcollecte

Wegbrengen Bloemengroet:
27/2 Fam. Kemkes- Muilwijk;
6/3 Fam. Schep- de Jong;
13/3 Fam. de Kreij

Crèche 0-3 jaar:
27/2 Marieke de Ruiter & Hanna de Kuiper;
6/3 Hanneke Hakkesteegt & Berit Donk;
13/3 Henrike Verspui & Fenne Trouwborst

Bijbelcrèche:  
27/2 Annemarie Meerkerk & Diana Erkelens;
6/3 Thea Verspuij & Lieke Verspuij;
13/3 Dorine Dijksman & Eline Boer

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op 2 maart hopen Wout en Coby Kwakernaak (Wetering 13, 3381 DL) het 45 jarig huwelijksjubileum te mogen vieren. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met de jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe.

Zaterdag 5 maart zijn Riekele en Griet Sonnema (Giessenlaan 29, 3381AK) 40 jaar getrouwd. De hartelijke felicitaties voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen. Voor de tijd die komt wensen we jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Zoals er verschillend omgegaan is met het coronavirus en de maatregelen die erbij kwamen, zo zal er ook verschillend gekeken worden naar het verdwijnen van alle maatregelen. De één juicht het toe. Een ander is nog niet gerust en daarom voorzichtig. Laten we wat dit betreft ook elkaar aanvaarden en in het oog houden. Tegelijk voel ik de hoop en het verlangen om u allen weer tegelijkertijd in de kerk te kunnen ontmoeten om samen God te loven en onder Zijn Woord te zitten.

Met een hartelijke groet, 
Ds. J. Holtslag