Zondag 27 juni:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. G.J. Mink, Sliedrecht

Donderdag 1 juli:
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Andries Boer & Julia Dubbelman

Bij de diensten:
Zondagmorgen zal de Schriftlezing zijn uit Hebreeën 5:11-6:20. Mogelijk een gedeelte waarvan u denkt: “had dat maar overgeslagen”. Het is een pittig stuk waarin de lezer behoorlijk wordt aangesproken. In het licht van de reformatie is overslaan geen optie. Een kenmerk van de reformatie is tota scriptura (geheel de Schrift). Zo luisteren we naar dit bijbelgedeelte om te horen wat de Heere God ons voor vandaag te zeggen heeft.

Diaconiecollecte The Mall Jongerenwerk: De diaconiecollecte voor komende zondag is bestemd voor The Mall te Gorinchem. Dit is een onderdeel van het landelijk bekende Youth for Christ. Ze ondersteunen kwetsbare jongeren op één of meerdere leefgebieden en zetten in op talentontwikkeling. In Gorinchem zijn ze betrokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het oog hebben. Ze zijn regelmatig in de Binnenstad, Haarwijk en Gildenwijk op straat actief. Daar zoeken ze jongeren op en luisteren ze naar hun verhaal. Ze bieden jongeren een veilige plek in de drie jongerencentra. Hier bouwen ze aan de relatie met jongeren. De meiden hebben een eigen plek waar ze activiteiten doen en samen met de meidenwerker praten over wat hen bezighoudt. Meer info: www.mallgorinchem.nl Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Bezorging van ‘De Zaaier’: ‘De Zaaier’ wordt door jongeren van de gemeente op vrijdagmiddag bezorgd. Er was altijd een lange wachtlijst, maar die is inmiddels verdwenen. Er zijn binnenkort dus weer bezorgers nodig. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 en tot 16 jaar. Wanneer je 16 bent geworden, moet je je wijk weer afstaan aan iemand die op de wachtlijst staat. Zo krijgen zoveel mogelijk jongeren een kans om het een tijdje te doen. Je kunt je opgeven bij mw. E.M. de Groot – Slob, Doetseweg 33, tel: 651546.

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 2 juli, wordt het papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Leo Harrewijn, Leo Timmer, Jan van Wijgerden, Adriaan Korevaar & Lucas de Jong

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 28 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 27/6 1. Diaconie: The Mall, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 27/6 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 4/7 Fam. Romeijn

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 27/6 Margreet Kwakernaak & Isa Zaal

Bijbelcrèche: 27/6 Thea & Lieke Verspuij

WIJK OOST

Meeleven: Mw. M. Muilwijk- Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) is sinds zaterdag 5 juni opgenomen voor onderzoek in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In eerste instantie werd gevonden dat zij een te hoog gehalte calcium had. Afgelopen donderdag kreeg zij het ingrijpende bericht dat zij kanker met uitzaaiingen heeft en er geen (effectieve) behandeling meer mogelijk is. Eén van de komende dagen zal zij naar huis komen om daar verder verzorgd te worden. We wensen mw. Muilwijk, haar man en verdere familie Gods kracht en troost toe.

Mw. A. van Meerkerk-Zwijnenburg (Peursumseweg 8, 3381 KW) wordt woensdag 23 juni, geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij krijgt een nieuwe knie. We hopen dat de operatie goed zal verlopen en we wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Mw. P. Donk-Hakkesteeg (Doetseweg 6B) verbleef de afgelopen 6 weken voor revalidatie in het Gasthuis te Gorinchem. Maandag 21 juni is zij daar ontslagen, maar omdat de stap om naar huis te gaan nog te groot is, verblijft zij de komende weken bij haar zoon Peter om daar verder te herstellen. Haar adres is: Etty Hillesumstraat 42, 4335 SB Middelburg. We wensen haar Gods zegen en kracht toe bij het herstel.

Overleden: Zaterdagmiddag 19 juni overleed Willem-Jasper Hardendood. Hij is de zoon van Henk en Annemien Hardendood (Van Delftstraat 18, 3381 BH). Vanwege zijn lichamelijke en verstandelijke beperking kon hij na zijn 5e verjaardag niet meer thuis blijven wonen. Eerst woonde hij in Rotterdam en vanaf 2004 in de Merwebolder te Sliedrecht. De laatste maanden ging zijn gezondheid sterk achteruit. Vorige week maandag werd duidelijk dat hij in de laatste fase van zijn aardse leven was gekomen en dat hij op weg ging naar het Vaderhuis. Willem-Jasper is 45 jaar oud geworden. 

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden in besloten kring op vrijdagmiddag 25 juni. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Thorbeckelaan te Sliedrecht. We wensen zijn ouders, zijn zussen Maria, Lidewij en Dingena, en verdere familie Gods troost en kracht toe.

Geboren: Dankbaar en blij zijn Gerard en Renate Bouter (van Wenastraat 5, 3381 BK) met de geboorte van hun zoon: Michaël David Bouter. Zijn roepnaam is Micha en hij is geboren op dinsdag 15 juni. Op het geboortekaartje staat: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. We feliciteren Gerard en Renate van harte met de geboorte van hun zoon en we wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Huwelijk: Donderdag 8 juli hopen Rick de Wit (De Schans 91, 4223 NW Hoornaar) en Mirthe van Houwelingen (Wetering 5, 3381 DL) te gaan trouwen. Het burgerlijk huwelijk wordt om 12:30 uur gesloten in de Duikenburg te Echteld. De trouwdienst, waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk, begint om 15:30 uur in de Hervormde kerk in Giessenburg en is mee te beleven via de livestream. Boven de trouwkaart staat Psalm 32: 10 Maar wie op de Here vertrouwt, wordt door Zijn liefde en goedheid omringd. We wensen Rick en Mirthe die liefde en goedheid toe voor hun huwelijk. Hun nieuwe adres wordt: Oranjelaan 4, 3381 AT Giessenburg.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Arie Stam (Emmalaan 21, 3381AJ) is de afgelopen week tweemaal geopereerd. Hij gaat lichtjes vooruit en hij zal nog een lange weg te gaan hebben. De Heere bidden we om kracht en zegen om geduldig de weg van herstel te gaan.

Uit de pastorie: Zaterdag zullen vele gemeenteleden actief zijn met de Muskathlon@home. Wat is het goed om zo in bewegen te komen voor vervolgde broers en zussen. Hen mogen we steunen door gebed en door het ondersteunen van de deelnemers die op allerlei verschillende sportieve manieren geld ophalen. Zwemmen, fietsen, hardlopen, er zijn er die alle drie na elkaar doen, of wandelen of op-en-neer naar Bladel op de fiets. Ik hoop dat het een mooie dag mag worden met een mooie uitkomst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag