Zondag 27 maart:
09.30 uur: Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
In de avonddienst lezen we twee gedeelten uit het Markusevangelie (Markus 14:10-11 en 66-72) en een gedeelte uit het evangelie van Johannes (Johannes 6:60-71). Het eerste gedeelte is behandeld bij de VrouwenBijbelstudie. Het tweede gedeelte op de catechisatie van 14 en 15 maart. We ontmoeten Judas en Petrus en richten ons op het volgen of verlaten van de Heere Jezus.

Diaconiecollecte SDOK:
De diaconiecollecte voor komende zondag is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. Dit doet SDOK door voorlichting en bewustmaking van christenen in eigen land en door het bieden van praktische steun aan vervolgde christenen. Spaart u mee om ook dit diaconale doel te ondersteunen? Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Dringende oproep chauffeurs Kerkauto:
We willen weer graag gemeenteleden, die zelf moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen, gelegenheid geven om de diensten toch bij te wonen. Daarvoor maken we een rooster van chauffeurs die willen rijden. Echter er zijn nog te weinig aanmeldingen. Met meer deelnemers komt u 1x in de 2 of 3 maanden aan de beurt. Daarom de dringende oproep om mee te doen en per omgaande een aanmelding te doen bij de contactpersoon voor de kerkauto: Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per mail: settesok@hotmail.com. Graag adresgegevens doorgeven en of u ’s morgens en/of ’s avonds beschikbaar wilt zijn. Zo helpen we elkaar en daar rekenen we op. Na opgave krijgt u bericht van indeling.

Toer voor het Goede doel:
Op 11 juni organiseert de IZB voor de 10e keer de Toer voor het Goede Doel. Een fiets sponsortocht ten bate van missionaire doelen. Deze keer start de tocht in Giessenburg. Voor e-bikes en gewone fietsen leidt de tocht naar het Badhuis in Zwijndrecht. Wielrenners kunnen kiezen uit een tocht van 110 en 150 km die hen beiden brengen bij Crux in Rosmalen. Meer info over de tocht en de doelen is te vinden op www.toervoorhetgoededoel.nl. Daar kan ook worden ingeschreven en kunnen deelnemers gesponsord worden. Doe jij ook mee?

Oud Papier:
Op de eerste van de maand, dit keer op 1 april a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Arjan Stam, Jan de Jong en Bart van Wijngaarden.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagmorgen 30 maart a.s. komen de leden van de mannenvereniging meer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Verantwoording:
Via de bloemengroet €15,00 en €20,00 en via ds. J. Holtslag €50,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 1 april, 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 28 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
27/3 1. Diaconie: SDOK, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de morgendienst op zondag 27 maart bellen naar Piet Donk, tel. 652670 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

Wegbrengen Bloemengroet: 2
7/3 Fam. van Houwelingen;
3/4 Anke Büchner & Joke Pladdet

Crèche 0-3 jaar:
27/3 Jannette Stam & Noa Terlouw;
3/4 Corine Terlouw, Jasmijn in ’t Veld & Isa Zaal

Bijbelcrèche:
27/3 Annemarie Marcus & Lidia Faro;
3/4 Laura Holtslag & Maureen van Pelt

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:
Maandag 14 maart 2022 is in de leeftijd van 86 jaar overleden Cornelis Baelde. Samen met zijn vrouw Janna woonde hij aan de Dorpsstraat 92. Afgelopen oktober mochten zij het 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Een groot verdriet in hun leven was het overlijden van hun jongste zoon op 17-jarige leeftijd.

De laatste tweeëneenhalf jaar van het leven van Cees Baelde was omgeven met ziekte. Een stil hartinfarct en een tumor in de maag. Het laatste maakte dat hij steeds minder kon eten en zwakker werd. De laatste drie weken lag hij in de woonkamer op bed.

Maandag 21 maart heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg.

In de voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Meeleven:
Woensdag 16 maart is Ina Post – van Daalen (Bogerd 7, 3381 DA) met spoed in het Beatrixziekenhuis geopereerd vanwege een buikabces. Nog steeds zijn er zorgen wat betreft haar gezondheid. We hopen en bidden dat zij volledig mag herstellen.

Uit de pastorie:
De komende week is al weer de laatste catechisatieavond van dit winterseizoen. Ik moet zeggen dat ik nu al de ontmoeting met de jongeren begin te missen. Wat is het goed om elkaar telkens weer te ontmoeten. Hopelijk kent u als ouder gemeentelid deze ervaring. Wilt u dan het komende half jaar extra letten op de jongeren in uw familiekring, buurt en plek in de kerk? Laat elkaar merken dat we elkaar zien.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag