Zondag 28 april
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, Focusdienst
18.30 uur:  ds. T. Overbeeke, Reeuwijk

Zondag 5 mei
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld
18.30 uur:  ds. M.C. van Pelt, Gouda

Donderdag 9 mei, HEMELVAARTSDAG
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
De ochtenddienst van DV 28 april is een Focusdienst. De komende periode worden er nog wat oudere thema’s opgepakt die in het afgelopen jaar zijn blijven liggen. Het thema voor deze dienst is Jezus schenkt vergeving; we lezen Johannes 8:1-11. Het is Focusgesprek 1.5

Koffie na de dienst:
na de doopdienst op 5 mei bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Ank Büchner, Willy Wijnbelt en Jacoliene van Wijgerden voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Verkiezing ambtsdragers:
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de gevolgde procedure of benoeming van de broeders voor het ambt met een bepaalde opdracht, zodat jeugdouderling 12-, Bart van Genderen, ouderling-scriba Jan Hakkesteegt, jeugdouderling 12+ Ronald Overduin en jeugddiaken Peterjan Schakel in de morgendienst van 26 mei bevestigd kunnen worden.

Op de stemmingsvergadering van donderdag 18 april is voor de vacature van wijkouderling broeder Wilco Venis verkozen. Hij had tot uiterlijk donderdag 25 april de tijd, om de roep die naar hem is uitgegaan, te overdenken en zijn besluit kenbaar te maken. We danken voor de broeders die hun ambt hebben aanvaard en bidden dat voor de vacature van wijkouderling spoedig invulling gevonden mag worden. 

Gemeentereis:
1 mei zal ds. Holtslag met enkele gemeenteleden van hier en uit Giessen-Oudekerk en Schelluinen vertrekken voor de reis langs de zeven gemeenten van Openbaring. Tijdens zijn afwezigheid tot en met 8 mei kunt u bij zaken van pastorale aard contact opnemen met de wijkouderling.

Enquête focustraject:
Een oproep aan de deelnemers om aan het eind van het officiële focustraject een enquête in te vullen over de opgedane ervaringen. Hierdoor wordt het mogelijk zo nodig aanpassingen en/of verbeteringen hierin aan te brengen, zodat toekomstige deelnemers daar voordeel van kunnen hebben. Invullen van de enquéte wordt bijzonder op prijs gesteld en moet uiterlijk 15 mei gedaan zijn. Dit is digitaal mogelijk via https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSXR5sMBypobed0 of de QR-code. Ook is het mogelijk een papieren versie vanaf de leestafel in de kerk mee te nemen, of aan te vragen bij Adriaan van Houwelingen (Wetering 5). Afbeelding met patroon, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Preekvoorziening:
Het afgelopen jaar hebben Harm en Rachèl Trouwborst er voor gezorgd dat de open plaatsten op het preekrooster gevuld werden met gastpredikanten en hebben zij het met hen contact onderhouden. Nu Harm toe zal treden als ouderling tot het college van kerkrentmeesters zullen zij dit werk neerleggen. We zijn verheugd dat Leendert en Martine Trouwborst het over willen nemen. Leendert is in het verleden lange tijd preekvoorziener geweest in Hoornaar en weet als geen ander hoe het in elkaar steekt. We wensen hen Gods zegen toe bij dit werk.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag  28 april uitgedeeld.
De gebedskalender is ook op de website geplaatst en te lezen in Scipio;
’t kopje ‘gebedskalender’ aanklikken en daar staan voor 2 dagen gebeden. Enkele exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. De gebedsgroep “Moeders in gebed’ (basisschool, de Hoeksteen) heeft de gebeden voor de eerste week genoteerd.
Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail:  annemarieverspuij@live.nl

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 30 april komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Woonruimte gezocht: Voor een gezin (5 personen) dat volgend jaar met verlof komt zoeken we woonruimte voor de maanden mei, juni en juli 2025. De kinderen gaan dan naar school op de Hoeksteen, dus het liefst in (in de buurt van) Giessenburg.

Wie weet heeft u iets? We horen het graag. Gerrit en Mirjam de Baat (06-24832447)

Verantwoording: Tijdens het werk in de wijk ontving ds. Menkveld een gift van 20 euro en een gift van 50 euro. Hartelijk dank hiervoor.

Oud papier: op vrijdagavond 3 mei wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Herri Bode, Hein van den Boomgaard, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Harm Trouwborst, Andries Boer, Henk Pierhagen, Martijn de Bruijn, Michel de Bruijn.

Kopij “Zaaier”:  Graag de kopij voor de Zaaier uiterlijk maandagavond 6 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten : 28-4: 1) Diaconie, voor Eleos 2) Kerk.

5-5: 1) Werelddiaconaat 2)  Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen. 

9-5: 1) Diaconie 2) Kerk.

Zendingsbussen: deze zijn in de maand april bestemd voor het project Fundación Genesis (om dakloze ouderen een thuis te geven) in Costa Rica.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 28 april kunt u bellen naar A. Stam (652222) ochtend- en avonddienst. Zondag 5 mei kunt u bellen naar P. Donk (652670) ochtenddienst en B. Pesselse (06-50235236) avonddienst. Hemelvaartsdag 9-5: E. Erkelens (06-22539343) ochtenddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 28-4: Pim en Tineke Vollmüller. 5-5: Annelies en Lo Boer. 

9-5 hemelvaartsdag: Josette en Gerard Kemkes.

Gastheer/Gastvrouw: 28-4: ochtend: Annemarie den Uil en Marleen van Houwelingen, avond: Theo Terlouw en Joke de Kuiper. 5-5: ochtend: Leo Timmer en Willy Schmidt, avond: Rian de Koning en Siebold Freeke.  9-5 hemelvaartsdag: ochtend: Jan en Jannie de Jong.

Collecte hulp: Komende zondag zijn er de helpende handen van Bram, Sara en Anna den Beste. Zondag 5 mei helpen Art, Jan en Mirre bij de collecte.

Crèche 0-3 jaar: 28-4: Annemieke Aalbers, Tanja Korevaar, Fenne Trouwborst en Janiek Lock. 5-5: Lotte van Genderen, Margreet Muijlwijk, Hadassa van Zuthem en Isa van Genderen.  9-5 hemelvaartsdag:  Jolien Menkveld, Anita Ooms, Hanna de Kuiper en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche:  28-4: Alise van Genderen en Lotte den Besten.  5-5: Maartje van Druten en Lilian van Wijnen. 9-5 hemelvaartsdag: Dorine Dijksman en Joas Verspui.

WIJK OOST/ WIJK WEST

Meeleven: De laatste  berichten omtrent Marrie den Uil (Van Brederodestraat 71, 3381BB) zijn positiever. Ze ligt niet meer op de IC en het lijkt beetje bij beetje beter te gaan. Laten we haar blijven gedenken in de voorbede.

Vanuit het besef, dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is mogen we dankbaar toeleven naar bevrijdingsdag 2024 en naar de grote Bevrijdingsdag. Tot die tijd mogen we bidden voor hen die nog niet in vrede en vrijheid kunnen leven.

Vanuit de pastorie: Het is met het straatwerk in de Waard als met een muziekinstrument. Het zakt. Zoals een muziekinstrument gestemd moet worden om weer op de juiste toon te komen, zo moet straatwerk ook verhoogd worden. Zou dit met ons leven ook zo zijn? Zakken wij ongemerkt. De zondagse diensten en de christelijke feesten zijn er voor om weer op toonhoogte te komen. De eerste liefde mag niet verdwijnen en we hebben niet lauw te worden. Elkaar juist aansporen om de kerkdiensten te bezoeken en iedere dag Jezus Christus te dienen met al wat in ons is.

Met een hartelijke groet namens ds. Menkveld, ds. J. Holtslag