Zondag 28 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Bij de diensten:
Jeremia 29 vers 4-14 zal komende zondagmorgen gelezen worden in de Focusdienst met als thema: Waar God je roept. Het zijn woorden van de Heere God tot hen die in ballingschap verkeren in Babel. Hoewel de ballingschap gezien kan worden als straf, heeft God positieve gedachten met betrekking tot hen. Alle reden om de draad van het leven op te pakken op de plaats waar God hen gebracht heeft.

Kerkschoonmaak:
Maandag 29 augustus willen we de kerk weer een grote opfrisbeurt geven. We kunnen dan best veel hulp gebruiken. Wilt u / jij ons weer komen helpen? Heel graag. We starten vanaf 08.30 uur
Ochtend (08.30 uur) / middag (13.30 uur) en avond (19.00 uur).
En uiteraard met koffie / thee / fris / koeken en soep van Maaike. Van harte welkom

Open Focus Avond 1 september:
Voor de meesten van ons ligt de zomervakantie achter ons. Dit is een mooi moment om ons te focussen op de vraag ‘Waar God je roept’ in de komende periode. Wanneer je nog niet eerder op een Open Focus Avond geweest bent, is dit een mooi moment om in te stappen. Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Waar God je roept’ Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45 uur.

Gemeentedag:
Aanstaande zondag ontvangt u tijdens de dienst de uitnodiging voor de gemeentedag op zaterdag 24 september. Om alles mogelijk te maken zijn er weer veel vrijwilligers nodig. Doet u/ jij mee? Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom om te komen helpen. Opgeven kan via www.hervormdgiessenburg.nl of een belletje naar Lisette van Wijnen 06-42963985. Verder zijn we voor verschillende activiteiten nog op zoek naar het volgende: Prijsjes voor de bingo, voor jong en oud. Prijzen kunnen ingeleverd worden bij Diana Erkelens, Prins Bernardlaan 13 of op zondag in de Rank en ingang toren.

Een caravan voor de escaperoom. Wie heeft er één te leen? We zullen er uiteraard met beleid mee om gaan.

Grote brede boomstam voor het spel kopspijkers of een ander groot blok hout waar we spijkers in kunnen slaan.

2 grote gas BBQ’s; Stuc loper papier; Spijkers voor de timmerhoek

Kan iemand ons voorzien van bovenstaande spullen dan graag contact opnemen met Jennina Zwijnenburg tel. 06-53150524

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 28 augustus uitgedeeld. De gebeden 28 september t/m 3 september, zijn genoteerd door de leiding van de vrouwenbijbelstudie. De kalender is ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd worden op de kerkapp. De overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Tweedehandsboekwinkeltje:
Het tweedehandsboekwinkeltje is weer extra open op zaterdag 3 september van 10.30-15.30 uur! Verder zijn wij elke vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur. U bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Oud Papier:
Vrijdagavond 2 september a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Harm den Toom, Johannes v.d. Leer, Gerard Kemkes, Dirk Boon, Jaco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Sijmen v.d. Vlies, Ewout Muilwijk & Andries Boer

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is €10,00 ontvangen en 2x € 20,00. Via ds. J. Holtslag is €30,00 ontvangen voor de kerk. Hiervoor dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 29 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
28/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 28 augustus bellen naar H. v.d. Boomgaard, tel. 654930

Wegbrengen Bloemengroet:
28/8 Fam. Glerum;
4/9 Fam. L. Boer

Crèche 0-3 jaar:
28/8 Corine Terlouw, Noa Terlouw & Sifra Visser;
4/9 v.m. Margriet Kooiman, Isa Zaal & Ilvie de Jong, middagdienst: Eline Boer & Berit Donk

Bijbelcrèche:
28/8 Lianne van Oenen & Willise v.d. Vlies;
4/9 v.m. Maureen van Pelt, Boaz & Lois Donk

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering:
Maandag 22 augustus is in de leeftijd van 65 jaar overleden Jacob Jan Verhoeven. Jaap Verhoeven woonde met zijn vrouw Marianne Verhoeven – Dekker aan Dorpsstraat 32. Als timmerman stond Jaap bekend als een vakman en een harde werker. Iemand met doorzettingsvermogen. Toch kwam zijn einde daar als gevolg van kanker. Een groot verlies voor zijn vrouw en voor Monica en Jan, en Anouk en Danny, en voor Wendy en Steef. Over het geloof zei hij dat hij het niet uitstraalde, maar wel vertrouwde op de Here.

Vrijdagavond 26 augustus is er gelegenheid tot condoleren van 19:00 uur-20:00 uur in De Rank. De crematieplechtigheid vind in gesloten kring plaats. In de voorbede gedenken we zijn vrouw en al zijn kinderen en kleinkinderen

Meeleven:
Donderdag 18 augustus heeft Plonie Meerkerk – Verheul (Neerpolderseweg 29B, 3381 JP) een operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat alles goed gegaan is en bidden iom Gods zegen over het herstel.

Geboren:
6 augustus zijn Marcel en Marieke de Ruiten (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA verblijd met de geboorte van een dochter. Van harte feliciteren we jullie met de geboorte van Gijsje en feliciteren we Pien met de geboorte van haar zusje. We wensen jullie Gods zegen en wijsheid toe bij de opvoeding van beide dochters.

Op zaterdag 13 augustus mocht Siem Jacobus Arie geboren worden. In hem ontvingen Hubert en Miranda Schippers (Doetseweg 64, 3381 KG) uit Gods handen een zoon. Van harte willen we jullie feliciteren met Siem en wensen we jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van hem.

Uit de pastorie:
Dankbaar kijk ik terug op de Chadash fietsweek in de Franse Alpen. Genoten van de beklimmingen van de verschillende cols, maar vooral verheugd over de mooie gesprekken als groep en onderling. Het thema ‘Ontmoet Jezus’ bleef niet alleen beperkt bij woorden, maar vond gestalte in de persoonlijke ontmoetingen. Van harte hoop ik dat wat gezaaid is door de Heere tot vrucht mag komen.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag