Zondag 28 maart:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afsluiting van het winterwerk
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag):
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

Gedoopt:
Afgelopen zondag is de doop bediend aan Rosalie, dochter van Jaco en Marianne Bikker (Weteringstraat 43, 3372 CR), aan Tess van der Meijden en aan Linn van der Meijden, dochters van Peter en Colinde van der Meijden (Van Clevestraat 25, 3371 HT).

Viering Heilig Avondmaal:
Op donderdag en vrijdag voor Pasen hopen we het Heilig Avondmaal te vieren met een aantal bijeenkomsten in de kerk en de Rank, waarbij 30 deelnemers aanwezig kunnen zijn.  Een korte beschrijving van de opzet en de gegevens voor het digitaal aanmelden is op de site www.hervormdgiessenburg.nl te vinden. Het aanmelden is nog mogelijk tot en met vrijdag 26 maart a.s. Zo nodig kan contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542.

Diaconiecollecte SDOK:
De diaconiecollecte voor komende zondag is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. Dit doet SDOK door voorlichting en bewustmaking van christenen in eigen land en door het bieden van praktische steun aan vervolgde christenen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Brugklascatechisatie:
Het afgelopen seizoen hebben de brugklassers wekelijks gespaard voor de SDOK. Het uiteindelijke totaalbedrag is afgerond 230 euro. Dit mooie bedrag is bij elkaar gespaard ondanks het feit dat we lange tijd niet samen konden komen. Hartelijk dank!

Ik ben er voor jou:
Vanaf aanstaande zondag komen we in de laatste week van de Lijdenstijd waarin we dit jaar stilstonden bij de 7 werken van barmhartigheid. Op verschillende wijzen is hier aandacht voor geweest, mede d.m.v. de filmpjes van de kinderen tijdens de ochtenddienst. De laatste week heeft als thema “De doden begraven”. Waarom is dit ook een werk van barmhartigheid? Waar heeft het mee te maken? We zijn benieuwd wat er in het filmpje naar voren komt.

Liefde overwint:
We weten dat de stille week gevolgd wordt door het Paasfeest. “Uit Liefde gaf God Zijn Zoon aan ons. Hij overwon de dood…..Pasen staat voor nieuwe hoop. Met deze boodschap wordt zaterdag huis aan huis in Giessenburg, namens de kerken, een paasattentie bezorgd. Zo hebben we in de 40-dagentijd naar elkaar mogen omzien. Met dank voor alle inzet en betrokkenheid van kinderen, jeugd en alle volwassen vrijwilligers.

Break in de week – Een inkijkje bij Credo:
In de aankomende aflevering nemen we een kijkje bij onze jeugdvereniging Credo. Hierin mogen we zien wat Credo voor de jongeren betekent, en wat er zoal op de Credo avonden wordt gedaan. Ook krijgen we een exclusief inkijkje bij de voorbereidingen en het wegbrengen van het Credo4uurtje. De aflevering wordt woensdagavond 31 maart om 19:15 uur gepubliceerd. Te vinden vanaf de website van de kerkelijke gemeente en rechtstreeks via het wijzijnhg kanaal op YouTube. Zeker weer het kijken waard!
Kledinginzamelactie: De inzamelingsactie voor het Leger des Heils en gevangenen van de PI te Dordrecht nog door tot maandag 29 maart. De kleding kan worden ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). Als u belt naar 06-34573542 dan kan de kleding ook op afspraak worden opgehaald.

Woensdag 31 maart oud papier: I.v.m. Goede Vrijdag, 2 april, wordt het oud papierdit keerop woensdagavond 31 maart a.s. bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt,Jan Vink, Jonan Harrewijn, Martijn de Kuiper & Bart van Wijngaarden.

Verantwoording: Onderweg ontvangen door ds. Dubbelman: € 200,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Omdat ‘De Zaaier’ al op donderdag 1 april uitkomt de kopijgraag maandag 29 maart a.s. vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 28/3 1. Diaconie: SDOK, 2. Kerk; 2/4 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 28/3 Jannie & Arie de Jong; 4/4 Fam. Timmermans

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Crèche 0-3 jaar: 4/4 Marjanne de Hoop & Karen Holtslag

WIJK OOST

Stille week:
Zondag begint de stille week waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus in onze plaats. In Gezang 189 (Mijn Verlosser hangt aan het kruis) staat dat kleine zinnetje: Als ik naar Zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht. Als christenen dienen we geen God die zelf niet weet wat lijden of verdriet is. Hij heeft het zelf doorgemaakt. Zondagmorgen zullen we hierover nadenken a.d.h.v. de woorden die Jezus uitroept aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”. De schriftlezing is Mattheus 27: 37-50.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Deze week heeft Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) een medische ingreep ondergaan, waardoor de kans op de noodsituatie, zoals deze is geweest, hopelijk kleiner is geworden. De zorg blijft en zo mag ook de voorbede voor hem en voor Wilco en Charlotte, Johanna en Jonathan blijven.

Dinsdag zal mw. Tea de Ruiter-Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 3381DG) in het Albert Schweitzerziekenhuis een medische ingreep ondergaan ter voor bereiding op de nierdialyse. We bidden om Gods zegen voor haar.

Uit de pastorie:
Zondagavond zal de dienst in het teken staan van voorbereiding Heilig Avondmaal. In de week van Goede Vrijdag en op weg naar Pasen mogen we met dankbaarheid en vreugde uitzien naar het gedenken van het sterven van de Heere Jezus voor de zonde van de wereld. Dit alles in het licht van Zijn wederkomst. De Schriftlezing is Johannes 18:28-32.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag