Zondag 31 januari:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we wat er verder gebeurt met Jezus na zijn doop en verzoeking in de woestijn in Mattheüs 4: 12-17. Hij gaat wonen in Kapernaum en hiermee vervult hij opnieuw een profetie uit het Oude Testament. In de avonddienst zijn de Schriftlezingen: Exodus 13:11-16 en Lukas 2:22-35.

Ik ben er voor jou!:
Dit is de titel van de veertigdagentijdkalender voor de komende paastijd die beschikbaar wordt gesteld vanuit de Protestantse Kerk. De veertigdagentijd (vanaf 17 februari tot 4 april) is een periode waarin we stil staan bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Als ultieme daad gaf Jezus zijn leven en stond Hij op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: “Ik ben er voor jou!” Voor iedere dag is er een Bijbeltekst, een vraag om over na te denken, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest. Als kerk en diaconie willen we in de 40 dagentijd wekelijks ergens aandacht op vestigen via de Nieuwsbrief, Zaaier, de site en via de sociale media. Wellicht komt het terug in de diensten. Break in de week en Fun2talk. In de eerste week gaat het om zorg voor gevangenen. Dan zullen we, net als vorig jaar, de Paaskaartenactie voor gevangenen houden. Begin maart komt er een attentie-actie naar de 70+ leden. De jeugd kan eveneens haar bijdrage geven. Voor meer info over het bestellen van de 40-dagen kalender kijkt u op de website van de kerk of als dit lastig is of beter uitkomt dan kunt u de bestelling doorgeven aan de diaconie met naam en adres en dan wordt de kalender thuisbezorgd.  diaconie@hervormdgessenburg.nl of 06-12762100. We hebben een aantal exemplaren op voorraad.

Online mentorcatechese:
Voorlopig zullen we doorgaan met het geven van online catechisatie. Het is niet ideaal, maar het kan. Er was een idee om u als ouders er op te attenderen om een webcam voor de jongeren te kopen. Die ‘blijken’ velen niet te hebben. U zult door hebben dat dit humoristisch bedoeld zou zijn, omdat de een grote groep jongeren liever de camera uit heeft. Maar dat je ook zo een geweldige avond kunt hebben bleek afgelopen maandag. Het was volop genieten van deze fantastische groep jongeren. Dus in plaats van het geven van een webcam, geeft u ze maar een compliment.

Oud Papier:
Vrijdagavond 5 februari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, Harold van Wijk, Robert van Oenen, Wim van Genderen & André Kwakernaak.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 1 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 31/1 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 31/1 Fam. Schep- de Jong; 7/2 Fam. de Kreij

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) heeft 13 januari te horen gekregen dat de kankercellen weer bij hem zijn teruggekeerd. De enige behandeling die tot genezing kan leiden, is opnieuw een stamceltransplantatie. Deze transplantatie gebeurt ditmaal met een donor en is risicovoller dan de transplantatie die hij eind 2019 heeft ondergaan. De voorbereidingen voor deze transplantatie zullen naar verwachting 2 tot 3 maanden in beslag zal nemen en tijdens die periode ondergaat hij een traject met chemokuren. Hiermee is hij inmiddels begonnen. We wensen Bas en zijn vrouw Corrie Gods zegen en kracht toe.

Onlangs is duidelijk geworden dat dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 AG) darmkanker heeft. Vrijdag 22 januari, is hij begonnen met een traject van chemokuren en bestralingen dat naar verwachting 5 weken zal duren. De bestralingen vinden plaats in Dordrecht. We bidden om Gods zegen over de behandelingen en we wensen Jaap en zijn vrouw Atie Gods kracht en rust toe.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Mw. Joke Vos – van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 3381BR) is afgelopen zaterdag thuis gekomen uit het ziekenhuis. Tegelijk zijn er nog vele vragen en is er veel onzekerheid over haar gezondheid. Vrijdag krijgt zij uitslagen. In de voorbede willen we haar gedenken.

Dhr. Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) werkt in De Hoogstraat Revalidatie (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht) stapje voor stapje aan zijn revalidatie. We bidden om Gods zegen en kracht voor hem en zijn gezin.

Uit de pastorie: Opnieuw mocht ik deze week proeven hoe het is om diaken te zijn. Een gemeentelid die bloembollen overhad, heeft vijf mooie bakjes gemaakt die ik mocht rondbrengen bij hen die wel een bemoediging konden gebruiken. Die bemoediging kreeg ook ik toen ik de eerste bakjes afgaf. Door Gods genade op het juiste moment bij de juiste mensen. Mijn conclusie: Als iemand verlangt naar het ambt van diaken, begeert hij een voortreffelijk werk.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag