Goede Vrijdag 29 maart:
19.00 uur: ds. J.H. Menkveld, viering Heilig Avondmaal.

Zondag 31 maart: 1e Paasdag
09.30 uur:  ds. J. Holtslag, m.m.v. interkerkelijk koor Aqua Viva
18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Iedere zondag is een verwijzing naar Pasen. Komende zondag vieren we in het bijzonder de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Onze Verlosser leeft en wij prijzen de opgestane Heere die eeuwig leeft. In aansluiting bij het materiaal van de zondagsschool lezen we op Paasmorgen Johannes 2-:1-10. In de preek richten we ons op de plek van de Bijbel met betrekking tot het geloof in de opstanding.

Tijdens de avonddienst op willen we zondag 17 van de Heidelbergsche Catechismus bespreken. We lezen 1 Korinthe 15:12-22. Het onderwerp van de dienst is Het nut van de opstanding.

Aqua Viva:
Het interkerkelijk koor zingt op de Paasmorgen enkele prachtige liederen waaronder ‘Because He lives’ en ‘King all-glorious’, o.l.v. dirigent Martin Klop en pianiste Anneke van Genderen. Hartelijk welkom!

Open repetitie avond Aqua Viva:
Ook ben je welkom op een open repetitie avond. Als je van zingen houdt, mannen in het bijzonder, ben je hartelijk welkom. Laat je niet weerhouden als je niet elke woensdagavond aanwezig kunt zijn, al onze liederen worden ingezongen zodat je ook thuis kunt oefenen! Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. 
Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Muziek in de kerk:
In de ochtenddienst van 24 maart stonden we stil bij het thema muziek. In de dienst werd ook de nieuwe muziekcommissie aan u voorgesteld. De muziekcommissie bestaat uit Corne Muijlwijk, Bart van Genderen, Anneke Segers, Martin Klop, Feline van Tuijl, Arie Jaap de Kok en Liezeke Schakel. Er is in de dienst ook gesproken over een document waarin de kerkenraad en muzikanten gezamenlijk verwoorden wat de insteek en het belang van muziek in de gemeente is. Dit document zal als startpunt dienen voor de muziekcommissie. Het document is aan de uitgang uitgedeeld en op Scipio geplaatst. Als u graag een papieren versie zou willen lezen, zijn deze te vinden onder de toren. 

70+ en Jeugd:
Wij zouden het leuk vinden om met Rock Solid & Solid Friends bij de 70+ gemeenteleden in Giessenburg spelletjes te komen doen! Vindt u het leuk om een groepje jongeren bij u thuis te ontvangen op vrijdagavond 19 april tussen 20:00 en 21:30? Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar Marjanne de Hoop: 06-81757490. Gelieve op te geven vóór 12 april.

Themanummer “De Waarheidsvriend”: 
De Gereformeerde Bond stelt weer een themanummer beschikbaar van hun weekblad “De Waarheidsvriend”, dit keer met het thema: “Goede Vrijdag & Pasen”. 

Ds. M.K. de Wilde uit Nunspeet belicht in het hoofdartikel het verloste leven. Dankzij Goede Vrijdag is het leven verlost van de onderworpenheid aan de zonde, is de gelovige verlost van de macht van satan, van de wereld, van de zonde. Tegelijk blijft een verlost mens een zekere tweespalt kennen: hij is zondaar en gerechtvaardigde.  Opmerkelijk is dat in de Stille Week het graf en de graflegging van Jezus in de kerk relatief weinig aandacht krijgen. Ds. A. Baas uit Nunspeet legt uit wat de betekenis hiervan voor ons is.
Ds. J.H. Visser uit Amsterdam denkt na over de theologische betekenis van de opwekking van Jezus uit de dood, die in de westerse theologie minder nadruk kreeg dan het kruis.
Door Zijn opstanding uit de doden is aan Jezus met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is (Romeinen 1:4). Heel het Nieuwe Testament leert ons het belang hiervan.
Dr. Janneke de Jong tekent voor twee pagina’s mooie paaspoëzie, met toelichting.
Zondag ligt het blad weer bij de in-/uitgang van de kerk en in de Rank om mee te nemen. 

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 2 april komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Oud papier:
Op vrijdagavond 5 april wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Arjan Stam, Jan de Jong en Bart van Wijngaarden.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag de kopij voor De Zaaier uiterlijk maandagavond 1 april vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten :
29 maart: 1) Diaconie, bestemd voor de Voedselbank 2) Kerk. 
31 maart: 1) Diaconie, bestemd voor Open Doors  2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden maart en april bestemd voor het project Fundación Genesis (om dakloze ouderen een thuis te geven) in Costa Rica.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Op Goede Vrijdag 29 maart kunt u bellen naar R. Kamphuis (06-53890401).
Zondag 31 maart, 1e Paasdag, kunt u bellen naar Fam. Kemkes (06-27536469) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet:
31-3: Henny en Huib Glerum.
7-4: Joke en Eimert de Kuiper.

Gastheer/Gastvrouw:
Goede Vrijdag 29-3: avond: Dick en Yvonne Muilwijk.
Zondag 31 maart:
ochtend: Jeanet van Bruchem en Maria de Bruijn.
avond: Hanneke Hakkesteegt en Joop Troost.
7 april: ochtend: Dinella Visser en Rian Faro. Avond: Pim en Tineke Volmüller.

Crèche 0-3 jaar:
31 maart: Margreet Kwakernaak, Marije Dijkgraaf, Isa Zaal en Esmee Pierhagen.
7 april: Renske Donk, Feline van Tuijl, Noa Terlouw en Ilvie de Jong.

Bijbelcrèche:
31 maart: Laura Holtslag en Fenne den Besten.
7 april: Lianne van Oenen en Hadassa van Zuthem.

WIJK OOST/ WEST

Meeleven:
Marrie den Uil (Van Brederodestraat 71, 3381BB) mocht na een geslaagde operatie, waarbij een nieuw kniegewricht werd geplaatst vorige week weer thuis komen uit het ziekenhuis. Laten we als gemeente bidden om een voorspoedig herstel.

Vanuit de pastorie:
Vanaf half april tot aan de zomer zal Jolien voor haar werk een verdiepingscursus CGT (cognitieve gedragstherapie) volgen. Het is een pittig traject en voor ons goed dat het in een wat luwer gedeelte van het kerkelijk jaar valt. Het blijft mooi om je ook in je werk steeds weer te verdiepen in nieuwe onderwerpen en te groeien in je kennis en vaardigheden. Daarvan geniet ik tijdens mijn nascholing en ik ben blij dat Jolien daar nu ook een mooie kans toe krijgt! Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld