Zondag 1 oktober:

09.30 uur:  ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop

18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten: Zondagmorgen mag de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. We zijn dankbaar dat Siebren en Hanneke Hakkesteegt (van Marlotstraat 18, 3381 CE) met hun dochter Linde en dat Johannes en Martine van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) met hun zoon Juda bij de doopvont mogen staan. We mogen er getuige van zijn dat de Heere God een verbond sluit met zondige mensen en dat Hij  vergeving van zonden en het eeuwige leven belooft.

Deze zondag is het ook Israëlzondag. Een zondag die midden in het Loofhuttenfeest valt. We lezen hierover in Leviticus 23 vers 33-44. Dit zal voor deze dienst de Schriftlezing zijn, waarbij we lijnen trekken naar de doop. We zingen uit de oude berijming en uit Kleurrijk.

We lezen in de avonddienst zondag 11 uit de HC, daarnaast lezen we 1 Korinthe 1:18-31. De dienst sluit nauw aan bij de ochtenddienst van vorige week. Het gaat over Jezus Christus als enige fundament, er is geen enkele andere bron van redding!

Collecte Diaconie: Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.jemima.nl Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen. 

Koffie na de dienst: na de doopdienst bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Hannie Prins en Henk en Elly Verspuij voor u/jullie klaar met koffie, thee of fris.

Jeugddienst: Zondagavond 8 oktober zal er een jeugddienst zijn met als thema ‘Like Jesus’. Met dit thema wordt aangesloten bij het jongeren startweekend en bij een nieuw fenomeen op scholen. Via anonieme accounts worden op TikTok kwaadaardige praatjes verspreid over leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers op school. In de dienst lezen we Johannes 8 vers 1-11.

Catechese: De catechisaties gaan bijna weer van start. De brugklascatechese start maandag 2 oktober om 18:30-19:15 in de Rank. Voor de oudere tieners is er de gewone catechisatie: maandag 2 oktober of dinsdag 3 oktober van 19:30-20:30. Jullie zijn van harte welkom en we hopen op een mooi en leerzaam catechese seizoen!

Kinderbijbeldag 20 oktober 2023: Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 nodigen we op 20 oktober uit voor een “Koninklijke Middag”! We kijken deze middag naar een voorstelling van kindertheater ‘Simon en Zo’ en natuurlijk ontbreken zang, knutsel en spel niet. De middag start om 12.45 en eindigt om 17.00 uur. We hopen jullie deze middag allemaal te zien!

Aanmelden kan tot 6 oktober via kbd.giessenburg@gmail.com. Vermeld hierin je naam, groep en telefoonnummer. Wij kunnen uw/jouw hulp deze middag goed gebruiken en nodigen iedereen vanaf 13 jaar uit zich hiervoor aan te melden. Dit kan via bovenstaand emailadres. Hartelijke groet, Arina Both, Jasmijn Antelo, Eline Boer, Thea Verspuij en Leontine Paans.

Commissieleden Kinderbijbeldag gezocht!: Wij zijn op zoek naar nieuwe commissieleden zodat we ook volgend jaar weer een leuk programma voor onze jeugd neer kunnen zetten!

Heb jij interesse of vragen? Je kunt een berichtje sturen naar kbd.giessenburg@gmail.com, maar natuurlijk ook contact opnemen met een van ons.

Landelijke IZB FOCUSDAG: Zaterdag 7 oktober 10.00 -13.30 uur Sionskerk, Houten.

De IZB organiseert een leer- en inspiratieochtend inclusief lunch voor alle betrokkenen bij Focus trajecten. Als deelnemende gemeente aan dit traject zijn wij allen van harte uitgenodigd. Jongeren en ouderen, betrokken of minder betrokken bij het traject, iedereen is van harte welkom bij dit leerzame, inspirerend en verbindende samenzijn.

Opgeven kan via https://www.izb.nl/bijeenkomsten/detail/110/focusdag-2023

Israëlzondag: Van 29 september tot en met 6 oktober viert Israël het Loofhuttenfeest (Soekot). Zeven dagen lang verblijft men in een zelfgebouwde loofhut. De gedachte achter het wonen in een loofhut, waaruit je de lucht kunt zien, is dat men zo dichter bij God is. Er wordt gesproken over de zegen die God gegeven heeft en wordt Hij ervoor geprezen. Het volk is en blijft kwetsbaar en tijdens het Soekot beleeft men de afhankelijkheid van de Hemel en leert men blij te zijn bij God te wonen. Het thema voor Israëlzondag is: “Wonen bij God”.

Ook dit jaar geeft Christenen voor Israël speciaal een magazine uit. De titel luidt “In Zijn voetsporen”. We maken kennis met het land waar Jezus woonde en werkte en komen plaatsen tegen uit de Bijbelse geschiedenissen. Een land ver weg, maar dicht bij ons geloof. Het blad ligt voor u en jou klaar om mee te nemen bij de in/uitgang van kerk en in de Rank.

Open Vrouwenmorgen: op D.V. woensdag 8 november a.s. is er weer een open vrouwenmorgen. Annemarie van Heijningen spreekt deze morgen over het thema: Dochters in Gods huisgezin. Deze morgen wordt gehouden in De Parel, Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam van 9.15 tot 11.15 uur. Kinderoppas is aanwezig. U bent van harte uitgenodigd.

Gebedskring: op D.V. dinsdag 3 oktober komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Verantwoording: Er is € 20 ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet.

Verantwoording diaconiecollecten 2e kwartaal 2023:  de diaconiecollecten hebben in de afgelopen maanden april, mei en juni het volgende opgebracht: Open Doors € 763,90, Voedselbank, € 491,70, IZB, € 684,25, Eleos, € 512,12, Wereldiaconaat, € 593,66, SDOK, € 654,50, Woord en Daad, € 564,60, Pinksterzending, € 491,75, Bright Star Education, € 575,80, Werelddiaconaat, € 546,19, gewone diaconiecollecte heeft € 3.534,86 opgebracht. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode een gift van € 2.000,00 mogen ontvangen.  Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.  

Oud papier: op vrijdagavond 6 oktober wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Teus Oskam, Eimert de Kuiper, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Jeroen Koekkoek, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Joris Lock en Jasper de Bruin.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag  2 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, bestemd Kerk en Israël, St. Jemima  2) Kerk.

Zendingsbussen: in september en oktober bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 1 oktober bellen naar R. Kamphuis (06-53890401) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 1/10: Ivonne Duijm en Rinie Groeneveld. 8/10: Fam. Glerum.

Gastheer/Gastvrouw: 1-10: ochtend: Hidde de Boer en Marleen van Houwelingen. Avond: Annemarie Verspuij en Marijke Dijksman.

Crèche 0-3 jaar: 1/10: Alise van Genderen, Annemarie Harrewijn, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood. 8/10: Marjanne de Hoop, Linde van Houwelingen, Gritte Kemkes, Ilvie de Jong.

Bijbelcrèche: 1/10: Willise van der Vlies en Jasmijn in ’t Veld. 8/10: Annelies Klop en Marieke de Groot.

WIJK OOST

Meeleven: er is in ons dorp veel ziekte, ook erg zware trajecten. We zijn dankbaar wanneer er goed nieuws is en leven mee als het zwaar is. Laten we onze broeders en zusters in Christus niet vergeten, maar gedenken in onze gebeden!

Vanuit de pastorie: Deze week is de nieuwe groep belijdeniscatechisanten samengekomen. Het lijkt erop dat we het seizoen ingaan met 11 catechisanten. Reden tot blijdschap en dankbaarheid. Wilt u hen in uw voorbede gedenken? Zodat voor hen allemaal het komende jaar een jaar van geloofsgroei en geloofsverdieping mag worden?

Hartelijke groeten, ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: In de voorbede noemen we de namen van de zieken in de gemeente. Van allen die op welke wijze ook medische behandelingen ondergaan of wachten op uitslagen en behandelingen. Dat de Heere hen dag aan dag mag dragen.

Bij Tineke Vollmuller (Bogerd 8, 3381 DA), is er grote dankbaarheid. Niet allen is de operatie geslaagd, ook is er geen verdere nabehandeling nodig. Hier mogen we de Heere God voor danken.

Verhuisd: Deze week is Marianne Rietveld van de Bogerd verhuisd naar de Lange Wei (Rembrandthof 125, 3371 XV). We hopen dat je daar snel gewend mag zijn en wensen je Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Meer dan dankbaar kijk ik terug op het startweekend. Wat is het goed om met jong en oud op de zaterdag en de zondag bij elkaar te zijn en Gods zegen te ervaren. Dat geeft kracht om het werk in Gods Wijngaard vol te houden. Samen mogen we de werken doen die de Heere van te voren bereid heeft tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag