Zondag 5 december:
09.30 uur: ds. K. van Meieren, Ede, Focus dienst
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
De morgendienst is een Focusdienst waarvan het thema is ‘Verwachting’. De Schriftlezing is Jesaja 11:1-10.
In de avonddienst lezen we Lukas 1:26-38 en zouden we het thema verwachting ook op de preek kunnen plakken. De bruid die in verwachting is van de komst van de bruidegom.

Diaconiecollecte voor de Herberg:
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.pcdeherberg.nl. Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen.

Maatregelen i.v.m. avondlockdown:
In navolging van het advies van de PKN en zoals afgelopen zondag afgekondigd kunnen de avonddiensten van 5 en 12 december niet fysiek worden bijgewoond. Het is nu nog onzeker hoe dit vanaf 19 december verder zal gaan.

Het moderamen heeft afgelopen maandag gekeken naar de komende bijzondere diensten en activiteiten in de Rank na 17.00 uur.

Op eerste kerstdag, zaterdag 25-12, wordt één dienst gehouden om 09.30 uur. De 2e dienst vervalt.

Op zondag 26-12 is ’s morgens een normale dienst en de zondagsschooldienst verschuift naar de middag om 15.00 uur.

De oudejaarsdienst op vrijdag 31-12 blijft vooralsnog staan om 19.00 uur.

Voor activiteiten in de Rank na 17.00 uur is op moment van schrijven nog geen aanvullend advies bekend.

Deze kunnen tot nader bericht doorgang vinden mits de basisregels in acht worden genomen. Voor kinderen vanaf groep 6 is ook het dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsing. E.e.a. hangt ook af van de leiding op welke wijze zij invulling willen geven aan het clubwerk.

We willen iedereen, jong en oud, oproepen betrokken te blijven door de diensten online te blijven volgen. We vragen ouders hun kinderen te motiveren om aangehaakt te blijven en samen de diensten online te volgen.

Laten we in deze lastige tijd als gemeente blijvend naar elkaar omzien en elkaar aansporen betrokken te blijven, ziende op Hem die het huis bouwt, Zijn gemeente, met Jezus als hoeksteen, dit werk ook voltooien zal.

Open Focus avond:
Donderdag 9 december om19:45 uur, thema ‘VERWACHTING’
I.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen kan de Open Focus avond niet in de Rank gehouden worden. Op dit moment kijken we of we deze avond eventueel online kunnen houden. Wij vragen u om de site, de nieuwsbrief en de afkondiging in de gaten te houden, om op de hoogte te blijven

Gebedskalender:
De Gebedskalender is vanaf 5 december op de site van de kerk te lezen, te vinden in de Rank en onder de Toren en op de kerk-app te volgen. De maatregelen worden weer aangescherpt en misschien heeft dat gevolgen voor het aantal bezoekers van de diensten. Meer gemeenteleden zullen dan digitaal verbonden zijn. Daarom zijn de kalenders ook weer te vinden aan de Bogerd 8 en de Dorpsstraat 2. In de kalender hebben we vaak vermeld dat we ‘hopen’ dat iets doorgaat. We vragen uw begrip als iets toch niet doorgaat. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Actie ouderenwerk:
Het omzien naar elkaar blijft zeker van belang. Juist nu de Coronabeperkingen weer toenemen. Per twee maanden wordt door de HVD het blad Lichtspoor uitgedeeld en is er zo mogelijk een contactmoment. Helaas kan de gezamenlijke kerstbijeenkomst voor ouderen ook dit jaar niet doorgaan. Wel wordt bij alle ouderen als teken van meeleven een attentie bezorgd. Voor ieder is er een fraaie jaarkalender. O.a. met een mooie foto van een vuurtoren die licht verspreidt met daarbij de tekst “Ik ben het Licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft.”

Ook de kinderen van de gemeente denken aan de ouderen. Zij zullen op zaterdag 18 december de kerstgroet met “iets lekkers” rondbrengen.

Inzameling voor voedselbank:
Jaarlijks houden we voor kerst een inzameling voor de voedselbank van Giessenlanden-Zederik. Dat wordt eveneens door diverse gemeenten om ons heen gedaan. Waar wij in vele gevallen (meer dan) genoeg hebben zijn er ook inwoners, die zich in geheel andere situaties bevinden. De voedselbank heeft ongeveer 200 bewoners op de lijst staan die leven onder de armoedegrens. Daarvoor gaan we in december twee acties houden nl.:

Inzamelen DE waardepunten:
We verzamelen weer graag de D.E. punten van koffie en thee. Voor elke 600 punten krijgt de voedselbank een gratis pak koffie om uit te delen bij de pakketten. Voor de inlevering van de DE waardepunten is het verzoek om deze gesorteerd in stapeltjes/enveloppen met vermelding van aantal punten in te leveren. Dat scheelt heel veel tijd bij de verwerking van alle bonnen.

Inzamelen voor kerstpakketten:
Voor de kerstpakketten zijn producten met een goede houdbaarheid zeer welkom. O.a. kunt u denken aan: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout, koffie of dergelijke. Inleveren kan vanaf vrijdag, 3 december tot uiterlijk 13 december tot 10.00 uur, in de Rank of in dozen bij de ingang onder de kerktoren. I.v.m.de coronabeperkingen kunt u bijdragen ook afgeven bij diaken Jan Verspuij, Bovenkerkseweg 3a of diaken Erik Donk, Lijnbaan 17.

Voor de inlevering staan dozen of kratten klaar. Meer informatie over de voedselbank vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl Van harte aanbevolen namens de diaconie.

Gebedskring:
In verband met de aangescherpte corona maatregelen is de gebedskring afgelopen dinsdag avond niet bij elkaar gekomen. Wij hebben dit nu verplaatst naar woensdag morgen 8 december om 10.00 uur. Wij beseffen dat niet iedereen in de gelegenheid is om overdag bij elkaar te komen, maar als u wel kunt dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te bidden.

VrouwenBijbelstudie:
Op D.V. dinsdagmorgen 7 december en donderdagmorgen 9 december willen wij onze studie over het Markus evangelie vervolgen. Deze keer is hst. 4 aan de beurt. “Geen mooi weerverhaal”. We kunnen zowel met als zonder Jezus aan boord het nodige in ons leven beleven maar we mogen weten dat Hij de regie heeft en ons vast houdt. Wat een troost! Wij zorgen weer dat de koffie/thee om 9 uur klaar staat zodat wij om 9.15 uur kunnen beginnen. Zoals gewoonlijk streven wij ernaar om tegen half 12 af te sluiten. Helaas is aanmelden weer verplicht. Dit kan via e-mail: frida.bogerd@gmail.com of tel. nr 0184-659057 maar…laat dit geen belemmering zijn om te komen! Weet u van harte welkom! (uiteraard zonder corona(achtige)verschijnselen).

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

In Tiendwaert, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam:

– Mw. M.H. van der Pijl – Golverdingen, afd. Den Bout

– mw. A.E. van Beest – Visser, afd. De Buurt

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam:

– Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143)

– mw. J. den Ouden – Brouwer (kamer 131)

– Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)

– Mw. M. Dame – Lemmen, (kamer 451)

– Mw. E. van Dijk – Rochat (kamer 119)

– Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89)

– Mw. P. Donk – Hakkesteeg (kamer 227)

Overige plaatsen

– Klazina van Bruggen, ASVZ: ‘De Merwebolder, Spoelmaker 3, 3363 WH Sliedrecht

– Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam

– Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide

– Dhr. D. IJzerman, Waerthove, De Alblas, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht

– Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg

– Lidewij Hardendood, ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht

– Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem

– Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem

– Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201 KW, Gorinchem

– Jimi Romeyn, Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA Gorinchem

– Mw. A.C. Verhoeven – Harrewijn, Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, Kamer 40, De Zes Molens 2, 4223 SC Hoornaar

– Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk

Kerstpost Giessen-Oudekerk:
U kunt dit jaar uw post door ons laten bezorgen voor € 0,50 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor onderhoud van de kerk in Giessen-Oudekerk. De post wordt rondgebracht in Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten +(envelop met uw geld) inleveren tot 15 dec. bij: Wil den Toom, van Marlotstraat 35 of Sofie den Hartog, Bogerd 48. Info Liesbeth Heikoop: 0184-652032

Begroting 2022:
De jaarbegrotingen 2022 van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Door de Corona-tijd is de invulling van inkomsten en uitgaven wat minder goed in te schatten. In beide begrotingen is de lijn van de voorgaande jaren zoveel mogelijk aangehouden. De begroting van de kerkrentmeesters houdt rekening met de vacature van de predikantsplaats. De diaconie houdt duidelijk ruimte voor eventueel extra nodige financiële hulp. In de vergadering van de kerkenraad op 2 december zijn de begrotingen vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de begrotingen in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 10 december contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de begroting van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 6 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
5/12 1. Diaconie: De Herberg; 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
5/12 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 12/12 Fam. de Groot

Crèche 0-3 jaar:
5/12 Alieke Kemkes, Renske Donk & Floortje Bood; 12/12 Maureen van Pelt, Marije Dijkgraaf & Noa Terlouw

Bijbelcrèche:
5/12 Thea Verspuij & Naomi de Jong; 12/12 Martijn Visser & Esther de Kuiper

Gastvrouw/heer:
5/12 v.m. Adriaan & Marleen van Houwelingen; 12/12 v.m. Willy Schmidt & Maria de Bruijn 

WIJK OOST/ WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
9 december is het 50 jaar geleden dat Piet en Nel van den Bosch (Giessenlaan 1 B, 3381 AK) elkaar het jawoord gaven. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen feliciteren met dit jubileum. We wensen jullie van harte Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Het was donker toen ik afgelopen zondag aan het einde van de middag een kerstster zag hangen in de Rank. Een mooi teken dat de adventstijd is aangebroken en we als gemeente van Christus op weg zijn naar Kerst. Het feest waarop we vieren en gedenken dat God ingrijpt in de wereld en een weg tot verlossing opent. Deze blijde boodschap mogen we volop delen. Laten we hier niet te karig mee zijn in deze donkere tijden.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag