Zondag 5 februari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we Lukas 5:1-11. Een geschiedenis die op het eerste gezicht vrij eenvoudig is. Wie bij het lezen iets dieper in de tekst duikt, komt allerlei bijzondere lijnen tegen. Naast de verzen uit Lukas lezen we ook uit Ezechiël 3:16-21.

Diaconiecollecte:
Deze is bestemd voor het werk van de familie Bijkerk uit Sliedrecht. Andy Bijkerk, zijn vrouw Jacoline en hun gezin zijn door Stichting Zendingsondersteuning Suriname voor onbepaalde tijd uitgezonden naar Suriname. Andy Bijkerk is programmadirecteur en piloot bij de Surinaamse Zendings Vliegdienst, meer bekend als MAF-Suriname. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling (het opbouwen van lokale gemeenschappen). Daarnaast zoekt het gezin Bijkerk mogelijkheden om in de woon- en leefomgeving het Evangelie te verkondigen. Jacoline bezoekt, via Prison Fellowship Suriname, wekelijks de vrouwen in de gevangenis. Ze coacht hen en geeft Bijbelstudie. Door middel van giften kan ze de armen van levensmiddelen voorzien. Maandelijks bezoekt ze twee Indianendorpen waar ze de vrouwen Bijbelles geeft over vrouw- en moeder-zijn. Daarnaast geeft ze thuis regelmatig Bijbelstudies aan vrouwen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.szos.nl. Uw gebed en gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffie na de dienst:
Na de dienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Corrie van Geffen, Anja Zwijnenburg en Willie Wijnbelt voor u klaar met koffie, thee of fris.

Focuskring:
Er is gebleken dat er behoefte is aan een kring in de ochtend om samen in gesprek te gaan aan de hand van het Focus-materiaal. Graag willen we inventariseren om hoeveel mensen dit gaat. U kunt uw interesse doorgeven aan ds. Holtslag (dominee@holtslag.org) of via focus@hervormdgiessenburg.nl.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Verantwoording:
Via ds. Menkveld 1 gift ontvangen van 50 euro. Daarvoor hartelijk dank!

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 7 februari komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 6 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Tweedehandsboekwinkeltje:
Wij zijn weer extra open op zaterdag 4 februari van 10.30-15.30 uur!
Verder zijn wij elke vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.

U bent u van harte welkom!
Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Komende dienst(en): 

Collecten:
5/2 1. Diaconie, bestemd voor SZOS  2. Kerk  3. Inventaris en onderhoud gebouwen.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 5 februari bellen naar Lizette de Kreij, tel. 06-28527440 ochtenddienst en Bert Pesselse tel. 06-50235236 avonddienst

Gastheer/Gastvrouw:
5/2 ochtend: Arnella van de Sande en Leo Timmer;  avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.

Wegbrengen Bloemengroet:
5/2 Fam. Pesselse; 
12/2 fam. Bohré.

Crèche 0-3 jaar:
5/2 Eline Boer, Cornelieke Nuijten, Marit Visser en Fenne en Besten. 
12/2  Renske Donk, Renate Bouter, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood.

Bijbelcrèche:
5/2 Willise van der Vlies en Laura Holtslag.
12/2 Lianne van Oenen en Annemarie Meerkerk.

WIJK OOST

Meeleven:
Jochem Venis (Lisdodde 2) is afgelopen maandag geopereerd aan zijn vinger. De operatie is goed gegaan en hij is dinsdag weer thuisgekomen. Laten we biddend om hem en zijn gezin heen staan als hij de komende weken zal herstellen van de operatie!

Vanuit de pastorie:
Vorige week had ik een inwerkavond van de landelijke synode. Ik vervul daar sinds enige weken een rol als secundus (invaller) in onze classis Zuid-Holland Zuid. Mooi om met kerkenraadsleden en predikanten uit het hele land bij elkaar te zijn en te zien hoe er brede betrokkenheid is bij onze landelijke kerk. Voor ons ook goed om mee te leven met de landelijke kerk!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Door gebed en door om te zien zijn we verbonden met allen die door moeilijke tijden gaan. In het bijzonder wanneer er sprake is van verlies of ernstige ziekte. We bidden dat het door de kracht van het geloof in Jezus verweven mag worden in het leven.

Uit de pastorie:
Met dankbaarheid kijk ik terug op het afgelopen weekend. Eerst het stapeldiner en vervolgens de kerk-school-gezinsdienst. Wat is het goed en mooi om zo met de kinderen en jongeren op te mogen trekken. Van harte hoop ik dat het hen en ons tot zegen mag strekken.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag