Zondag 5 november:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld,

18.30 uur:  ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Bij de diensten: Zondagochtend is het thema van de dienst: Waar kijk jij naar? We lezen Johannes 6:1-15.

Koffie na de dienst: na de dienst bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Margriet Kooijman, Erik en Renske Donk en Geertje Overduin voor u/jullie klaar met koffie, thee of fris.

Focus zendingsavond: De avonddienst van zondag 12 november gaat over het lijden in de naam van Jezus. Er zal tijdens de dienst iets vertelt worden over de vervolgde kerk door iemand van SDOK. Op de bijbehorende open focus avond zullen ds. Manassa Yousef en Randa Lotfallah uit Egypte vertellen over dit onderwerp en met ons in gesprek gaan hierover. Deze avond is 16 november om 19.45 uur in de Rank. Op zondag 12 november zal ook het blad “Alle Volken” van de GZB uitgedeeld worden, dat deze keer gaat over Egypte.

Mannenvereniging: D.V. woensdag 8 november komen wij weer bij elkaar in De Rank.

We beginnen om 9.45 uur en sluiten de ochtend rond 11.30 uur af. De inleider is de heer L.C. Boer en zijn inleiding gaat over Genesis 4.

Studiedag Gereformeerde Bond: Jaarlijks organiseert de Gereformeerde Bond een studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden. Dit jaar zal dat DV woensdag 22 november zijn en heeft als thema ‘Gescheiden…, en dan?’. In de samenleving en in de kerk, en soms ook in ons persoonlijk leven, kunnen we niet om gebroken huwelijken heen. Het naast iemand gaan staan die zich in een scheidingsproces bevindt of gescheiden is, brengt dikwijls verlegenheid mee voor een ambtsdrager, een gemeentelid of een familielid. Hoe geef je daarin pastoraal en praktisch hulp vanuit een christelijke visie?  De dag is voor ambtsdragers, gemeenteleden en andere geïnteresseerden. De dag vindt plaats in Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer te Woudenberg van 13.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.  

De dag begint met twee lezingen. Dr. D.J. Steensma zal ingaan op het bijbels-theologisch perspectief van een gebroken huwelijk en drs. Alie Hoek- van Kooten zal in haar lezing ingaan op de vraag ‘Kun je christelijk scheiden?’  Vervolgens worden een vijftal workshops aangeboden waarvan u er drie kunt volgen. Het doel van de workshops is om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren onder leiding van een workshopleider.  

Van harte welkom op deze studiedag! Meer informatie over deze dag en hoe u zich kunt opgeven voor deze dag vindt u op www.gereformeerdebond.nl en/ of in de Waarheidsvriend.  

Boekwinkeltje extra open: zaterdag  4 november is het tweedehands boekwinkeltje weer extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom in zaal 2 en 3 van “de Rank”, om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Er zijn boeken voor jong en oud, romans, hobbyboeken: sport, tuin, vakantie, historische- en kookboeken.

Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-18.00 uur open.

Opbrengst zendingsbussen: In november en december is de opbrengst bestemd voor jongerenwerk in Mozambique. De lokale gemeenten in dit land kampen met het probleem dat jongeren zich niet betrokken voelen bij activiteiten van de kerk en zich afgewezen voelen door het leiderschap. Als gevolg hiervan verlaten zij de kerk en leiden soms een marginaal leven, waarbij sprake is van drugs- en alcoholmisbruik. In het project wordt gewerkt aan geestelijke versterking van kerkelijk leiders. Daarnaast wordt gezorgd voor aansprekende materiaal voor Bijbels onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. Met als doel dat jongeren hun plek vinden in de gemeente en in woorden en daden getuigen van hun geloof. Ook wordt er tijdens schoolvakantie van alles voor hen georganiseerd. Jongeren krijgen de kans om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten en om samen hun geloof te delen.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag uiterlijk maandag  6 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten 29-10 1) Diaconie   2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: de opbrengst is in november en december bestemd voor jongerenwerk in Mozambique.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 5 november bellen naar E. Erkelens (06-22539343) ochtenddienst en naar E. Donk (06-34573542) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 5-11: Fam. Schep-de Jong. 12-11: Anneke en Theo Seegers.

Gastheer/Gastvrouw: 5-11: ochtend: Rian Faro en Maria de Bruijn; avond: Joke de Kuiper en Hanneke Hakkesteegt.

Crèche 0-3 jaar: 5-11: Lydia Korevaar, Henrike Verspui, Anne Holtslag en Evi Overduin.

12-11: Eline Boer, Annelise Dijksman, Esmee in ’t Veld en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche:  5-11: Martijn Visser en Fenne den Besten. 12-11: Diana Erkelens en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven: Arnelle van der Sande (van Marlotstraat 1, 3381CD) heeft de uitslag gekregen van de Petscan daarop is geen kanker meer gevonden. Ze is God dankbaar voor deze positieve uitslag! Ze blijft wel onder controle de komende tijd. 

Jopie Sprong (Giessenlaan 7, 3381AK) is gediagnostiseerd met kanker in haar longen en lymfklieren. Ze heeft de eerste chemokuur gehad in de hoop de groei te remmen. Het is een spannende tijd waarin moet blijken hoe de behandeling aanslaat. Wilt u bidden voor haar en Bas om een goede behandeling en om zekerheid in het geloof?

Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33, 3381CB) heeft gehoord dat hij komende woensdag 1 november geopereerd kan worden aan zijn blaas. Hij is erg blij dat hij nu naar dit moment kan toeleven en niet meer in onzekerheid zit over de duur. Wilt u bidden voor een geslaagde ingreep en een goed herstel?

Corine van Oenen (Van Brederodestraat 2, 3381BC) heeft altijd al last van slechthorendheid, maar redt zich aardig met gehoorapparaten. Helaas heeft ze in de afgelopen periode een oorontsteking aan haar trommelvlies opgelopen. Ze staat op de wachtlijst voor de operatie. Helaas is er daarnaast ook een huiduitslag ontstaan. Dat betekent dat ze een groot deel van de dag geen gehoorapparaten in kan hebben en nagenoeg doof is. Dat geeft voor haarzelf en haar gezin een grote druk. Wilt u bidden om een zegen, dat de huiduitslag mag genezen en er snel ruimte is voor een operatie, zodat er weer wat kan herstellen? En dat in de tussentijd het gezin geduld en kracht mag krijgen in de lastige situatie?

Vanuit de pastorie: vanmorgen mocht ik op school langs in voorbereiding op de dankdagdienst. Mooi om de kinderen zo te spreken over dankbaarheid en het werk van de dominee. Laten we in onze gebeden niet vergeten de kinderen en het hele team op school te gedenken. Onderwijs valt niet altijd mee, zeker niet in deze tijd. 

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering:  In de nacht van 31 oktober is in de leeftijd van 91 jaar overleden Aartje Spek – Versnel. Zij woonde van Brederodestraat 5. Gerust kunnen we zeggen dat zij een moeilijk leven heeft gehad. Dit onder meer vanwege het sterven van zoon Arie op jonge leeftijd en het al vroeg moeten missen van haar man Jan Spek in november 1987. Zwaar was het ook toen zoon Jan ernstig ziek werd en in januari 2021 stierf. Haar familiekring werd klein en beperkte zich voornamelijk tot haar drie kleinkinderen en een nicht en haar gezin en enkele anderen.

We hebben onze zuster mogen leren kennen als een gelovige vrouw die niet over het geloof kon spreken. Alleen indirect liet ze merken dat ze steun had aan het geloof. Onder andere kwam dit naar voren uit het geen ze opgeschreven had met betrekking tot haar begrafenis. Psalm 43 moet dan klinken en in het bijzonder Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder.

De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan haar begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 4 november om 14.00 uur in de Rank. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren van 13.15-13.45 uur.

In de voorbede gedenken we haar kleinkinderen, verdere familie en anderen die om haar heen stonden.

Meeleven: mw. M. Dame-Lemmen (Rembrandthof 451, 3372 XW) is vanuit het ziekenhuis overgegaan naar de logeerkamer van de Lange Wei. We bidden voor haar om Gods zegen en kracht.

Uit de pastorie: Met dankbaarheid kijk ik terug op het kerkenraadsuitje bij Geloven in de wijk in Rotterdam. We mochten zien en horen wat er gebeurt en gebeurd is in de wijk Spangen en in de wijk Bospolder-Tussendijken. Het is allemaal in Spangen begonnen als een pioniersplek van de IZB. Inmiddels is daar een christelijke gemeente ontstaan en wordt er diaconaal omgezien naar andere wijkbewoners. In Bospolder-Tussendijken hoopt men dezelfde weg te gaan. Van harte aanbevolen om hier kennis van te nemen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag