Zondag 1 september
9.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. I. Hoornaar, Ermelo

Doopdienst:
Zondagochtend hopen we de tweeling Hanne en Suze Muijlwijk te dopen. Zij zijn de dochters van Corné en Margreet Muijlwijk (van Marlotstraat 56, 3381 CE). Laten we bidden om Gods zegen voor de dopelingen en de doopouders. Na afloop is iedereen weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Paula de Bruin, Anke Buchner, Ivonne Duijm & Geertje Overduin zullen u hartelijk ontvangen.

Uitnodiging gemeenteweekend:
In het weekend van zaterdag 21 september/zondag 22 september willen we met elkaar het nieuwe seizoen starten. Het jaarthema is: Kom doe mee!

En wat is er leuker om dit weekend mee te doen. We hebben een leuk programma voor jong en oud. Op zondag 1 september zal het programma uitgedeeld worden. Daarnaast is het ook te vinden op www.hervormdgiessenburg.nl. Hier vindt u tevens het opgaveformulier voor de BBQ en het aanmelden van vrijwilligers.  Voor de creatieve activiteit hebben we pickwick theedoosjes nodig. Veel gemeenteleden zijn al voor ons aan het sparen maar we hebben er nog veel meer nodig. Spaart u ook mee? En nog een verzoekje aan alle toekomstige deelnemers van de gemeentedag! Leg(t) u/jij vast een mooie (pas)foto klaar? Deze graag meenemen op zaterdag 21 september! Hartelijke groet van de gemeentedagcommissie.

Gebedskalender:
De nieuwe Gebedskalender wordt a.s. zondag 1 september, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn deze kalenders ook te vinden “onder de toren” en in de Rank. Voor aanleveren van gebedspunten, zie het mailadres op de gebedskalender en er ligt op het leestafeltje in de Rank een lijst waar u gebedspunten op kunt noteren. Wij nemen deze notities dan in de volgende kalender mee.

Tweedehands boekwinkeltje:
Zaterdag 7 september zijn we weer open van 10.30-15.30 uur.

U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-20.00 uur open.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 4 september worden de leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Interkerkelijk koor “Aqua Viva”: Op woensdag 4 september 2019 starten we na de zomerstop weer met onze wekelijkse repetities. We gaan een aantal kerstliederen instuderen. Onze dirigent is Martin Klop. Iedereen is hartelijk welkom, evenals nieuwe koorleden. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.Voor info zie onze website: aquavivagiessenburg.nl

Prekenserie Exodus terugluisteren: Ds. Dubbelman heeft in de zomermaanden van 2019 een serie preken over het boek Exodus gehouden. Het kan zijn dat u er enkelen gemist heeft (b.v. vanwege vakantie). Omdat de preken op elkaar aansluiten zijn ze op de website (hervormdgiessenburg.nl) gezet, zodat u ze eenvoudig kunt terugluisteren. Ze zijn te vinden via de hoofdpagina of anders bij bibliotheek.

Oud Papier: Op vrijdagavond 6 september a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan Harm den Toom, Govert Verspuij, Gerard Kemkes, Dirk Boon, Jaco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Piet Donk, Ewout Muijlwijk & Andries Boer. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Zendingsbussen voor Willem-Jan de Wit: In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan: “Christenen in Egypte hebben het niet altijd gemakkelijk. Van tijd tot tijd worden er bloedige aanslagen op hen gepleegd. Desondanks tref je in Egypte kerken vol ouderen en jongeren en kinderen aan en worden er nieuwe gemeenten gesticht. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillendekerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken.

Verantwoording: 10 euro voor de kerk via ds. Dubbelman. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 13 & 27 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 2 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 1/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 1/9 Corine Terlouw & Willeke Faro; 8/9 Annelies Klop & Lydia Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 1/9 Cateline Snoek & Manuela Slob; 8/9 Maureen van Pelt & Marieke de Ruiter

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 1/9 Naomi de Jong; 8/9 Noa Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 1/9 Julia Dubbelman, Lidia Faro & Fenne Trouwborst; 8/9 Jennina Zwijnenburg, Noa Koekkoek & Ruth van Veldhuizen

f.          Wegbrengen bloemengroet: 1/9 Fam. Verspuij- Noordergraaf; 8/9 Fam. Tromp

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 1 september bellen naar Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06 34573542

h.         Gastvrouw/heer: 1/9 v.m. Rian Faro & Marijke Dijksman, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 8/9 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Betty van Oenen & Patrick Marcus

WIJK OOST/WIJK WEST

In het ziekenhuis: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg vorige week de uitslag van de tussentijdse onderzoeken. We zijn dankbaar dat de resultaten daarvan laten zien dat de behandelingen met chemokuren aanslaan. Maandag 26 augustus is hij, voor ongeveer 4 dagen, opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem om de volgende kuur te ontvangen. Laten we bidden om Gods zegen over de behandelingen.

Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16A, 3381 KG) verbleef de afgelopen weken voor revalidatie in het Gasthuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat hij maandag 26 augustus voldoende was hersteld om weer naar huis te gaan. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Zondagavond 25 augustus kwam mw. G. Timmer-Versluis (van Brederodestraat 21, 3381BA) ongelukkig ten val en brak daarbij haar heup. De volgende dag is zij daaraan geopereerd in het Beatrixziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en wensen haar Gods zegen bij het verdere herstel en het traject van revalidatie dat zal volgen.

Mw. Rita van der Vlist-Bikker (Wilhelminalaan 37, 3381BN) moest maandag 26 augustus worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis i.v.m. problemen met haar hart. Daar wordt verder onderzocht wat er aan de hand is. We wensen haar Gods zegen toe.

Overleden: Donderdag 22 augustus overleed, in de leeftijd van 96 jaar, mw. Catharina Arnolda Vonk-de Kreij. De meeste mensen kenden haar als: Lien Vonk. Ze werd geboren en groeide op in Giessenburg. Ook na haar trouwen in 1947 bleef zij in Giessenburg wonen, eerst aan de kerkweg, later aan de Randlaan. In 1993 werd zij weduwe en drie jaar later verhuisde zij naar Bredero’s Hof. De laatste drie jaar verbleef zij in Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam. Dit was nodig i.v.m. haar gezondheid, maar ze vond het moeilijk om haar vertrouwde Giessenburg te verlaten.

Op woensdagmiddag 28 augustus is om 13:30 uur in de kerk de dankdienst voor haar leven gehouden. Ze ging graag naar de kerk en was altijd te vinden op haar vaste plek in de kerkenraadsbanken. Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen haar kinderen klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe.

Tenslotte: Komende zondagmorgen zullen we stilstaan bij de eerste twee geboden van de 10 geboden (Exodus 20: 3-6): geen andere goden hebben en geen beelden van God maken. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe moeten we dat vertalen naar onze tijd?

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman