Zondag 1 november:

09.30 uur: ds. M. Dubbelman

18.30 uur: ds. J. Holtslag

Woensdag 4 november (Dankdag):

19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten: De dienst zal zondagavond iets anders opgebouwd zijn, dan we gewend zijn. Niet één preek, maar drie kortere preken die elk voorafgegaan worden door Schriftlezingen. Dit zijn Job 4:12-21 en Job 6:21-30; Job 8:1-10 en 9:11-24 en Job 11:1-9 en 12:1-10. Zo lezen we van elk van de drie vrienden van Job een gedeelte en de reactie van Job op deze woorden.

De dienst op dankdag zal in het licht van het thema staan dat de HGJB heeft aangereikt. Dank God in alles. Dit naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. De Schriftlezing is net als wat de basisschoolleerlingen ’s morgens digitaal gehoord hebben over de schipbreuk van Paulus. U vindt het in Handelingen 27:14-44.

Catechese: Vanwege dankdag is er komende maandag en dinsdag geen catechisatie. Maar graag zien we de jongeren wel woensdagavond in de kerk?

V&T – Rembrandt en de Bijbel: Eerder dit jaar besprak ds. Dubbelman schilderijen met een Bijbels thema van de hand van Rembrandt van Rijn. Hij deed dat in een video opname die we publiceerden op het Youtube kanaal van de kerkelijke gemeente. Dezer dagen maken we een start met een nieuwe serie V&T uitzendingen. De eerste opname is wederom gewijd aan een bespreking van schilderijen van Rembrandt door ds. Dubbelman. Werkelijk prachtige beelden worden door hem van uitleg voorzien. Aan het slot klinkt: Leven van genade. Een mooie en diepe boodschap voor ons als kijkers. De uitzending is sinds woensdagavond te vinden op het Youtube kanaal van de kerkelijke gemeente. Van harte aanbevolen!

Geloofsopvoeding in coronatijd: Een uitdaging, tieners en de kerk… Zeker in deze tijd, nu de kerk nog maar door 30 mensen per keer bezocht mag worden en we als gezin de zondagen thuis zitten en niet in de kerk komen. Voor tieners is het belangrijk om geloof te zien gebeuren. Geloof is niet het antwoord dat je geeft op vragen of het volgen van methodes en werkboeken. Het is meer: laten zien hoe jij (als ouder of jeugdwerkleider) leeft met God. Dagelijkse rituelen zijn waardevol om in stand te houden en vooral ook aan de tieners laten zien waarom het waardevol is. Maar in deze tijd vallen veel rituelen weg…

In deze ‘coronatijd’ aan geloofsopvoeding doen, hoe past dit in jullie gezin? Lukt het om je tiener(s) te motiveren straks weer mee te gaan naar de kerk nu de online kerk ook wel erg ‘chill’ is. Er zijn genoeg (creatieve) manieren om het geloof een plaats in de opvoeding te geven en welke manier past bij jou als ouder(s) en bij je tieners in deze turbulente tijd?

We weten dat de leeftijd 10 – 14 jaar een cruciale leeftijd is als het gaat om geloofsontwikkeling maar ook een periode waarin je rol als ouder, opvoeder of jeugdleider veranderd. Graag willen we daar met elkaar over in gesprek gaan, ervaringen delen en geïnspireerd worden om op zoek te gaan naar mogelijkheden in een tijd waarin veel juist niet lijkt te mogen. Corine Zonnenberg zal deze avond verzorgen. Zij is theoloog, werkt bij Youth for Christ en heeft veel ervaring in het geven van trainingen, toerusting en maakt programma’s voor het jongerenwerk.(www.bijbelborrels.nl) I.v.m. de beperkte plaatsen willen wij je vragen je nu al aan te melden via: vt@hervormdgiessenburg.nl  Graag voor 1 november 2020. Deel deze informatie ook met ouders uit je omgeving, ouders van vrienden van je tieners etc. We heten iedereen van harte welkom, uiteraard met in acht neming van de regels rondom het virus. Voor wie: ouders/verzorgers met tieners in leeftijd 10 – 14 jaar + jeugdwerkleiders.

Woensdag 11 november 2020, De Rank, inloop 19:45 uur, start 20:00 uur.

Dagboekjes GZB: Ook dit jaar wordt het dagboekje Een handvol koren weer verkocht door de leden van de zendingscommissie. Bij de mensen die vorig jaar een boekje hebben gekocht, komt er de komende weken weer iemand langs. De kosten van het boekje zijn 12,50, hiervan is 8,- bestemd voor projecten binnen de GZB. Om binnen de richtlijnen van het RIVM te blijven willen wij dit jaar de verkoop iets aanpassen. Zou u een enveloppe met het bedrag willen klaarleggen? We hebben ook een machtigingskaart van de GZB die u kunt invullen, zodat u geen geld hoeft te overhandigen. Had u vorig jaar geen boekje, maar wilt u deze wel, dan kunt u contact opnemen met Josette Kemkes, 0184-653282 kemkes@hetnet.nl .

Zingen met Kerst: Mis jij het samen zingen ook zo? Helaas gaat dat niet in de kerk maar er zijn wel andere mogelijkheden om toch samen te zingen. Al nieuwsgierig? Het idee is om samen met zoveel mogelijk gemeenteleden digitaal een lied op te nemen. We hebben gekozen voor het bekende kerstlied: Licht in de nacht. Je krijgt van tevoren via de app de muzikale begeleiding en de tekst toegestuurd. Je hebt dan zelf thuis de tijd om het lied te oefenen en vervolgens je zangkunsten op te nemen. Al deze opnames worden verzameld en samengevoegd tot één mooi geheel. Om een indruk te krijgen ga naar https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/05/kerkmuren-verdwijnen-met-dit-lied-dat-is-wat-me-het-meest-enthousiast-maakt Het mooie is dat we dit initiatief samen met gemeenteleden uit de gereformeerde kerk doen. Het lied komt online en zal tijdens de kerstnachtdienst vertoond worden. Belooft iets moois te worden! Enthousiast? Geef je dan op door een mail te sturen naar lisette.van.wijnen@hotmail.com en geef je naam en mobiele nummer door.

De kerstnachtdienstcommissie

Zendingsbussen: Activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël. In de maanden november en december is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël. De organisatie ALEH vangt meer dan 700 zwaar gehandicapte kinderen op. De zorg is goed, maar er is te weinig tijd en geld om activiteiten voor deze kinderen te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat sociale en culturele activiteiten de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking aanzienlijk verhogen. In de praktijk is daar echter te weinig tijd voor. Daar wil ALEH nu verandering in brengen door een gevarieerd activiteitenprogramma aan te bieden, toegespitst op de leeftijd en de capaciteiten van haar bewoners. Bovendien wil zij het contact met de lokale gemeenschap bevorderen zodat deze kinderen ook breder geaccepteerd worden in de Israëlische samenleving. Er is met name geld nodig voor programma’s en speciale therapieën die niet worden vergoed. Bidt en geeft u mee?

Oud Papier: Vrijdagavond 6 november a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Jan Rietveld, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Mark van Dijk, Renato Basters & Boaz Freeke

Verantwoording: Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 50,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 2 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Najaarszendingscollecte; 4/11 Dankstondcollecte

Kinderoppas 0-3 jaar: 1/11 Marije de Leeuw & Isa Zaal; 8/11 Margreet Kwakernaak & Imke van Houwelingen

Wegbrengen bloemengroet: 1/11 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 8/11 Fam. de Groot

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvouw/heer: 1/11 v.m. Leo Timmer & Maria de Bruijn, n.m. Arie van Houwelingen & Pim Vollmüller; 4/11 n.m. Marleen van Houwelingen & Frida Bogerd; 8/11 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Jan & Gerry van Wijngaarden

WIJK OOST / WIJK WEST

In het ziekenhuis: Dhr. Floor van der Rhee (Dorpsstraat 56, 3381 AG) moest dinsdagmorgen 27 oktober worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij is daar onderzocht en bleek een lekkend aneurysma te hebben. Vervolgens heeft hij ’s middags een spannende operatie in het UMC te Utrecht ondergaan. We zijn dankbaar dat deze operatie goed verlopen is. Op het moment dat ik dit schrijf, is de operatie net achter de rug en is zijn situatie nog kritiek. Hij zal de komende dagen op de intensive care verblijven. Laten we bidden voor hem en Jenny in deze spannende tijd. We wensen hen Gods zegen, kracht en herstel toe.

Huwelijksjubileum: Herman en Corrie Visser (van Marlotstraat 16, 3381 CE) hopen komende zaterdag, 31 oktober, 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte, Komende zondagmorgen hoop ik te preken over Kolossenzen 3: 12-18. Met vriendelijke groeten (mede namens ds. J. Holtslag), M. Dubbelman