Zondag 2 oktober:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, doopdienst
18.30 uur: ds. P.G.I. v.d. Berg, Asperen

Bij de diensten:
Komende zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan Nhoré van Beuzekom, dochter van Matthijs en Chantal van Beuzekom (Arent van Gentstraat 3, 3381 AA) en aan Gijsje de Ruiter, dochter van Marcel en Marieke de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA) Laten we de dopelingen en de doopouders meenemen in de voorbede. De Schriftlezing in deze dienst is Exodus 14. We denken na over het thema door het water. Over wat voor verschil de doop maakt in ons leven.

Diaconiecollecte:
Komende zondag is deze bestemd voor huize Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Meer informatie staat op www.jemima.nl Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen.

In Bewegingsopdracht: Afgelopen zondag hebben we tijdens de eredienst gehoord over Daniël die op het scherpst van de snede een opmerkelijke keuze maakt. Hij kiest in het volste vertrouwen om God te blijven gehoorzamen i.p.v. koning Nebukadnezar.

Wat zouden wij doen als wij als we in Daniëls schoenen zouden staan? Bewegingsopdracht ‘Als het er op aan komt’:

Wat neem ik mij in mijn hart voor, waarin ga ik niet mee met de wereld? Wat ga ik deze week niet doen, omdat het mij verontreinigd?

Jeugddienst:  Zondagavond 9 oktober zal er weer een jeugddienst zijn. Er is onder andere een verslag van het startweekend en ook zal Rianne van Wijngaarden zich voorstellen als interne vertrouwenspersoon. Het thema van de jeugddienst is This time tomorrow. Het sluit aan bij het focustraject. In gesprek 3.4 gaat het aan de hand van Kolossenzen 3:1-4 en 3:22-4:6 over toegerust het leven in. De vraag is wat de gemeente voor jou kan betekenen om je bij te staan in het gewone dagelijkse leven op school en op het werk. Dit alles met als doel dat jij morgen om deze tijd vast staat in het geloof en leeft met Christus.

Catechese:
Maandag en dinsdagavond start in de Rank de catechisatie. Voor de brugklassers is dit op maandagavond van 18:30 uur tot 19:15 uur. Voor de oudere tieners is het op maandag of dinsdagavond van 19:30-20:20 uur. Wees van harte welkom om met leeftijdsgenoten bezig te zijn met Bijbel en geloof

Belijdeniscatechese:
Vooralsnog is het aantal aanmeldingen voor de belijdenisgroep klein. Denk jij er over na en wil je graag van te voren een gesprek. Dat kan. Geef dit dan aan bij één van de predikanten. Op dinsdagavond 4 oktober zullen we als groep bij elkaar komen om 20:30 uur in de Rank. Graag van te voren doorgeven aan ds. J. Holtslag.

Huisbezoek:
Binnenkort starten de ouderlingen weer met het gewone huisbezoek. Vanzelfsprekend om over het geloof te spreken en de plaats van het geloof in het gewone dagelijkse leven. Dit gewone dagelijkse leven komt dus ook aan bod. Samen mag dit alles in gebed voor God gebracht worden. Een zegenrijk bezoek gewenst.

Zaaier:
Deze week heeft  Ditsy Tromp voor het laatst het concept gereed gemaakt voor de Zaaier. Ongeveer 14 jaar lang heeft zij dit trouw en nauwkeurig gedaan. Iets om dankbaar op

terug te zien en waarvoor we Ditsy ook hartelijk willen danken.

Vanaf oktober zal Jenny van de Rhee dit werk overnemen en ook hier zijn we dankbaar voor. We wensen haar Gods zegen toe bij deze taak.

Wist u trouwens dat u bij een abonnement op de Zaaier dit regionale kerkblad een half jaar gratis kunt krijgen. Meer info via de predikanten of via info@kerkbode-dezaaier.nl.

Verder zijn we op zoek naar nieuwe bezorgers van de Zaaier. Vanaf 12 jaar kun je bezorger worden en krijg je hier ook een vergoeding voor. Heb je interesse geef dit dan door aan één van de predikanten of aan mw. De Groot (651546).

Israëlzondag:
Deze maand viert Israël “Simchat Thora”, wat betekent “Vreugde van de wet”. Nadat gedurende het jaar alle vijf boeken van Mozes zijn gelezen, begint men op dezelfde sabbatdag met het lezen van Genesis, omdat de Thora nooit “uit” is. Dat gaat gepaard met een uitbundig feest, waarin de liefde voor de Thora als Woord van God zichtbaar wordt. De manier waarop dit feest gevierd wordt kan ons christenen aan het denken zetten. Jezus heeft de wet vervuld en daarmee komt de wet in een ander licht te staan. Maar Hij wil de wet niet aan de kant zetten. Hij wil juist dat de wet ons kracht geeft om dit in de praktijk te brengen. Zie Zijn onderwijs in Mattheüs 5 vers 17 t/m 20. Kijkend naar Israël, kan het ons helpen om deze focus uit het onderwijs van Jezus niet uit het oog te verliezen. Hoe lief hebben wij de Bijbel, het Woord van God? Zijn we echt blij met Zijn geboden voor ons leven? Christenen voor Israël geeft voor deze zondag een blad uit. In het kort wordt de liefde van God voor Zijn volk en het wonder van de tijd waarin wij leven uitgelegd. Voor de jongeren is er het Isreality-magazine en voor de kinderen het Tov-magazine en verder een boekenlegger met zeven gebeden voor Israël. Dat ligt voor u en jou klaar om mee te nemen bij de in/uitgang van kerk en Rank. 

Tweedehandsboekwinkeltje:  
Wij zijn weer extra open op zaterdag 1 oktober van 10.30-15.30 uur! Verder  zijn wij elke vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur. U bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Oud Papier:
Vrijdagavond 7 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Teus Oskam, Eimert de Kuiper, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag € 50,00 voor de kerk. Hiuervoor hartelijk dank.

Verantwoording diaconiecollecten:
De diaconiecollecten hebben in de afgelopen maanden april, mei en juni het volgende opgebracht: Open Doors € 619,60, Voedselbank € 545,70, IZB € 616,50, Eleos € 604,95, Wereldiaconaat € 783,80, Woord en Daad € 548,95, Pinksterzending € 697,71, Bright Star Education € 477,01, Wereldiaconaat € 732,70, Youth for Christ – Gorinchem € 435,05, gewone diaconiecollecte heeft € 2.650,07 opgebracht. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor dinsdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 3 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 2/10
1. Diaconie: Kerk en Israël,
2. Kerk,
3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de diensten op zondag 2 oktober bellen naar J. Donk, tel. 06 18186631

Wegbrengen Bloemengroet:
2/10 Fam. de Kreij;
9/10 Rita & Jan v.d. Vlist

Crèche 0-3 jaar:
2/10 Willemieke Goosens, Feline van Tuijl & Annelise Dijksman;
9/10 Lotte van Genderen, Jannette Stam, Febe Troost & Evi Overduin

Bijbelcrèche:
2/10 Eline Boer & Willise v.d. Vlies;
9/10 Lidia Faro & Lilian van Wijnen

WIJK OOST

Huwelijk:
Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381KZ) en David Neubacher (Rötenberg, Duitsland) zullen op zaterdag 8 oktober in het huwelijk treden. De trouwdienst vindt plaats in de Evangelische Kirche in Rötenberg om 14:30u. Van harte willen we  Rozemarij en David een schitterende dag wensen en Gods zegen wensen over hun huwelijk. Het toekomstige adres van het bruidspaar is Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven.

Meeleven:
Komende zondag mogen we als gemeente weer vieren dat er kinderen gedoopt worden. Laten we in onze gebeden ouders herdenken van oudere en jongere kinderen en de uitdagingen waar ze voorstaan in de (geloofs)opvoeding.

Vanuit de pastorie…
We hebben samen (net als veel andere gemeenteleden) er enorm van genoten weer veel nieuwe gemeenteleden te leren kennen op de gemeentedag. Mogelijk is het u al opgevallen dat mijn vrouw veel beter is in het onthouden van namen en relaties dan ikzelf. Gelukkig kan ik thuis zo nu en dan met haar oefenen!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Van harte leven we mee met hen die zorgen kennen op welk gebeid dan ook. In de voorbede vragen we God om Zijn kracht en nabijheid.

Uit de pastorie:
Door weersomstandigheden is de gemeentedag noodgedwongen gehouden rondom kerk en Rank. Het gaf van tevoren bij de commissie stress, maar wat is het goed verlopen en wat hebben ze alles goed geregeld zodat we als gemeente elkaar in een ontspannen sfeer konden ontmoeten rondom allerlei activiteiten, de Sing in en de maaltijd. Een mooie start van het winterseizoen die afgesloten werd met een regenboog. Het teken van Gods trouw. Laat het een aansporing zijn van onze trouw naar Hem en naar elkaar?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag