Zondag 2 februari 2020
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagochtend hopen we Nora Harrewijn te dopen. Zij is de dochter van Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK). Laten we bidden om Gods zegen voor hen allen.

In de avonddienst lezen we uit Lukas 15:1-7 en Psalm 84 en staan we stil bij de vraag: Waarin vind jij geluk?

Diaconiecollecte Werelddiaconaat :
De diaconiecollecte op zondag 2 februari 2020 is bestemd voor medische zorg in Noord-India. In veel arme dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid van de bewoners is vaak ronduit slecht. Een team van artsen en verpleegkundigen in India bezoekt de dorpen regelmatig. India is na China het grootste en meest bevolkte land ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. De Christian Reformed Fellowship of India (CRFI), partner van de GZB, wil via medische en sociale zorg uiting geven aan de liefde van God. De CRFI bouwt klinieken en verstrekt via toegewijde medici gratis hulp en medicijnen aan zieke mensen en geeft gezondheidsvoorlichting. Vaak is er een mogelijkheid om ook het Evangelie te delen. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen én zien zo meer van de liefde van Jezus Christus. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/medische-zorg-in-noord-india/. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffie drinken na de dienst:
Na de dienst is iedereen welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Hiervoor zorgen deze morgen Erik Donk, Ken de Koning, Corina de Bruijn & Jacoline van Wijgerden.

Van de Kerkrentmeesters:
We zijn dankbaar dat we als Kerkrentmeesters eind 2019 niet tevergeefs een beroep op u/jullie hebben gedaan. Ook nu hebben we weer met zijn allen de begroting weten te realiseren. Hartelijk dank voor de bijdragen die we eind vorig jaar nog mochten ontvangen. In het Mini Kontaktje van medio februari meer info. De Kerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Vrouwenvereniging ‘Lydia’ was 50 jaar een begrip in onze gemeente, Nu ‘Lydia’ is opgeheven willen wij boven alles God danken, die 50 jaar mogelijk heeft gemaakt en danken voor alles wat Hij gaf in Zijn Woord d.m.v. bijbelstudies uit ‘De Hervormde Vrouw’, wat Hij gaf in het zingen met elkaar en in de onderlinge ontmoetingen. Wij danken alle dames en heren uit de gemeente, die vele jaren hebben meegewerkt bij de verkoopdagen ten dienste van Kerk en Zending en danken alle dames, die thuis handwerk hebben gemaakt.

U kunt nog sokken kopen zolang er nog dames voor ons breien. Opbrengst voor de kerk. Hartelijk dank voor al uw hulp, Vrouwenvereniging ‘Lydia’, Mevr. Lena Buyk, tel. 06 30617328

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De eerstvolgende vergadering van de mannenvereniging is op woensdag 5 februari a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer L.C. Boer zal de inleiding op deze avond verzorgen (1 Sam. 9: 1-27).

Oud Papier:
Op vrijdagavond 7 februari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, Herwold van Wijk, Robert van Oenen, Wim van Genderen & André Kwakernaak. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:  
Via Ds. Dubbelman €10,- voor de kerk

Collectebonnen verkoop:
14 & 28 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 3 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
a.         Collecten: 2/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris &         Onderhoud Gebouwen
b.         Crèche 0-1 jaar: 2/2 Corine Terlouw & Imke van Houwelingen; 9/2 Margriet Kooijman    & Henrieke Verspui 
c.         Crèche 2-3 jaar: 2/2 Maureen van Pelt & Maartje van Druten; 9/2 Lydia Korevaar &        Marije de Leeuw
d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/2 Hanna de Kuiper; 9/2 Isa Zaal
e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/2 Margreet van Genderen, Naomi de Jong &   Lars v.d. Vlist; 9/2 Janneke Verspui, Aniek Visser & Dorine Dijksman
f.          Wegbrengen bloemengroet: 2/2 Fam. L. Timmer; 9/2 Fam. Verspuij
g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 2 februari bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796
h.         Gastvrouw/heer: 2/2 v.m Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van Oenen &           Annemarie Verspuij; 9/2 v.m. Jannie de Groot & Willy Schmidt, n.m.       Jeugddienstcommissie

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis:
Dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) heeft dinsdag 21 januari een dotterbehandeling aan zijn been ondergaan in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. De ingreep is zeer moeizaam gegaan, maar wel gelukt. We wensen hem Gods zegen toe.

Meeleven:
Deze zomer werd bij mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) geconstateerd dat de kanker bij haar was teruggekeerd. Zij kreeg daarvoor medicijnen die boven verwachting hun werk deden. De afgelopen maand heeft zij ook bestralingen ondergaan en is zij vorige week gestart met immunotherapie. We zijn dankbaar dat haar gezondheid de afgelopen maanden zo verbeterd is. Laten we blijven bidden om Gods zegen over de behandelingen.

Email:
Na 21 jaar trouwe dienst gaat binnenkort mijn email (m.dubbelman@filternet.nl) vervallen. Het is inmiddels vervangen door een nieuwe email: m.dubbelman@solconmail.nl

Tenslotte:
Komende zondagmorgen lezen we Mattheüs 13: 44-46 over de schat in de akker en de parel van grote waarde. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering:
In de ochtend van maandag 27 januari is in de leeftijd van 54 jaar gestorven Simone de Bie – Peele. Zij woonde Willem de Zwijgerlaan 19. We kennen haar vooral van de bloemisterij aan de dorpsstraat die zij met haar man Stienko runde. Afgelopen zomer was zij hoopvol, omdat de eerste chemokuur, die zij vanwege borstkanker heeft gehad, goed was aangeslagen. Simone wilde werken aan haar conditie om ook de tweede kuur goed door te komen. Maar wat hoopvol ingezet werd, werd een domper. De kanker was zodanig teruggekomen, dat een tweede kuur niet meer mocht baten. Zij moest zich voorbereiden op het sterven. In dit licht mocht ik de afgelopen maanden met haar spreken over de nieuwe aarde waarop de mooiste bloemen zullen bloeien. Het zal zover zijn als Jezus teruggekomen is en Gods Koninkrijk op aarde gevestigd zal zijn. Een Koninkrijk waarvan Jezus de weg er naar toe is en de deur om binnen te gaan. Zaterdag zal voorafgaande aan de begrafenis in besloten kring een samenkomst zijn in de Rank. Daar zullen onder andere woorden klinken uit Jesaja 35. De woestijn zal bloeien als een roos.

In onze voorbede willen we Stienko en de verdere familie gedenken.

Meeleven:
Dhr. P. van Holten (Heul 16, 3381 DC) is deze week geopereerd in het Beatrixziekenhuis. De verwachting is dat hij aan het einde van de week weer thuis mag komen. We wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Uit de pastorie:
Het is eenvoudig om je ergens aan te vertillen. Bijvoorbeeld aan een stuk van een boomstam of aan een opdracht van school of van het werk. Dan gaat het boven je macht en boven de macht werken houdt een mens niet lang vol. Het voordeel van dit nadeel is, dat het een mens klein houdt en bewust maakt van eigen onvermogen. Helemaal wanneer de macht van de zonde te sterk is. Dan mogen we woorden van de Heere Jezus in gedachten nemen. Aan Hem is alle macht in hemel en op aarde. Zelfs de macht om te vergeven.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag