Zondag 6 augustus:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel

Zondag 13 augustus:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk

Bij de diensten: In de morgendienst van 6 augustus lezen we Genesis 10:10-20 en Mattheus 5:33-35. Beide gedeelten gaan over de waarheid spreken of juist liegen. Hoe gaan wij om met de waarheid, houden wij onze beloften? Wat vraagt God van ons in het eerlijk spreken.

In de morgendienst van 13 augustus gaan we verder met het onderwerp over de woorden die we spreken. We zullen in deze dienst stilstaan bij goed en slecht taalgebruik. Zegen jij met je woorden of vloek je? Bemoedig je of bedreig je? 

Koffie na de dienst: na de dienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Corrie van Geffen, Anja Zwijnenburg en Willy Wijnbelt voor u klaar met koffie, thee of fris.

Boekwinkeltje extra open: zaterdag  5 augustus zijn we weer extra open van 10.30-15.30 uur.  Ook tijdens de vakantieperiode  bent U van harte welkom in zaal 2 en 3 van “de Rank” om in ons boekwinkeltje te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken.  Er zijn boeken voor jong en oud, romans, hobbyboeken: sport, tuin, vakantie, historische- en kookboeken. Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-18.00 uur open.

Verantwoording : op 23 juli is € 30 ontvangen als dank voor de bloemengroet.

Kopij ‘Zaaier’: : Graag uiterlijk maandag  14 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Zendingsbussen in juli en augustus bestemd voor:  duurzame gemeenschapsontwikkeling in Ethiopië.

Collecten: 6 augustus:  1) Diaconie, bestemd voor I.Z.B.   2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.  13 augustus: 1) Diaconie  2)  Kerk  3) Zomerzending.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 6 augustus bellen naar J. Verspuij (06-53784406) ochtend- en avonddienst. Op zondag 13 augustus kunt u bellen naar P. Donk (652670) ochtenddienst en naar D. Beemsterboer (651828) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 6 augustus: Fam. de Groot;  13 augustus: mevrouw Van de Koppel en mevrouw Van Dalen.

Gastheer/Gastvrouw: 6 augustus: ochtend: Hidde en Bartje de Boer; avond: Marleen van Houwelingen en Lo Boer.  13 augustus: ochtend: Maria de Bruin en Jeanet van Bruchem; avond: Marijke Dijksman en Theo Terlouw.

Crèche 0-3 jaar: 6 augustus: Margreet Muijlwijk, Annelise Dijksman en Hadassa van Zuthem.  13 augustus: Margreet Kwakernaak, Sija Kersbergen en Fenne den Besten.  20 aug: Annemieke Aalbers, Tanja Korevaar en Esmee Pierhagen.

Bijbelcrèche:  6 augustus: Martijn Visser en Joas Verspui.  13 augustus: Diana Erkelens en Fenne den Besten.  20 aug: Dorine Dijksman en Boaz Donk.

WIJK WEST/OOST

Meeleven: Bij Riet van Noordennen -Admiraal (Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG) is beginnende longkanker geconstateerd. Afgelopen dinsdag heeft ze nog een onderzoek gehad en volgende week hoort ze meer. In de voorbede gedenken we haar en Arie en bidden om Gods zegen en kracht.

Coby de Bruijn (van Hardenbroekstraat 1, 3381CB) is op moment van uitkomen van deze zaaier als het goed is geopereerd aan de tumor in haar darmen. De operatie is gepland op 3 augustus. We bidden haar en Arie Gods zegen en kracht toe in het herstel.

Op 8 augustus krijgt Tineke Vollmuller (Bogerd 8, 3381DA) de tweede immunotherapie. Eind augustus zal ze worden geopereerd. We bidden voor haar en Pim in deze tijd. Dat ze kracht mogen krijgen in dit traject en Gods nabijheid zullen ervaren.

Magda van Kolfschoten heeft van de artsen te horen gekregen dat ze geen dwarslaesie heeft, maar een zeldzame vorm van MS. Ze is deze week meteen opgenomen in het Erasmusziekenhuis (kamer D9-36) voor een kuur van meerdere weken. Ze worstelt ermee dat haar situatie nu weer verandert. Laten we in gebed om haar heen staan, dat ze ook hiervoor weer de kracht mag krijgen en het vertrouwen op God!

Erik de Graaff (Dorpsstraat 96, 3381AH) heeft van de artsen te horen gekregen dat hij volgende week moet starten met chemotherapie, om de groei van de uitgezaaide longkanker zoveel mogelijk te remmen. We bidden voor hem en zijn gezin in deze zware tijd om kracht en houvast in het geloof. Ook bidden we om een geslaagde behandeling en zegen over het werk van de artsen.

Huwelijksjubileum: Op 20 augustus zijn Martin en Juliette de Lange (Dorpsweg 62C, 4223ND, Hoornaar) 25 jaar getrouwd. We wensen hen met Thomas en Fleur een gezegende dag toe en Gods zegen over hun verdere huwelijk.

Geboorte: Op donderdag 27 juli zijn Johannes en Martine van der Leer – de Kuiper (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) verblijd met de geboorte van een zoon met de naam Juda. Hij is het broertje van David. Van harte willen we Johannes en Martine feliciteren met zijn geboorte en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding van hun zonen.

Vakantie: Ds. Holtslag is deze weken op vakantie, voor vragen of pastorale nood kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met ds. Menkveld.

Vanuit de pastorie: Wat zit het leven vol contrast. De afgelopen weken mocht ik heerlijk weg zijn met Jolien. Genieten van natuur en cultuur, opgebouwd worden door verschillende diensten, en vandaag zit ik hier thuis en schrijf ik de zaaier. Deze keer met een heel lange lijst mensen die zware medische trajecten doormaken. Dan wordt je even stil. Niet alleen is het een voorrecht om vakantie te hebben of op vakantie te gaan, maar gewoon gezond zijn. Kunnen vertrouwen op je lichaam. Voor velen is het (gelukkig) vanzelfsprekend, maar hoe kwetsbaar zijn we niet als mens. Laten we daarom al onze dagen, de goede én de slechte, onze toevlucht zoeken bij de Hemelse vader die ons dag aan dag draagt. 

Hartelijke groeten, Ds. J. Menkveld