Zondag 6 juni:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
In de morgendienst zal de heilige doop bediend worden aan Joël de Vries, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidsweg 1, 3381 LM) en aan David van der Leer, zoon van Johannes en Martine van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN). In het gebed vragen we om Gods zegen over de dopelingen en hun ouders. De Schriftlezing zal zijn Hebreeën 4:14-16.

Belijdenisdienst 13 juni:
Afgelopen seizoen heeft een groep van gemiddeld 13 personen de belijdeniscatechisatie gevolgd. Helaas konden we vanwege covid niet altijd bij elkaar komen en moesten de lessen enkele maanden online gegeven worden. Om die reden is besloten om de belijdenisdienst niet de week voor Pasen plaats te laten vinden, maar uiteindelijk uit te stellen tot de morgendienst van 13 juni. De afgelopen weken konden we daardoor gelukkig nog een aantal keer bij elkaar komen. Op dit moment overwegen de volgende gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen:
Lennart van Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381KV),
Christy Dubbelman (Heul 34, 3381 DC),
Eline Dijksman (Torenweg 4, 3381 LJ, Giessen-Oudekerk),
Lidia Faro (Wilhelminalaan 44, 3381BP),
Jelle Klijn (Neerpolderseweg 100, 3381 JV),
Thomas de Lange (Bogerd 14, 3381 DA),
Celeste Muilwijk (Wetering 14, 3381 DL),
Hannah Trouwborst (Groeneweg 18, 4223 ME Hoornaar),
John Niewold (Doetseweg 54, 3381 KG).

Komende zondagavond, 6 juni, hebben zij hierover een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad.
Deze avond heet de aannemingsavond. Laten we bidden om Gods zegen voor hen allen.

Oproep appel plukkers:
In de komende maand september is het weer mogelijk om met elkaar appels te gaan plukken in een boomgaard bij Tienhoven. Heb je tijd om een steentje (appeltje) bij te dragen voor de kerk? Dan ben je van harte uitgenodigd om een dag (of meerdere dagen) per week mee te helpen met plukken. Wil je meer informatie? Neem dan z.s.m. contact op met Jan de Jong, tel. 0184 652077 of 06 13702703.

Gebedskring:
Dinsdagavond 8 juni a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 7 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
6/6 1. Diaconie; 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
6/6 Fam. Bohré;
13/6 Fam. van Wijgerden. 

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
6/6 Eline Boer & Naomi de Jong;
13/6 Marije Dijkgraaf & Karen Holtslag

Bijbelcrèche:
6/6 Marit Visser;
13/6 Naomi de Jong & Febe Trouwborst

WIJK OOST

Huwelijk:
Zaterdag 19 juni hopen Mathijs van Beuzekom en Chantal Huisman te gaan trouwen. De trouwdienst waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk begint om 13:30 uur. De dienst is mee te beleven via de livestream (hervormde gemeente Giessenburg). Op de trouwkaart staat vers 4 van Psalm 37: ‘Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt’. Hun adres is: Arent van Gentstraat 3, 3381 AA, Giessenburg. Als gemeente wensen we Mathijs en Chantal Gods zegen over hun huwelijk toe.

Tenslotte,
In de avonddienst zal het gaan over Exodus 20: 12. Dit is het 5e gebod van de 10 geboden: Eer uw vader en uw moeder. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk?

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Arie Stam (Emmalaan 21, 3381AJ) verblijft in afwachting van de operatie in het Beatrixziekenhuis. Verder heeft hij deze week ook een medisch onderzoek ondergaan. Al met al is het afwachten. Laten we in het gebed om Arie en Marieke heen staan en God bidden om Zijn kracht en bijstand.

Afgelopen zondag is Britt van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN) opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. Ze knapt gelukkig iets op. Hopelijk mag zij spoedig weer thuiskomen. In het gebed vragen we om Gods zegen voor Britt.

Uit de pastorie:
Vorige week vrijdag had ik het voorrecht om al één van de huizen aan de hof van Giessen-Nieuwkerk te bewonderen. Een mooie locatie. Van harte wens ik dat een ieder er met vreugde mag wonen en daarbij hoop ik dat ook de Groene Wei in afzienbare tijd woonrijp is zodat Giessenburgers voor zorg niet vanzelfsprekend het dorp uithoeven. Zij die er binnenkort een woning gaan betrekken, wens ik sterkte met de verhuizing en dat het spoedig als thuis mag voelen. 

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag