Zondag 6 november:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld, voorbereiding HA

Bij de diensten:
Zondagmorgen richten we ons op het grote gebod van de liefde. We lezen Lukas 10 vers 25-37 en stellen de vraag hoe we een prettig leven kunnen leven. Of is de uiteindelijke vraag hoe kan ik vriend voor iemand zijn? In deze Focusdienst is in ieder geval de focus op Jezus gericht.

In de avonddienst lezen we zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 2 gaat over onze ellende en aangeboren neiging om verkeerd te doen. Niet iets dat we vaak bespreken, maar wel belangrijk om met elkaar over te spreken. Herkennen we de zonde in ons eigen leven, en durven we die te belijden?

Er is gedoopt: Zondag 23 oktober is de Heilige Doop bediend aan Scottie Bongers, dochter van Niels en Esther Bongers (Zwanenbloem 7, 3381 HD) en aan Siem Schippers, zoon Hubert en Miranda Schippers (Doetseweg 64, 3381 KG). In het gebed danken we God voor de bediening van de doop en doe we voorbede voor de dopelingen en hun ouders. 

Catechese: Na dankdag en de herfstvakantie beginnen we weer met de catechisaties! Graag zien we jullie weer op 7 en 8 november.

Uitslag zes-jaarlijkse stemming: Tijdens de gemeenteavond van donderdag 20 oktober zijn er voor de zes-jaarlijkse stemming 69 stemmen uitgebracht waarvan 63 voor JA (machtiging aan kerkenraad voor dubbeltallen), 3 voor NEE (verkozen kandidaat bij 10 of meer aanbevelingen) en 3 blanco. 

Dat betekent dat gekozen is om voor de komende zes jaren de kerkenraad te machtigen om dubbeltallen op te stellen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen. De gemeente heeft ook in het verleden voor deze wijze van verkiezen gekozen. De manier van verkiezen van kerkenraadsleden blijft dus gelijk. 

Voor de verkiezing van een ouderling met een bepaalde opdracht blijft de mogelijkheid, zoals opgenomen in de kerkorde, geen dubbeltallen op te stellen, maar dat de kerkenraad uit de aanbevelingen door de gemeente, direct overgaat tot een enkelvoudige kandidaatstelling. 

Zendingsbussen: In de laatste 2 maanden van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor theologische toerusting in Mozambique. De kerk van Mozambique groeit hard, maar er is een schreeuwend tekort aan predikanten en getrainde kerkleiders. Een gemeente met één predikant kan bestaan uit wel twintig verschillende kerkjes. In deze kerkjes doen ouderlingen en andere kerkleiders het werk. De meesten van hen zijn echter niet goed opgeleid en toegerust voor deze taak. Zeker in de afgelegen dorpen is er grote behoefte aan meer Bijbelkennis. Door middel van theologisch afstandsonderwijs worden kerkleiders, ouderlingen en diakenen toegerust met theologische kennis, waardoor zij hun gemeenten een evenwichtige boodschap kunnen bieden en de gemeenteleden kunnen groeien in geloof. Maar de kerkleiders krijgen tijdens de cursus ook kennis over onderwerpen als pastoraat, gebed, diaconaat, getuigen en gemeente-zijn. Bidt en geeft u mee?

Verkoping

D.V. zaterdag 12 november a.s. is er van 9.00 tot 12.00 uur in De Rank een verkoop van o.a. gebreide sokken in allerlei kleuren en maten, potjes jam, cadeautjes, zelfgemaakte kaarten/kerstkaarten. Deze ochtend is ook het tweedehands boekwinkeltje open.

U bent van harte welkom om te komen kijken, kopen en gezellig een kopje koffie/thee te drinken in zaal 1 (grote zaal) van De Rank. De opbrengst is voor de kerk. 

Gift: Er is €10 euro, € 15 euro en € 60 ontvangen voor de kerk via ds. Menkveld. Hartelijk dank voor deze giften.

Collectebonnen verkoop: Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’: Graag kopij uiterlijk maandagavond 7 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten: 6/11 1. Diaconie: 2. Kerk 3. Inventaris en Onderhoud Gebouwen.

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 6 november bellen naar Adriaan Korevaar, tel. 652172 morgendienst én avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw: 6/11 Ochtend: Frida Bogerd en Annemarie den Uil. Avond: Hanneke Hakkesteegt en Annemarie Verspuij.

Wegbrengen Bloemengroet: 6/11 Fam Verspuij; 13/11 Fam. P. van Dijk.

Crèche 0-3 jaar: 6/11 Margriet Kooiman, Maartje van Druten en Fenne den Besten; 13/11 Hanneke Hakkesteegt, Martine de Kuiper, Marit Visser en Esmee in ’t Veld.

Bijbelcrèche: 6/11 Christine Vink en Hannah van Veldhuizen. 13/11 Janneke Verspui en Sifra Visser.

WIJK OOST 

In Memoriam: Woensdagmiddag 19 oktober is in de leeftijd van 90 jaar in zijn slaap overleden Adriaan Eliza Harrewijn. De laatste weken herstelde hij slecht van een longontsteking en had het veel benauwd. In deze weken heeft hij wel afscheid kunnen nemen van alle familieleden.

Adriaan Harrewijn is altijd een actief en betrokken lid van onze gemeente geweest. Bereid om zich in te zetten en in het verleden ook het terrein van zijn garage ter beschikking te stellen voor de rommelmarkt van onze gemeente. In hem gaan we ook een gemeentelid missen die kritisch meedacht met de gemeente en de kerkenraad en van zich liet horen. In de laatste gesprekken die met hem gevoerd zijn, aarzelde hij om over zichzelf en zijn eigen redding te spreken. Wel kon hij van harte beamen dat hij geloofde in een goede en een genadige God en zijn vertrouwen in die God had gesteld. In dat vertrouwen heeft hij mogen sterven en aan die God vertrouwen wij hem nu toe.

Dinsdag 25 oktober is er voorafgaande aan de begrafenis op de Oude begraafplaats aan de Kerkweg een rouwdienst geweest in de kerk.

Laten we zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en vrienden om hem heen gedenken in gebed.

Meeleven: In de voorgaande nieuwsbrief stond dat Magda van Kolfschoten weer terug thuis zou komen. Helaas bleek al snel dat ze niet de nodige zorg kon krijgen thuis. Ze is nog steeds in Rijndam in afwachting van een plek waar ze heen kan. Laten we bidden om haar heen staan in deze lastige en onzekere dagen.

Joop van der Sande gaat lichamelijk steeds verder achteruit. Laten we in gebed hem en zijn familie gedenken in zijn laatste levensfase.

Vanuit de pastorie… we krijgen vaak de vraag of we ons al thuis voelen in Giessenburg. Begrijpelijk ook wel, je hoopt dat iemand toch zijn weg weet te vinden in dit (voor ons) nieuwe dorp. Bij deze een antwoord aan iedereen: wij genieten van deze plek om te wonen van het dorp en van de gemeente. Tegelijk hebben we nog veel (namen en familieverbanden o.a.) te leren. Dus we burgeren ons vrolijk verder in.

Hartelijke groet, ds. J. Menkveld.

WIJK WEST

Meeleven: Zaterdag 29 oktober is Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381BP) opgenomen in het ziekenhuis met benauwdheidsklachten. We bidden om Gods zegen en nabijheid voor hem.

Deze week is Annemarie Pierhagen (Emmalaan 7, 3381AJ) geopereerd. We hopen dat alles goed verlopen is en bidden om een goed herstel en het gewenste resultaat.

Uit de pastorie: Aan het begin van deze week mocht ik weer twee dagen verblijven in Hydepark, het huis van de kerk in Doorn. Dagen die in het teken stonden van theologiseren. Dit om als eerste te voorkomen dat je als (interim)predikant teveel manager bent. Daarnaast om te overdenken hoe je het predikantschap voor jezelf ziet. Op het predikant zijn ligt namelijk wel de nadruk. Al met al leerzame dagen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag