Zondag 6 september:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we Kolossenzen 2:10-15.

Gedoopt:
Afgelopen zondag is de heilige doop bediend aan Pleun Ooms, zoon van Jaap en Anita Ooms (Dorpsstraat 24 A, 3381 AG), aan Jens Hakkesteegt, zoon van Siebren en Hanneke Hakkesteegt (Van Marlotstraat 18, 3381 CE) en aan Mirthe van Oenen, dochter van Jaap en Lianne van Oenen (Peursumseweg 9, 3381 KT). Met dankbaarheid kijken we terug en we wensen hen Gods zegen toe.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus:
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

Gemeentedag: Vorige week zondag is de uitnodiging voor de gemeentedag uitgedeeld. Er zijn nog uitnodigingen over. Neem ze a.s. zondag gerust voor uzelf of voor een gemeentelid bij u in de buurt mee. Het programma is ook te vinden op www.hervormdgiessenburg.nl

Gebruik Rank: Ook in de Rank hebben we te maken met de anderhalve meter samenleving met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Vooralsnog is het gebruik van de zaalruimte in de Rank alleen mogelijk in samenspraak met de beheerders. rankreservering@hervormdgiessenburg.nl

Het kan zijn dat de vaste gebruikers in overleg met de beheerders uit moeten wijken naar een andere dag / avond. Graag hiervoor begrip. Neem dus tijdig op met de beheerders. Veel is mogelijk in overleg, maar ook hier geldt dat we rekening moeten houden met de beperkingen die we momenteel ervaren. De Kerkrentmeesters

Zendingsbussen Willem-Jan de Wit: In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Wat betekent de coronatijd voor het werk op het Seminarie? Er is veel is veranderd, maar het werk is wel gewoon doorgegaan. Half maart zijn de voltijdstudenten die op het seminarie wonen naar huis gestuurd en sindsdien hebben ze alle colleges online gegeven. En dit jaar hebben 58 studenten hun opleiding aan het ETSC afgerond. Daarvan zijn 12 studenten die de predikantsopleiding hebben afgerond. Een deel heeft de studie helemaal in voltijd gedaan, een deel is eerst in deeltijd begonnen en daarna overgestapt na de voltijdpredikantsopleiding. Deze studenten gaan nu allemaal een gemeente dienen, of zijn daar al mee begonnen, en hopen volgend jaar officieel tot predikant te worden bevestigd. Er is reden tot dankbaarheid: ondanks alle uitdagingen waar corona het ETSC voor plaatst, hebben 58 studenten hun studie volgens plan af kunnen ronden.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag is voor de volgende doelen aan collectebonnen ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

€ 20,00 en € 55,25 voor Noodhulp Beiroet

€13,50 diaconie

€13,50 zending

€16,20 kerkvoogdij. 

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 7 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 6/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 6/9 Annelies klop en Noa Terlouw; 13/9 Tanja Korevaar en Hanna de Kuiper

Wegbrengen bloemengroet: 6/9 Fam. P. van Dijk; 13/9 Arie & Jannie de Jong

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Dhr. Teus Korevaar (Vlietweg 3 3381 LS) heeft maandag 31 augustus een heupoperatie ondergaan. Er is dankbaarheid dat de operatie goed gegaan is. In de voorbede vragen we om een goed en voorspoedig herstel.

Mw. Teunie van Dijk (Peursumseweg 56, 3381 KX) is afgelopen woensdag geholpen aan staar. In haar situatie een uiterst spannende behandeling. We hopen op en bidden om een goed resultaat en wensen haar en haar man Gods zegen toe

Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381KZ) heeft woensdag een operatie aan de nier ondergaan. We hopen en bidden dat alles goed verlopen is en het herstel voorspoedig mag zijn.

Ook de overige zieken in de gemeente willen we van harte Gods zegen en bijstand toewensen.

Uit de pastorie: Dankbaar hebben Amanda en ik met onze kinderen het 25-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Dankbaarheid naar God toe en dankbaarheid voor de vele felicitaties en goede wensen die we van u mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan en vreugde gegeven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag