Zondag 7 april
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, afsluiting Winterwerk, Focusdienst
18.30 uur:  ds. J. Holtslag

Bij de diensten: 
Tijdens de morgendienst is de afsluiting van het winterwerk. Het is gelijk ook een Focusdienst. De laatste uit ons boekje: 6.5. Het thema in deze dienst zal zijn: Zorg voor de schepping als zending. We lezen Romeinen 8: 18-26. We zullen stil staan bij hoe we als christenen in deze schepping staan en met haar omgaan.

Tot de zomer zullen we enkele hoofdstukken van Focus die eerder zijn blijven liggen behandelen. 

In de avonddienst lezen we opnieuw één van de zeven brieven uit Openbaring en wel de brief aan de gemeente van Smyrna. Een brief die mooi aansluit op deze zondag na Pasen. U vindt het in Openbaring 2:8-11.

We zijn dankbaar voor de inzet van zo veel gemeenteleden die deze periode weer klaar stonden voor jong en oud. Om op zoveel verschillende manieren dienstbaar te zijn en zo een richtingwijzer te zijn naar onze Heiland.

Koffie na de dienst: na de dienst bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Bertien Pesselse, Eddy Erkelens en Lisette van Wijnen voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Open Focusavond: Aansluitend op de Focusdienst van zondag 7 april is er donderdag 11 april weer een open avond om over het thema door te spreken. Een ieder is welkom in de Rank. De start is om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Boekenmarkt en kledingbeurs in “De Rank”:

Boekenmarkt: vrijdag 5 april: 13.00-20.30 uur

Kledingverkoop: vrijdag 5 april: 18.00-20.30 uur

Boekenmarkt: zaterdag 6 april: 9.00-15.30 uur

Kledingverkoop: zaterdag 6 april: 9.00-12.00 uur

Verkoop van voorjaars- en zomerkleding voor dames, heren en kinderen.

De opbrengst van de kledingverkoop is voor World Servants Bolivia.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag de kopij voor De Zaaier uiterlijk maandagavond 8 april vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten:

1) Diaconie, bestemd voor Plaatselijk Jeugdwerk en HGJB   2)  Kerk.

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden maart en april bestemd voor het project Fundación Genesis (om dakloze ouderen een thuis te geven) in Costa Rica.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 7 april kunt u bellen naar P. de Koning  (06-53425019) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 7-4: Joke en Eimert de Kuiper. 14-4: Ivonne Duijm en Rinie Groeneveld.

Gastheer/Gastvrouw: 7-4: ochtend: Dinella Visser en Rian Faro. Avond: Pim en Tineke Vollmüller. 14-4: ochtend: Arnella van de Sande en Gerwold Verspui.  Avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.

Crèche 0-3 jaar: 7-4: Renske Donk, Feline van Tuijl, Noa Terlouw en Ilvie de Jong. 14-4: Margriet Kooijman, Gerdiene Kwakernaak, Anne Holtslag en Jasmijn in ’t Veld.

Bijbelcrèche:  7-4: Lianne van Oenen en Hadassa van Zuthem. 14-4: Diana Erkelens en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven: Ook in de voorbede voor hen die het moeilijk hebben mogen we ons gesteund weten door de Geest van God. Hoewel wij zelf niet kunnen bidden zoals het behoort, weten wij dat de Geest Zelf pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Alle reden om te volharden in gebed en voorbede.

Vanuit de pastorie: Donderdag in deze week (04-04) vieren wij de bruiloft van mijn schoonzusje en aanstaande zwager. Altijd prachtige dagen om mee te maken en met familie en vrienden liefde en trouw te vieren. Mooi als mensen voor elkaar kiezen en prachtig als daarin ook Gods zegen wordt gezocht, in de wetenschap dat we altijd afhankelijk zijn van Gods eerste liefde om zelf te kunnen liefhebben! 

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: In verbondenheid met elkaar bidden we in het bijzonder voor de zieken in de gemeente en hen die zorgen en problemen kennen. Ook is gebed gevraagd voor de invulling van de vacatures in de kerkenraad.

Uit de pastorie: Dankbaar mogen we terugkijken op de bijeenkomsten in de Stille week en erediensten van Goede Vrijdag en Pasen. Tegelijk is leven vanuit de opstanding lang niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Het leven is rauw. Juist hierom is het goed om als gemeente rondom elkaar te staan. Daar gebiedt de Heere Zijn zegen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag