Zondag 7 juni:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Bij de diensten:
In de morgendienst hoopt ds. Dubbelman te starten met een serie over de brief van Paulus aan de Kolossenzen. We lezen Kolossenzen 1: 1-5.

Jeugddienst:
Nog even geduld, maar zondagavond 14 juni is er een jeugddienst met als thema ‘In Control’. Wanneer het leven een vliegreis is, wil jij dan zelf achter de stuurknuppel zitten, wil je de gesprekken in de cockpit horen of wil je besluiten om de piloot te vertrouwen. Wil je zelf alles onder controle houden of durf je het uit handen te geven …. en in de handen van God te leggen?

Na de dienst die om 18:30 uur begint is er de mogelijkheid om na te praten via Zoom. De link zal in de chat van het YouTubekanaal verschijnen. Ik zie je daar.

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor noodhulp in Kenia als gevolg van een sprinkhanenplaag. Daarom willen wij ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen via deze collecte de hand te reiken. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel. In deze toch al door droogte geteisterde regio zijn de bewoners uiterst kwetsbaar. De gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Meer dan 10.000 hectare aan weidegrond en gewassen zijn door de sprinkhanen vernietigd, waardoor een enorm gebrek aan voedsel is ontstaan. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil de gevolgen van de ramp aanpakken en wat doen aan de acute honger. De getroffen gezinnen en de door de kerk gesponsorde scholen ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gerst. Verder wordt er zaad uitgedeeld voor het volgende plantseizoen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/project/sprinkhanenplaag-kenia/ Uw gaven zijn van harte aanbevolen

Boodschappendienst/bezorgservice:
In de coronatijd is breed (met winkeliers en dorpsraad) een bezorgservice opgezet om ondersteuning te geven aan hen die moeilijk of niet in staat waren de boodschappen te doen. Omdat familie, mantelzorgers of thuishulp niet voldoende kon inspringen. De bezorgservice werd opgezet met vrijwilligers. Dat heeft prima gewerkt. Er waren zo’n 25 tot 30 adressen waarvoor dit werd verzorgd. Er ontstonden ook waardevolle contacten. Door de versoepeling van de regels kan een aantal adressen weer zelf op stap. Maar we zien ook dat er voor diverse adressen nog hulp gewenst is. En we willen ook breder deze hulp blijven aanbieden bij mensen in heel de gemeente met beperkingen of ziekte of vanwege ouderdom. Sommige hebben beperkt mensen om zich heen en mantelzorgers of mensen van de thuiszorg zijn nog druk bezet of gaan op vakantie. Kortom: er is nog vraag naar boodschappenservice en we gaan er mee door. En we willen de taken zoveel mogelijk verdelen. Wilt u/jij ook meedoen en een bezorgadres voor je rekening nemen? Je kunt dit doorgeven naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of hulpdienstgiessenburg@gmail.com of bellen naar Leo Timmer 0184-651388.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 8 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 7/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen
Wegbrengen bloemengroet: 7/6 Fam. Visser; 14/6 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld

WIJK OOST/WEST

Meeleven:
In onze voorbede willen we in het bijzonder de gemeenteleden gedenken die door zware en moeilijke tijden gaan. Laten we tegelijk dit meeleven vorm geven door woorden en daden.

Bedankt:
Wij willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties/kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Mede hierdoor was het voor ons een bijzondere dag.  Leen en Jannie Donk.

Uit de pastorie:
Door de Heilige Geest en door gebed zijn we als gemeente met elkaar verbonden. Kerkgang zoals we dit gewoon waren en voor het laatst op biddag hebben mogen ervaren, is nog niet aan de orde. Tegelijk mogen we ook onze zegeningen tellen. Dankbaar voor wat is en uitziende naar wat komt.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag