Zondag 9 december 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Jeugddienst

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we uit het begin van het Evangelie naar de beschrijving van Lukas. Vertelt hij hier geschiedenis en is zijn Evangelie een geschiedenisboek of hebben we dieper te kijken? Wat heeft trouwens het reukofferaltaar ons te zeggen? We lezen Lukas 1:1-25 en Maleachi 4:5-6.

Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: “Priceless” (kostbaar, onbetaalbaar). Inmiddels leven er meer dan 7 miljard mensen hier op aarde, maar is het werkelijk zo dat elk mens waardevol en geliefd is? Ook als je leven niet gaat (of is gegaan) zoals je graag zou willen? Iedereen is van harte welkom.

Diaconiecollecte voor De Herberg:
De opbrengst van de diaconiecollecte  is deze week bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.pcdeherberg.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 6 januari. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Denkt u eraan dat aanstaande zondag (en maandagmorgen) de inzameling is bij de toreningang en ‘De Rank’. Zie het bericht in de vorige Zaaier. Inleveren kan op vrijdag, 7 december, tijdens de openingsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en op 9 december voor of na de diensten in ‘De Rank’ of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 10 december, kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in ‘De Rank’.

Herinnering:
Adventmiddag met broodmaaltijd voor ouderen op D.V. donderdag 13 december. De middag begint om 15.00 uur in “De Rank”, de zaal gaat om 14.30 uur open. Het thema is: “Het geschiedde”. Met medewerking van ds. J. Holtslag, verder zingen we en luisteren we naar  blokfluit -groep Sarabande. Binnenkort komen de HVD-dames bij u langs met de uitnodiging.

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

 • Mw. D. Boer- de Jager, Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht.
 • Fam. C. Boogaard-Bouwman, Kamer 47, Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV  Hardinxveld-Giessendam.
 • Mw. M. Dame-Lemmen, (kamer 451), ‘De Lange Wei’, Rembrandthof 85, 3372 XV, Hardinxveld-Giessendam.
 • Dhr. Hans Donk, Wijnkoperstraat 78, 4204 HK Gorinchem.
 • Fam. H. Harrewijn-Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam.
 • Dhr. T. de Vos, Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk.
 • Willem Jasper Hardendood, ASVZ: ‘De Merwebolder, Touwbaan 17, 3363 WB, Sliedrecht.
 • Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201KW, Gorinchem.
 • Klazina van Bruggen, Aak 3, ASVZ: “De Merwebolder”, Touwbaan 17, 3363 WB Sliedrecht.
 • Mw. A.C. Verhoeven-Harrewijn, Kamer 40, Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, De Zes Molens 2, 4223 SC Hoornaar.
 • Mw. C.A. Vonk- de Kreij, Tiendwaart, afdeling De Buldersteeg, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam.
 • Mw.  M.H. van der Pijl – van Golverdingen (Tiendwaart, afdeling Bout, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam
 • Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76a, 4204 GJ Gorinchem.
 • Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide.
 • Lidewij Hardendood, ASVZ: ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht

Kerstpost Actie Giessen-Oudekerk:
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen voor € 0.40 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor het jaar Project Hongarije. De post wordt rondgebracht in Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren tot 17 december bij: Sofie den Hartog,  Bogerd 48 of bij Liesbeth Heikoop Oudkerkseweg 12d. Op 19 december wordt de post gesorteerd! Voor informatie Liesbeth Heikoop, tel. 0184-652032

Expeditie Purnode:
Voor alle jongeren van 15 t/m 18 jaar wordt er komende zomer weer een super gaaf zomerkamp georganiseerd: vanaf volgende week kun je je weer opgeven voor Expeditie Purnode. Een week lang vol activiteiten in de Ardennen, met oom bijbelstudies en een flinke berg gezelligheid. Het kamp is van 26 juli tot 2 augustus. Hiervoor kun je je online opgeven via de website van de kerk, www.hervormdgiessenburg.nl. De inschrijving opent na de jeugddienst van komende zondag 9 december om 21.00 uur. Schrijf je snel in en nodig ook je vrienden uit! Groeten namens het leidingteam van Purnode.

Zomerkamp Bladel:
Voor iedereen die 11, 12, 13 of 14 jaar oud is en zin heeft in een supertof zomerkamp. Op zondag 9 december worden na afloop van beide diensten de aanmeldingsformulieren voor Kamp Bladel 2019 uitgedeeld. Na 9 december zijn de aanmeldingsformulieren ook mee te nemen van de leestafel in de kerktoren. Zoals eerder doorgegeven vindt het kamp plaats van 20 t/m 27 juli. Wij als leiding van kamp Bladel zouden het onwijs leuk vinden als jij meegaat!

Mentorcatechese:
Komende maandag en dinsdagavond zijn de laatste catechisatieavonden van dit jaar. Op 7 of 8 januari hopen we la de jongeren weer te ontmoeten.

Twee jaar geleden mocht er gespaard worden voor Bijbels voorde gemeente in het Oegandese Kumi. Dit jaar zijn er twee doelen. Allereerst Bijbels voor gemeenten rondom Kumi en daarnaast via de Muskathlon voor projecten van Compassion in Oeganda. Het eerste doel is deze week gehaald en zal via Pleun Rietveld een vervolg krijgen. Alle jongeren (en ouders) hiervoor bedankt.

VrouwenBijbelstudie:
Wij hopen D.V. dinsdagmorgen 11 december en donderdagmorgen 13 december weer bij elkaar te komen om samen na te denken over hst. 6 uit het boekje “In gesprek”. Dit hoofdstuk is getiteld “Paradijs”, Jezus in gesprek met een gelukkige misdadiger.

U wordt van harte uitgenodigd om met ons na te denken over dit gesprek. Het gaat over het grootste geschenk: GENADE. Weet u van harte welkom, voor het eerst of opnieuw! De koffie staat klaar om 9 uur. Start om 9.15 uur. Tegen half twaalf willen we de ochtend beëindigen.

Kerstgroet:
Op zaterdag 22 december willen we weer de kerstgroet gaan rondbrengen. Alle kinderen van de jeugdclubs worden van harte uitgenodigd om mee te helpen met rondbrengen. Neem gerust vriendjes of vriendinnen mee. We willen om 9.15 uur in de rank verzamelen, om vervolgens het dorp in te trekken. We willen dan al onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder verrassen met een leuke kerstgroet. We hebben veel kinderen nodig, maar ook kunnen we nog wel een paar begeleiders gebruiken. Meld je even aan op j.koekkoek10@kpnplanet.nl of bel 06-10378492 (Jeroen Koekkoek). Dus 65+ers: vanaf half tien kunnen er zomaar lieve kinderen op de stoep staan om Ú te verrassen!

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften:
De leden van de mannenvereniging komen op woensdagavond 12 december bijeen in zaal 3 van “de Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer W. Kwakernaak zal de inleiding verzorgen (Filippensen 2).

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 14 & 28 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand oktober mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 2. 552,37 en voor de extra collecte: €972,80. De dankstondcollecte heeft, inclusief nagekomen giften, € 2.608,94 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 0184-651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 9/12 1. Diaconie: De Herberg, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 9/12 Margreet Kwakernaak & Lia v.d. Vlist; 16/12 Teresia den Boer & Annemarie Marcus
 3. Crèche 2-3 jaar: 9/12 Renske Donk & Marije de Leeuw; 16/12 Willeke Faro & Monica Rietveld
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/12 Marit Visser; 16/12 Naomi de Jong
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/12 Annemarie Marcus, Jefta Visser & Ruth van Veldhuizen; 16/12 Thea Verspuij, Aniek Visser & Fenne Trouwborst
 6. Wegbrengen bloemengroet: 9/12 Fam. de Kreij; 16/12 Rita & Jan v.d. Vlist
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 9 december bellen naar: Sylvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar: Arie den Boer, tel. 651673
 8. Gastvrouw/heer: 9/12 v.m. Leo Timmer & Dinella Visser, n.m. Jeugddienstcommissie; 16/12 v.m. Arnelle v.d. Sande & Jeannet van Bruchem, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Joost Dijkgraaf

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: Woensdag 28 november kreeg dhr. Peter van Bergeijk (Affuithof 1, 4201 MA, Gorinchem) onverwachts een hartinfarct. Dezelfde dag is hij gedotterd in het ziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat hij maandag 3 december weer thuis mocht komen en we wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Op verschillende adressen is er zorg over de gezondheid. We wensen een ieder Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Onlangs stond ik met films in mijn handen uit mijn jeugd. Opgenomen met het fameuze Super 8 systeem. Ik weet wat er op de filmrollen staat, maar ik kan het niet kan bekijken. In dit digitale tijdperk bezit ik geen projector meer die Super 8 kan afspelen. Tegelijk is wegdoen best vreemd. Maar bewaren en niet kunnen bekijken is ook onzinnig. Het zijn de dilemma’s die opdoen in een veranderde samenleving. Zo is er de afgelopen halve eeuw veel veranderd en dat niet alleen op technisch gebied. Temidden van al deze veranderingen is God niet veranderd. Hij is getrouw en op Hem kunnen we bouwen in leven en sterven. Wat een troost om zo’n vaste burcht te hebben.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag