Zondag 9 oktober:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Focus & Jeugddienst

Bij de diensten:
Komende zondag gaat ds. J.H. Menkveld voor. We lezen Exodus 16. Nadat we afgelopen zondag hebben stilgestaan bij de doortocht door de Schelfzee, gaan we nu met het volk Israël op pad de woestijn in. We leren vertrouwen dat God genoeg geeft. 

‘s Avonds zal ds. J. Holtslag voorgaan in de jeugddienst.

Jeugddienst:
Wat doe jij morgen om deze tijd? Na de zondag komt het gewone dagelijkse leven. Iedere dag kent zo zijn geniet momenten, maar ook zijn uitdagingen. Wanneer ik op zondag gehoord hebt dat mijn vriendelijkheid alle mensen bekend moet zijn, dan is het de vraag of het mij lukt het om vriendelijk te zijn naar iemand aan wie ik een hekel heb. De dieperliggende vraag is of ik toegerust het leven in ga. Wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen. Waar zouden wij voor kunnen bidden? Aan de hand van het thema This time tomorrow gaan we met deze vragen bezig aan de hand van Kolossenzen 3:1-4 en 3:22-4:6.

In de dienst zal er verder verslag gedaan worden van het jongerenstartweekend en stelt de interne vertrouwenspersoon Rianne van Wijngaarden zich voor.

Collecte Diaconie:
Deze is zondag bestemd voor SchuldHulpMaatje Molenlanden. Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Ook achter heel wat voordeuren in ons eigen dorp. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. Als kerk willen we deze mensen een helpende hand bieden. Uit naastenliefde, zoals Jezus dat ons voorleefde.

Zogenaamde Maatjes willen mensen helpen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Door een persoonlijke band met mensen gaan we de problemen inzichtelijk maken. Zodoende hopen we, dat de mensen weer zelf inzicht krijgen in hun situatie. SchuldHulpMaatje helpt iedereen die daar om vraagt. Vanuit ons christelijk geloof willen we de mensen helpen. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kun je mailen naar shmmolenlanden@gmail.com. Ook kun je je daar opgeven als je maatje wil worden

Zondag 16 oktober hopen we te collecteren voor noodhulp in Pakistan. In augustus 2022 zijn er 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.

Er is gedoopt:
Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan Nhoré van Beuzekom, dochter van Matthijs en Chantal van Beuzekom (Arent van Gentstraat 3, 3381 AA) en aan Gijsje de Ruiter, dochter van Marcel en Marieke de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA).

Bezoekbroeders:
Nu het huisbezoek weer is opgestart is het goed om te melden dat er twee nieuwe bezoekbroeders gevonden zijn. Als eerste Leo Krijgsman (Prins Bernhardlaan 11). Hij heeft inmiddels de belofte van geheimhouding afgelegd. Daarnaast Johan de Leeuw (Bovenkerkseweg 25). Zij gaan op pad met respectievelijk ouderling Sijmen van der Vlies en ouderling Wouter de Kuiper. We wensen hen Gods zegen en wijsheid toe.

Open Focus Avond donderdag 13 oktober 2022:
Deze avond staan we met elkaar stil bij het thema ‘Toegerust het leven in’. Dit is het thema van de Focusdienst van komende zondag. Kom jij ook? Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45.

Gemeenteavond:
D.V. donderdag 20 oktober staat een gemeenteavond gepland waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.  De avond wordt gehouden in De Rank. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie en of thee en we beginnen om 19.45 uur. Op deze avond wordt de visie voor het nieuwe beleidsplan gepresenteerd, en daarnaast de plaatselijke regeling toegelicht en de zesjaarlijkse stemming gehouden. De conceptversies van de visie en de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 september jl. zullen binnenkort op de website staan. Er is op die avond gelegenheid input te leveren of vragen te stellen over beide conceptversies. Ook voor de verdere invulling van de hoofdstukken van het beleidsplan zal er gelegenheid zijn om hiervoor input te leveren.  

Dank aan ds. van Rooijen. 
Nu we weer voorzien zijn van een 2e predikantsplaats, is per 1 oktober de tijdelijke overeenkomst voor de pastorale inzet van ds. van Rooijen gestopt.  We zijn hem zeer dankbaar voor het vele bezoekwerk dat hij wekelijks trouw heeft verricht binnen de gemeente, met name in wijk Oost. Dit werd als zeer waardevol ervaren. We zijn blij dat hij zijn diensten nog beschikbaar stelt op momenten dat dit nog nodig mocht zijn.  We kijken terug op een zeer vreugdevolle samenwerking en wensen hem Gods zegen over het werk waarvoor hij nog geroepen wordt. Ook zelf kijkt hij met genoegen terug op zijn werkperiode in Giessenburg waaraan hij zeer goede herinneren overhoudt aan de contacten die hij heeft gehad.

Open Doors vrouwenevent in Giessenburg:
Op zaterdag 5 november organiseert Open Doors een vrouwenevent met als thema Diepgeworteld.  Tijdens deze dag zal Amora haar ervaring delen vanuit haar werk in Afrika met getraumatiseerde vrouwen ten gevolge van vervolging. Bovendien zijn er verschillende seminars die je kunt volgen, zoals over diepgeworteld geloven, geloofsopvoeding of getuigen.
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan dit vrouwenevent in Giessenburg waarbij wij het programma live vanuit Ermelo via een livestream volgen. Er is een hoofdprogramma met de band LEV, verschillende sprekers én seminars.  Het programma begint om 13:00 uur in ‘De Rank’. De middag duurt tot 17:00 uur.
Meld je wel even aan via de website van Open Doors. Heb je nog vragen stel ze gerust aan Josette of Annelies.

Verkoping:
Op D.V. zaterdag 12 november a.s. hopen wij weer verkoping te houden. Alle kleuren en maten sokken, jam en cadeautjes zijn weer te koop. Wilma is er ook met kaarten, met en zonder tekst en kerstkaarten.  Op deze morgen is ook het Boekwinkeltje open. Kom gezellig koffie drinken in de grote zaal van De Rank tussen 9.00 en 12.00 uur. Tot ziens.

Verantwoording:
Via de maandsluiting in Bredero’s Hof is €50,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. 

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 10 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
9/10
1. Diaconie: St. Schulphulpmaatje,
2. Kerk 

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 oktober bellen naar E. Erkelens, tel. 06 22539343 (morgendienst) en voor de avonddienst naar E. Donk, tel. 06 34573542

Wegbrengen Bloemengroet:
9/10 Rita & Jan v.d. Vlist;
16/10  Fam. van Houwelingen

Crèche 0-3 jaar:
9/10 Lotte van Genderen, Jannette Stam, Febe Troost en Evi Overduin;
16/10 Anne-Marie Meerkerk, Cornalieke Nuijten, Lois Donk en Boaz Donk;

Bijbelcrèche:
9/10 Lidia Faro en Lilian van Wijnen;
16/10 Eline Boer en Hadassa van Zuthem.

Gastheer/Gastvrouw: 
9/10 ochtend: Willy Schmidt en Maria de Bruijn; avond: jeugddienstcommissie.

WIJK OOST

Meeleven:
Vanuit de preek op 2 oktober kreeg ik van verschillende kanten vragen over kinderen en (achter)kleinkinderen die wel gedoopt zijn maar niet meer geloven. Een moeilijke vraag en vaak een reden van verdriet. Een mens kan God afwijzen, ook na de doop, maar laten we als gemeente niet ophouden te bidden dat God op wonderbaarlijke wijze Zijn werk dat hij in de doop begint toch ook zal afmaken.

Vanuit de pastorie…
Het was geweldig om samen met de jongeren op startweekend te zijn. Heel leuk om zo veel tieners (en hun leiding) uit de gemeente te leren kennen. Het thema was Make a Difference, hopelijk gaan we dat verschil in de komende winterwerk vaak zien gebeuren in de levens van jongeren!

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
In alles beseffen we dat zorgdragen voor elkaar in deze tijd uitermate belangrijk is. Wat is het dan goed dat we het grote gebod naleven. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Er zijn voor de medemens met daden, woorden en gebed.

Uit de pastorie:
Na een mooi startweekend volgde het jongeren startweekend. De dankbaarheid is groot voor al de leiding die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was goed. Zo heb ik zelf op de zondag mogen ervaren. Al met al een mooi weekend voorafgaande aan de start van de catechisaties en de clubs. Wilt u ook dit gemeentewerk gedenken in uw voorbede?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag