Zondag 10 december:
2e Adventszondag
09.30 uur:  ds. J. Holtslag
18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, jeugddienst

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we het bijbelgedeelte dat past bij het thema van de zondagsschool. Het is Lukas 1 vers 26-38. Zo gaan we samen op weg naar de viering van het kerstfeest. 

In de morgendienst zal aan twee nieuwe leden van het pastorale team de belofte van geheimhouding gevraagd worden. Het betreft Dianne Beemsterboer en Truus Verspuij. Zij hebben in het verleden de bijbehorende opleiding gevolgd. De overige leden zijn Gerry van Wijngaarden en Govert Verspuij. Dit aangevuld met de beide predikanten en onder de bezielende leiding van Arie-Jaap de Kok. 

In de avond is er een jeugddienst over het thema Israël en oorlog! Eén klein land houdt de media al tientallen jaren lang bezig. De oorlog in Israël en de Palestijnse

gebieden is de afgelopen weken steeds voorpagina-nieuws. Hoe kijk jij naar al die berichten? Wat moeten wij eigenlijk met Israël? Inde komende jeugddienst proberen we in de Bijbel te zoeken naar richting in een chaotische tijd. We lezen Habakuk 3 vers 8-19 en Mattheus 22 vers 15-22.

Het Pastoraal Team is in 1998 opgericht. Het ondersteunt in nauw overleg met de wijkpredikanten gemeenteleden die een moeilijke periode doormaken. Pastoraal Teamleden zijn voor deze begeleiding toegerust door middel van een twee jarige cursus Psycho Pastorale Toerusting. Zij hebben tevens een belofte van geheimhouding afgelegd zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Begeleiding van het team vindt plaats door de predikanten en een psychosociaal deskundige.

Advent middag: de Adventmiddag met broodmaaltijd voor ouderen (70+)  is op D.V. donderdag 21 december in “de Rank”. Vanaf 14.30 uur staan de koffie en thee klaar en om 15.00 uur begint de middag en rond 18.30 uur is het afgelopen.

Met medewerking van ds. J.H. Menkveld, verder zingen we samen en luisteren naar een kerstverhaal. Als het goed is, heeft u een uitnodiging van uw HVD-dame ontvangen.

(Is dat niet zo, dan kunt u zich alsnog aanmelden bij Marieke Stam, tel. 652222).

Gebedskring: op D.V. dinsdag 12 december komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Postzegels en ansichtkaarten sparen GZB: Wist u dat u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt sparen voor het zendingswerk? Vrijwilligers van de GZB zoeken de ingeleverde kaarten en postzegels uit en verkopen deze op beurzen en op Marktplaats. Deze inzamelingsactie leverde vorig jaar bijna € 25.000,00 op! Voor u een kleine moeite, wat zich uit in een prachtig totaalbedrag waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden! De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in één van de lades van de leestafel onder de kerktoren. Hartelijk dank namens de zendingscommissie.

Kerstpost Giessen-Oudekerk: ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen voor € 0,55 per kaart. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de pastorie.

De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren t/m 17 december bij: Sofie den Hartog, Bogerd 48 of Wil den Toom, Van Marlotstraat 35. Op 18 december wordt de post gesorteerd! Info: 0184-652032.

Verantwoording: Via de H. V. D. is 20 euro ontvangen. Via ouderling H. Glerum €50,00 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag uiterlijk maandag 11 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten 1) Diaconie, voor Pastoraal Diaconaal centrum De Herberg  2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: de opbrengst is in november en december bestemd voor jongerenwerk in Mozambique.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 december bellen naar P. de Koning (06-53425019) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 10-12: Fam. L. Timmer. 17-12:  Fam. Verspuij.

Gastheer/Gastvrouw: ochtend: Jeanet van Bruchem en Anke Büchner.  avond: jeugdcommissie.

Crèche 0-3 jaar: 10-12: Margreet Muijlwijk, Imke van Houwelingen, Hanna de Kuiper en Ilvie de Jong.  17-12: Margreet Kwakernaak, Jannette Stam, Isa Zaal en Jasmijn in ’t Veld.

Bijbelcrèche:  10-12: Eline Boer en Mats Vink.  17-12: Miranda Schippers en Jasmijn Bos.

WIJK OOST 

Jubileum: Afgelopen maandag 4 december, zijn Adriaan en Belia de Kuiper (Slingelandseweg 7, 3381KZ) 60 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar voor alle jaren die God hen samen gegeven heeft. Van harte willen we jullie, samen met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, feliciteren met deze dag en wensen jullie Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie: de adventstijd is begonnen. Wat een vreugde om in koude en donkere dagen eens een extra lichtje aan te steken in nagedachtenis van het licht van de wereld!

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Annemarie Pierhagen (Emmalaan 7, 3381 AJ) mocht zondag in de namiddag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Er is grote dankbaarheid dat zij bewaard is gebleven en het probleem vroegtijdig verholpen kon worden.

Lia Guis (Wetering 9, 3381 DL) mocht ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere ook hier dankbaar voor.

Huwelijksjubileum: Enrico en Wendy van Tuijl (Wetering 2, 3381 DL) zijn zondag 10 december 25 jaar getrouwd. Van harte feliciteren we jullie met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe samen met Jens en Feline.

Uit de pastorie: Als gemeente van Christus zijn we op weg naar kerst. Het is een feest om te mogen vieren dat de Heere Jezus mens werd. Tegelijk hebben we niet voor bij te gaan aan de reden hiervan. Zijn liefde voor zondige mensen die zonder Zijn hulp voor eeuwig verloren zouden gaan. Het maakt kerst rijker en betekenisvoller wanneer we ons dit realiseren in deze adventstijd.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag