Zondag 10 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar

Bij de diensten:
Dankbaar zijn we voor de techniek waarop we tijdens de kerkdiensten met elkaar verbonden kunnen zijn. Laten we niet vergeten dat we bovenal door de Heilige Geest met de Heere God en met elkaar verbonden zijn. Een verbondenheid die we vorm mogen geven door het bijbel lezen, het gebed en de lofzang en door het omzien naar elkaar. Laten we in geen van deze zaken verslapen. Alvast een gezegende zondag gewenst.

Diaconiecollecte voor de IZB:
De diaconiecollecte is bestemd voor de IZB, de inwendige zendingsbond. De IZB is als missionaire organisatie actief binnen de PKN. De IZB helpt kerkelijke gemeenten bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Het werk van de IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Dit doet de IZB onder meer door kerkenraden te adviseren bij het ontwikkelen van missionair beleid, door het aanbieden van cursussen voor gemeenteleden en door het verzorgen van nascholing en toerusting voor predikanten. U kun de IZB ook steunen door lid te worden. Meer informatie kunt u vinden op de website www.izb.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Zendingsbussen – Willem-Jan de Wit:
In de maanden mei en juni is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro. Ook in Egypte gaat het Coronavirus rond. De maatregelen die ertegen worden genomen maken het leven in Egypte voor veel mensen niet gemakkelijker en ze hebben uiteraard ook impact op het werk van Willem-Jan. Inmiddels zijn vrijwel alle studenten thuis en worden de vakken online gegeven. In de afgelopen jaren was voor een deel van de vakken al een onlineversie ontwikkeld, toch is het een hele klus om alles online te geven. Ook de kapeldiensten van het seminarie worden nu digitaal uitgezonden, zodat de studenten en docenten deze kunnen blijven volgen. Willem-Jan merkt met verwondering op dat het seminarie zich niet uit het veld laat slaan, maar telkens nieuwe wegen vind om colleges en kapeldiensten door te laten gaan.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 11 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 10/5 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk
Wegbrengen bloemengroet: 10/5 Fam. Bohré; 17/5 Fam. den Boer- Heijkoop

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen zondagmorgen isKaren Holtslag (Kerkweg1 B, 3381KJ) opgenomen in het Beatrixziekenhuis en daar ’s middags geopereerd vanwege een blindedarmontsteking. De verwachting en hoop is dat zij aan het einde van de week weer thuis mag komen. Er is dankbaarheid dat de operatie goed geslaagd is en we bidden om een voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:
Zondag zal het in de morgendienst gaan over de rijke tijd waarin wij nu leven. Want wij worden erbij bepaald waar het daadwerkelijk om gaat. Wat is mijn eerste levensbehoefte en waar klopt mijn hart voor. Dit naar aanleiding van Lukas 12:15-34. Een gedeelte dat begint met een gelijkenis en overgaat in wijze woorden van de Heere Jezus. Als tweede lezing is gekozen voor 2 Korinthe 5:1-8. Mocht u zich willen voorbereiden. Leest u dan het boekje Ljoeba. Het is te verkrijgen bij Friendsstimme en van hun website ook als pdf te downloaden.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag