Zondag 10 november
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. v.d. Kolk, Ede

Bij de diensten:
In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 17 november. Bij de uitgang zal weer een deel van het dagboekje ter voorbereiding op Heilig Avondmaal uitgedeeld worden.

Censura Morum:
Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op woensdag 13 november van 19:00 uur tot 19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Avondmaalsvoorbereiding:
Iedereen is woensdag 13 november om 20:00 uur welkom in de Rank om ter voorbereiding op het avondmaal o.l.v. ds. Holtslag met elkaar te spreken over de vreugde van de avondmaalsviering.

Dagboekjes GZB:
De dagboekjes Een Hand Vol Koren zijn weer binnen. Als u vorig jaar dit dagboekje heeftgekocht, komt er binnenkort een lid van de zendingscommissie bij u langs met een nieuw boekje. Had u vorig jaar geen boekje, maar heeft u wel belangstelling, dan kunt u dit doorgeven aan fam. Kemkes tel. 653282, kemkes@hetnet.nl. Het is een dagboek voor jong en oud, elke dag zijn er 2 overdenkingen, een voor jongeren of het gezin en een voor persoonlijke bezinning. De kosten van het dagboekje zijn € 12,50, hiervan komt € 8,- ten goede van het werk van de GZB.

Vrouwenbijbelstudie:
D.V. dinsdagmorgen 12 nov. en donderdagmorgen 14 nov. willen wij onze Bijbelstudie over Elisa vervolgen. Het thema van hst. 2  is “ De God die wij geloven”. Tussen 9.00 en 9.15 uur hopen wij u/jou te verwelkomen met koffie en thee. De bedoeling is om de ochtenden rond 11.20 uur af te sluiten. Voel je van harte welkom!

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 13 november a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagavond 13 november a.s. is de twee wekelijkse vergadering van de mannenvereniging. De leden worden in zaal 3 van ‘De Rank’ verwacht, aanvang 19.45 uur. De heer L.C. Boer zal de inleiding verzorgen (1 Sam. 5: 1-12).

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling B. Vollmüller € 30,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
8 & 22 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 11 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 10/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 10/11 Margriet Kooijman & Annemarie Marcus; 17/11 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 10/11 Marieke Kool & Marije de Leeuw; 17/11 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/11 Noa Terlouw; 17/11 Isa Zaal

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/11 Miranda Schippers, Naomi de Jong & Hanna de Kuiper; 17/11 Febe Troost, Hannah van Veldhuizen & Sven Vink

f.          Wegbrengen bloemengroet: 10/11 Fam. Vonk- van Dam; 17/11 Fam. Kwakernaak-Kwakernaak

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 10 november bellen naar fam. Van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Arie Stam, tel. 652222

h.         Gastvrouw/heer: 10/11 v.m. Willy Smit & Jannie de Groot, n.m. Anke Buchner & Arnelle v.d. Sande; 17/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Miranda Schippers & Betty van Oenen

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis:
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest zaterdag 26 oktober worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Er is een bacterie in zijn bloed gevonden waartegen een behandeling is gestart. Vrijdag 1 november mocht hij naar huis. We wensen hem Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum 1:
Maandag 11 november, hopen dhr. Engel Boer en mw. Rita Boer-Barendse (van Marlotstraat 14, 3381 CE) 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en we wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.

Huwelijksjubileum 2:
Henk en Jolanda Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK) hopen maandag 11 november, 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun kinderen van harte en we wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen lezen we het einde van het boek Exodus (Exodus 40: 33-38) en dat zal ook de afsluiting zijn van de prekenserie over Exodus.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Deze week is mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-38, 3381JT) in het Erasmus MC geopereerd. We hopen en bidden dat het goed verlopen is en bidden om zegen en kracht voor haar en een voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:
Er wordt veel gesproken over het lerarentekort, Dat het op de Hoeksteen prima werken is, merkte ik deze week. Terwijl ik met de fiets de rotonde van Schelluinen wil oversteken, liet een vriendelijke mevrouw mij voor. Vervolgens begon zij vrolijk te zwaaien. Het bleek een juf van de Hoeksteen te zijn. Toch geweldig wanneer je zo vriendelijk en vrolijk van je werk komt.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag