Zondag 11 december: 3e Adventszondag en bediening Heilige Doop
09.30 uur: ds. J. Holtslag, doopdienst
18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Bij de diensten:
In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Maeve Meeuwisse, dochter van Melle Meeuwisse en Samantha Bongers (Wilhelminalaan 84, 3381 BR) en aan Lina Dijkgraaf, dochter van Joost en Marije Dijkgraaf – Ouwerkerk (van Brederodestraat 26, 3381 BC). In de voorbede willen we de dopelingen en hun ouders gedenken. De Schriftlezing is Lukas 1:26-38. De geschiedenis van de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël. Ook volgende week zondag zullen we ons richten op Maria, de moeder van Jezus.

Koffie drinken na de dienst:
Na de doopdienst staan Margriet Kooijman, Erik en Renske Donk en Geertje Overduin voor u klaar met koffie, thee of fris in De Rank. Wees welkom!

GZB Experience Egypte:
Twee weken geleden kwam ik terug van de ‘GZB Experience reis’ in Egypte. Hier heb ik o.a. het werk van Willem Jan de Wit gezien en vele andere mooie en grappige momenten beleefd. Dit wil ik graag met u en jou delen en vertel daarom graag D.V. volgende week zondagochtend 18 december een kort stukje in de kerk en een langere uitleg na de kerkdienst in de Rank. Van harte uitgenodigd en wees welkom! Met vriendelijke groet, Joop Troost.

Brugklascatechese:
Hoewel het seizoen al richting de helft loopt, is er eindelijk een goed doel gevonden voor het zendingspotje. Het is een klein dorpje geworden in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea rondom het Kapuna ziekenhuis. Ook de brugklassers willen van harte dit jaar Sije en Anne Harkema-Menkveld (zus van) ondersteunen.

Postzegels en ansichtkaarten:
Wist u dat u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt sparen voor het zendingswerk? Vrijwilligers van de GZB zoeken de ingeleverde kaarten en postzegels uit en verkopen deze op beurzen en op Marktplaats. Deze actie levert de GZB jaarlijks ongeveer € 18.000,= op! Voor u een kleine moeite, wat zich uit in een prachtig totaalbedrag waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden! De postzegels en kaarten kunnen ingeleverd worden in één van de lades van het meubel onder de kerktoren. Hartelijk dank namens de zendingscommissie.

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 13 december komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Kerstpost Giessen- Oudekerk:
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen voor € 0,55 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor energie besparende maatregelen van onze kerk.

De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren t/m 14 december bij: Sofie den Hartog, Bogerd 48 of Wil den Toom, van Marlotstraat 35. Op 15 december wordt de post gesorteerd! Laten we er met elkaar voor de 25-ste keer een mooie actie van maken. Info: 0184-652032

Opbrengt collecte Kerk in Actie:
De opbrengst van de huis aan huis collecte van Kerk in Actie in Giessenburg heeft het mooie contante bedrag van € 2.213 opgebracht. Daarnaast zijn er veel giften gedaan via de qr-code, deze zullen bij de landelijke totale opbrengst worden opgeteld. Het geld is bestemd voor hulp aan vluchtelingkinderen in Griekenland. Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt!

Verantwoording:
Via de HVD is er € 20 ontvangen. Er is 2 keer € 10 ontvangen als dank voor de bloemengroet. Via ds. Menkveld zij giften ontvangen van € 50 en 2 keer van € 20.  Hartelijk dank voor al de giften.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 28 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
11/12: 1. Diaconie 2. Kerk. 3. Inventaris en onderhoud gebouwen.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 december bellen naar Jan Donk (06-18186631) ochtendienst én avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
11/12 ochtend: Maria de Bruijn en Arnella van der Sande; avond: Dinella Visser en Marijke Dijksman.

Wegbrengen Bloemengroet:
11/12 Fam. Verspuij-Noordegraaf; 18/12 Govert en Truus Verspuij.

Crèche 0-3 jaar.
11/12 Annelies Klop, Imke van Houwelingen, Isa Zaal en Sifra Visser; 18/12 Marjanne de Hoop, Mirthe van Houwelingen, Noa Terlouw en Ilvie de Jong.

Bijbelcrèche:
11/12 Marit Visser en Lilian van Wijnen. 18/12 Lianne van Oenen en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven:
Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) is dankbaar voor een geslaagde operatie afgelopen week. Ook het herstel lijkt goed te verlopen. We danken met hem en wensen hem Gods zegen voor de weken van herstel.

Magda van Kolfschoten (Dorpstraat 52) komt deze week terug na een lange periode van revalidatie in Rijndam. We danken voor het herstel dat er is geweest in deze weken, maar bidden ook voor haar nu het thuis lastig zal zijn om zich te behelpen.

Huwelijksjubileum:
Op Donderdag15 december hopenWim en Hennie in’t Veld (Doetseweg 32, 3381 KG) 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Op dezelfde dag hopen ook Eimert en Joke de Kuiper (Peursumseweg 54, 3381 KX) hun 50 jarig jubileum te vieren, ook hen feliciteren we van harte en wensen hen met hun kinderen een mooie dag en Gods zegen over de komende jaren toe.

Vanuit de pastorie…
Sinterklaas is geweest, de kerst komt eraan. Dat betekent heel veel reclame en tamtam, maar ook een tijd van bezinning en genieten van het wonder van Gods zoon die naar deze wereld komt. Vergeet u in de drukte van december niet om daar ook even voor te zitten, en mogelijk onder het genot van wat prachtige kerstliederen daaraan te denken?

Hartelijke groeten,
Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
In verbondenheid met elkaar leven we mee met alle gemeenteleden en dorpsgenoten die door moeilijke tijden gaan. Laten wij om hen heen staan en in het bijzonder ook om hen voor wie eenzaamheid een terugkerende ervaring is.

Uit de pastorie:
Als gevolg van ziekte van de voorganger was ik afgelopen zondag niet vrij, maar mocht ik voorgaan in Dordrecht en wel in de wijkgemeente Krispijn. De oude werkplek van collega Menkveld. Het was mooi om na alle verhalen van hem te zien waar hij de afgelopen jaren heeft mogen werken in Gods wijngaard.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag