Zondag 11 oktober:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten:
“De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.”

Met deze woorden begint de bemoediging die te vinden is op de site van de Protestantse Kerk in Nederland en van de hand is van de preses ds. M. Batenburg. Ook wij hebben als gemeente om te gaan met de nieuwe en zeer dringende adviezen en dat is niet eenvoudig. Niet alleen omdat afschalen tegen de wens in gaat, maar ook omdat de informatie niet geheel duidelijk is. Dit onder meer over kinderen en jongeren in de diensten.

Voor de komende diensten in oktober zullen niet meer dan 30 mensen genodigd worden. Verder gaan we met dezelfde zorgvuldigheid te werk en zal de galerij open zijn voor de jeugd onder de 18 jaar. Met elkaar en heel de samenleving hopen we door de maatregelen het virus onder controle te krijgen. Als christenen richten we ons hierbij in gebed tot God in het vertrouwen dat Hij de kerk weer vol kan maken. We blijven afhankelijk van Zijn zegen.

Jeugddienst:
Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: Wees jezelf!? In onze tijd is het de grote opdracht om “jezelf zijn”. Deze belangrijke opdracht heeft alles te maken met de vraag naar je identiteit. Het is belangrijk om te weten wie je bent en van daaruit te leven. Maar wie ben je diep van binnen en hoe kom je erachter wie jezelf bent? En vervolgens: Hoe kun je jezelf zijn en blijven?

In de dienst is ook aandacht voor het startweekend.

Collecte Vluchtelingen Lesbos:
Komende zondag (11 oktober) zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor noodhulp aan vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos via de organisatie Movement on the Ground. Eerder dit jaar hebben we hier al geld voor opgehaald middels de actie CampNL maar recent is het kamp door een grote brand grotendeels verwoest en veel van het goede werk verloren gegaan. Er is urgent ondersteuning nodig voor voedsel, onderdak en kleding voor de vluchtelingen, waaronder veel kinderen. Van harte bij u aanbevolen!

Brugklascatechisatie maandagavond:
Het was een mooie opkomst vorige week maandagavond. Heb je het gemist en zit je in de brugklas? Van harte welkom op maandagavond van 18:30 uur tot 19:15 uur in zaal 8 van de Rank. Meer info via ds. M. Dubbelman

Kinderbijbeldag:
Hoi, hoi! Door het corona virus is er dit jaar helaas geen KinderBijbeldag in de herfstvakantie. We duiken door naar de voorjaarsvakantie en zien je heel graag op vrijdag 26 februari 2021! Reserveer deze datum alvast in je agenda. Dit betekent gelukkig niet dat je in de herfstvakantie niets kunt doen! Op de site www.hgjb.nl/duik-erin-voor-thuis kun je filmpjes, opdrachten en kleurplaten vinden die te maken hebben met het thema: Duik erin! En…. er is iets te winnen! Maak een mooie tekening met stoepkrijt over het thema: Duik erin! Maak er een foto van, vermeld je naam, adres en in welke groep je zit en mail deze naar KBD.Giessenburg@gmail.com Je hoort voor 31 oktober of je iets gewonnen hebt. Doe je best, want iedereen kan een winnaar zijn!

VrouwenBijbelstudie: Goed om te horen dat wij, ondanks enige maatregelen, verder mogen gaan met onze Bijbelstudieochtenden. De eerstvolgende data zijn D.V.  dinsdag 13 en donderdag 15 oktober. Wij hopen dan hst 7 van de studie over Elisa te behandelen. De Here God vraagt niet een stukje van ons leven. Hij wil ons helemaal. Is het alles of iets? De koffie staat weer klaar om 9 uur. De start is om 9.15 uur. De afsluiting zal ongeveer 11.20 uur zijn. Opgave is echter wel noodzakelijk. Dit kan via e-mail frida.bogerd@gmail.com of telefonisch 0184-659057. Maar…laat je hierdoor niet weerhouden om te komen! Weet je van harte welkom!

Gebedskring: Dinsdagavond 13 oktober a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Op D.V. woensdag 14 oktober hoopt de mannenvereniging haar tweede vergadering te houden in ‘De Rank’, aanvang ’s morgens 09.45 uur. Dhr. Fl. van der Rhee zal dan een inleiding verzorgen over 1 Samuel 12 vers 1 tot en met 25. Indien belangstellende deze bijeenkomst bij willen wonen is het wel noodzakelijk i.v.m. de geldende maatregelen om je op te geven. Dit kan via 0184 65.14.50 (Lo Boer) of 0184  65.18.28 (C. Toet) of per e-mail:  lcboer1@solcon.nl Namens de MV, Lo Boer

Welkom in de kerk: Van harte welkom bij onze kerkdiensten waarvoor u zich aangemeld heeft of kunt aanmelden. Op de website staat hoe u dit kunt doen. Vanaf zondag 11 oktober gaan we de kerk binnen via de ingang onder de toren. Waar mogelijk graag 10 minuten voor aanvang van de kerkdienst aanwezig. Vanwege de verscherpte maatregelen zult u helaas wat langer dan gebruikelijk moeten wachten voor u (weer) aan de beurt bent om de kerkdienst te bezoeken.

Bij veranderend beleid vanwege aangescherpte of ruimere regels zal dit op de website en in de Nieuwsbrief gedeeld worden.

Indien u zich aangemeld heeft voor een kerkdienst ( ochtend – avond of Rank ) en onverhoopt toch niet kunt komen wilt u dit dan doorgeven via info@hervormdgiessenburg.nl of via nummer: 06-23885406. We kunnen hier dan rekening mee houden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet op 27/9 is € 10,00 ontvangen en via ouderling J. van Wijngaarden € 50,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Nieuwsbrief: Kopij voor de zondagse nieuwsbrief kan aangeleverd worden tot vrijdag 12:00. Gelieve niet daarna.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 23 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 12 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 11/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat (Vluchtelingen Lesbos) 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 11/10 Margreet Muijlwijk & Berit Donk; 18/10 Marije Dijkgraaf & Feline van Tuijl

Wegbrengen bloemengroet: 11/10 Fam. Tromp; 18/10 Fam. Stam- Prins

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op dinsdag 13 oktober zijn Erik en Corina de Bruijn-Boerman (Parallelweg 51, 3371 GC) 25 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie samen met Patrick, Martijn en Michel feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie met allen die jullie lief zijn Gods zegen en nabijheid toe

Uit de pastorie: De geschiedenis van Job is een heftig verhaal. Dit merken we volop in de komende twee hoofdstukken. Aanstaande zondagmorgen lezen we Job 2. Maar let u ook eens op het vertrouwen dat God in Job heeft.

Met een hartelijke groet (mede namens ds. Dubbelman), ds. J. Holtslag