09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, bediening Heilige Doop
18.30 uur:  ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen 4 juni zal de heilige doop bedient worden aan Annefleur Bikker, dochter van Jaco en Marianne Bikker en zusje van Rosalie. Laten we de dopelingen en hun gezin meenemen in onze voorbede. De schriftlezing is deze zondag uit Genesis 22:1-14. Waar we lezen over Abraham die de radicale opdracht krijgt zijn kind in gehoorzaamheid aan God op te geven.

Koffie na de dienst:
na de doopdienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Ank Büchner, Amanda Holtslag en Jacoliene van Wijgerden voor u klaar met koffie, thee of fris.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 5 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag is € 20,00 ontvangen voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk.

zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen is in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 juni bellen naar Piet Donk (652670) ochtenddienst en naar Bert Pesselse  (06-50235236) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 4/6: Fam. P. van Dijk; 11 juni: Jannie en Arie de Jong.

Gastheer/Gastvrouw: 4 juni: ochtend: Hidde en Bartje de Boer; avond: Siebold Freeke en Arie van Houwelingen.

Crèche 0-3 jaar:  4/6:  Willemieke Goossens, Cornelieke Nuijten, Hanna de Kuiper en Linde Koekoek. 11/6: Marjanne de Hoop, Neveen Abo Khalil, Noa Terlouw en Jasmijn in ’t Veld.

Bijbelcrèche:  4/6: Lidia Faro, Jasmijn Bos en Linde Koekoek. 11/6: Janneke Verspui en Lilian van Wijnen.

WIJK OOST 

In Memoriam: Afgelopen dinsdag 23 mei 2023 is Jan Anthonie Noordermeer overleden in de leeftijd van 76 jaar. Jan is na een leven lang hard werken en in goede gezondheid de laatste jaren veel ziek geweest. Hij kreeg meer en meer last van zijn longen en had minder energie. De laatste weken ging hij heel erg had achteruit en is hij toch onverwacht snel overleden. Jan kwam niet in de kerk, hij zag er tegenop zomaar binnen te lopen. Maar hij volgde de diensten thuis en het geloof was belangrijk voor hem. Op zijn rouwkaart staat een Psalmvers dat hij tot op het einde uit zijn hoofd kende vanuit zijn jeugd: “Opent uwen mond; Eist van Mij vrijmoedig, Op mijn trouwverbond; Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, Mild en overvloedig.” Jan is dinsdag in besloten kring begraven vanuit de Rank. Laten we als gemeente biddend voor ieder die hem mist, en in het bijzonder voor zijn vrouw Lies. 

Huwelijk: Vrijdag 9 juni zal om 19:00 uur de huwelijksdienst plaatsvinden van Onno den Toom en Erica Stam. We wensen het bruidspaar zegen en vreugde toe in de laatste dagen toeleven naar hun bruiloft en de trouwdag zelf. Onno en Erica zijn al jaren actief in het jeugdwerk en alle jongeren die ze kennen van club en Bladel zijn ook van harte welkom in de dienst. Ze gaan wonen aan de van Brederodestraat 63.

Vanuit de pastorie: De afgelopen week bidden voor degenen om ons heen die niet geloofden heeft mij goed gedaan. Ik werd bepaald bij mijn meeleven met deze mensen en hoe belangrijk het is dat ze de Heere Jezus mochten leren kennen. Het is een gebed om door te zetten, omdat we op het gebed grote gebeurtenissen en zelfs wonderen mogen verwachten! Door het gebed kunnen onze geliefden tot geloof komen! Want wat we de Vader ook vragen in Zijn naam, Jezus zegt: Hij zal het ons geven!

Hartelijke groeten, Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:  Deze week hebben een aantal gemeenteleden gesprekken gehad in het ziekenhuis. ‘Wat is er aan de hand. Welke mogelijkheden zijn er.’ Het zijn spannende gesprekken. Laten we als gemeente rondom hen staan met gebed.

Het gebed is er ook voor hen die op hoge leeftijd gekomen zijn en die de krachten hebben zien verminderen

Huwelijk: Op vrijdag 16 juni zullen Erwin Meerkerk en Iris van Genderen in het huwelijk treden. De huwelijksdienst zal plaats vinden om 15:15 uur op De Landgoederij (Camminghalaan 30 Bunnik). Een ieder is van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Van harte willen we Erwin en Iris een schitterende dag wensen en Gods zegen over hun huwelijk. Het adres van het bruidspaar is Drijverschuit 51, 3372 VA Boven-Hardinxveld.

Uit de pastorie: De Pinksterdagen liggen achter ons, maar Pinksteren niet. De Geest is uitgestort op alle gelovigen en verdeelde Zich over hen tot op de dag van vandaag. Net als de apostelen hebben we als gemeente van Christus te gaan in de Geest van Pinksteren om te vertellen van de grote werken van God door Zijn Zoon Jezus Christus. De Pinksterdagen liggen dan wel achter ons, maar het zendingsveld ligt voor ons. De velden zijn wit om te oogsten en de Heere roept arbeiders om uit te gaan. Gods zegen gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag