Praktische informatie

6 Items

Beleidsplan 2017-2021: Spoor van leven

by Eddy Erkelens
Hierbij het beleidsplan, zoals op 7 juni 2017 gepresenteerd wordt om 19:30 in De Rank. Voor de periode 2017 tot en met 2021, met als titel Spoor van leven. Per 15 mei 2023 is het nieuwe beleidsformulier te vinden. Vandaar dat de link naar het oude bestand verwijderd is. ...Open bericht

BHV: Ontruimingsplan kerk

by Eddy Erkelens
Noodontruiming van de kerk Algemeen en afkortingen KR dienstdoende kerkrentmeesters OU ouderlingen DI diaken CVB Commissie van Bijstand-leden OKR Dienstdoende ouderlingkerkrentmeester K koster en/of kosteres Inwerkingstelling noodontruiming De OKR zal bepalen of dit plan in werking gaat. Dit naar aanleiding van de omvang van de brand of calamiteit . Hij zal dit via ...Open bericht

BHV: Ontruimingsplan De Rank

by Eddy Erkelens
Doelstelling van EHBO en BHV: De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van bezoekers en het snel kunnen verlaten van De Rank. Wie hebben een taak: Leiding van de activiteit BHV-er indien aanwezig EHBO-er bij ongevallen Taken van de BHV-er en EHBO-er: komt nog Indien er bij iemand een hartstilstand voordoet, dan dient de EHBO t...Open bericht

EHBO: plan kerk

by Eddy Erkelens
Doelstelling van EHBO en BHV: De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van kerkbezoekers. Wie hebben een taak: Koster(es) (K) Dienstdoende ouderling-kerkrentmeester (OKR), EHBO-er Voor de Herenbank: Dienstdoende kerkrentmeester of lid commissie van bijstand (KRM-CVB) Voor de galerij: Lid commissie van bijstand (CVB) Predikant ...Open bericht

Liturgie van een kerkdienst

by Eddy Erkelens
De diensten hebben de volgende structuur (liturgie): Binnenkomen Bij het binnenkomen in de kerk wordt de nieuwsbrief uitgereikt. Hierin staat het laatste nieuws, namen en adressen van mensen die in de afkondigingen genoemd worden en het kinderlied. De (kleine) kinderen kunnen voor de dienst naar de kindercrèche gebracht worden in De Rank. Tijdens de dienst worden er psalmen uit de be...Open bericht

Nieuw logo

by Eddy Erkelens
Hier kunt u het nieuwe logo in diverse bestandsformaten gebruiken. De oude logo's zijn vanaf nu niet meer nodig. [gallery link="file" ids="2454,2457,2458,2459,2460,2461"]...Open bericht