Veiligheid: EHBO, BHV en ontruimingsplan

3 Items

BHV: Ontruimingsplan kerk

by Eddy Erkelens
Noodontruiming van de kerk Algemeen en afkortingen KR dienstdoende kerkrentmeesters OU ouderlingen DI diaken CVB Commissie van Bijstand-leden OKR Dienstdoende ouderlingkerkrentmeester K koster en/of kosteres Inwerkingstelling noodontruiming De OKR zal bepalen of dit plan in werking gaat. Dit naar aanleiding van de omvang van de brand of calamiteit . Hij zal dit via ...Open bericht

BHV: Ontruimingsplan De Rank

by Eddy Erkelens
Doelstelling van EHBO en BHV: De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van bezoekers en het snel kunnen verlaten van De Rank. Wie hebben een taak: Leiding van de activiteit BHV-er indien aanwezig EHBO-er bij ongevallen Taken van de BHV-er en EHBO-er: komt nog Indien er bij iemand een hartstilstand voordoet, dan dient de EHBO t...Open bericht

EHBO: plan kerk

by Eddy Erkelens
Doelstelling van EHBO en BHV: De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van kerkbezoekers. Wie hebben een taak: Koster(es) (K) Dienstdoende ouderling-kerkrentmeester (OKR), EHBO-er Voor de Herenbank: Dienstdoende kerkrentmeester of lid commissie van bijstand (KRM-CVB) Voor de galerij: Lid commissie van bijstand (CVB) Predikant ...Open bericht