Wendy Van Tuijl – Van Gasteren

10 Items

CREATIEF KERK-ZIJN

OPROEP: Bent u/ben jij creatief? Stapelt de voorraad creaties op nu we in coronatijd vaker thuis met onze hobby bezig zijn? En wilt u/wil jij deze mooie creaties ‘van waarde laten zijn’ binnen onze kerkelijke gemeente en graag verkopen voor een goed doel (minus evt. materiaalkosten)? Dan zijn wij op zoek naar u/jou!! Hoe, wat, waar, w...Open bericht

Ik ben er voor jou

Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we als gemeente zeven weken bij dit thema bepaald geweest. We hebben stilgestaan bij de weg die Jezus ging van lijden tot Zijn sterven. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. We werden bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid: gevangenen bezoeken, zieken verzorgen, hongerigen eten en drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, naakten kl...Open bericht

Ik ben er voor jou

We gaan de laatste week in van de lijdenstijd. Het ging in de veertigdagen tijd over “Ik ben er voor jou”. Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid. Op verschillende wijzen is hier aandacht voor geweest. Met diverse mooie activiteiten en bemoedigingen. De laatste Break in de week van woensdag 24 maart over “Omringen-met-zingen” raakte vele...Open bericht

De hongerigen voeden

IK BEN ER VOOR JOU! Inmiddels zijn we in week 6 van de lijdenstijd. Er is aandacht voor het thema “De hongerigen voeden”. Dat kan een zorg zijn voor dichtbij. We kennen het werk van de Voedselbank en dragen daaraan wekelijks bij met hulp. Het kan ook goed zijn om mensen direct om ons heen eens uit te nodigen of aan hen te denken voor wie we eten kunnen klaarmaken. De credo-leden hebben met de...Open bericht

De naakten kleden

Ik ben er voor jou !In week 5 van de 40-dagentijd gaat het over “de naakten kleden”. In de kalender wordt o.a. het volgende aangegeven: "We leven in de vastentijd. Bij vasten horen daden van barmhartigheid. Het is niet alleen maar je onthouden en inhouden, maar ook je geloof onderhouden in woord én daad. Vasten is bedoeld om ruimte te scheppen voor iets anders". Dat kan ook zi...Open bericht

Vooraankondiging Kledingactie

IK BEN ER VOOR JOU! Vanaf volgende week 15 maart willen we als gemeente omzien naar onze naaste, door een actie te houden om kleding in te zamelen. Als u kleding heeft wat u niet meer draagt, dan kunt u er een ander weer mee helpen. De verzamelde kleding zal worden aangeboden bij het Leger des Heils.Zoekt u vast in de kasten en op zolder, dan vertellen we u volgende week, hoe en waar u de k...Open bericht

Zorg voor vreemdelingen

IK BEN ER VOOR JOU! In week 4 van de 40-dagentijd gaat het over de zorg voor de vreemdelingen. We denken aan alle vluchtelingen die er zijn binnen onze gemeente. Via de vrijwilligers zijn daar goede contacten mee. We mogen allen ‘oog houden voor de vreemdeling’, ook in onze eigen omgeving. Vanuit onze diaconale opdracht mogen we naar ieder omzien die hulp of aandacht kan gebrui...Open bericht

De dorstigen laven

by Wendy Van Tuijl - Van Gasteren
IK BEN ER VOOR JOU! ‘Ik had dorst en u gaf mij te drinken’. In de 3e week van de lijdenstijd is dit het thema vanuit de 40-dagenkalender. Ds. Holtslag sluit met de schriftlezing en preek aan bij één van de Bijbel...Open bericht

Omringen met zingen

by Wendy Van Tuijl - Van Gasteren
IK BEN ER VOOR JOU! Door de huidige omstandigheden is het soms lastiger om er voor elkaar te zijn, omdat er minder ontmoetingen (mogelijk) zijn. Eén van de manieren waarop we toch invulling willen geven aan omzien naar elkaar is door het nieuwe concept: ‘Omringen met zingen’. Op 24 maart zal dit de invulling worden van een Break in de week aflevering. Binnen deze aflevering willen we jul...Open bericht

Zorg voor de zieken

by Wendy Van Tuijl - Van Gasteren
IK BEN ER VOOR JOU! In de 2e lijdensweek vanaf 21 februari gaat het om ‘de zorg voor zieken’ en voor allen die een bemoedigend kaartje kunnen gebruiken.  En we denken bijvoorbeeld ook aan hen die veel zorg hebben voor anderen (mantelzorgers e.d.). Ken jij iemand die ziek is of een bemoediging kan gebruiken? Het liefst zouden we iedereen op pad sturen om een zieke te bezoeken, ma...Open bericht