Vorming en Toerusting

111 Items

Nieuwe Flyer V&T

by Eddy Erkelens
Voor het komende seizoen zijn we als V&T-commissie de nieuwe flyer aan het maken. De ons bekende adressen zijn aangeschreven om hun input te leveren. Denk je: “he, maar ik heb voor mijn kring/groep/bijeenkomst geen email ontvangen maar het is zinvol dat er hierover wel wat in de flyer komt”, mail dan je bijdrage uiterlijk zaterdag 9 september 24:00 naar ph.dekoning@solconmail.nl . He...Open bericht

75 jaar Israël

by Siebren Hakkesteegt
Het is in mei 75 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de staat Israël is uitgeroepen. In deze 75 jaar is het nooit rustig geweest. Steeds was er angst voor oorlogen en terreuraanslagen. Onrust was er ook op een ander terrein. Terwijl sommige organisaties Israël in alles steunen, uiten anderen steevast kritiek op de politieke keuzes van het land. Soms lijkt het of er ook maar twee mogelijkh...Open bericht

Maandag 20 februari: thema-avond Opvoeden met Bert Reinds

by Siebren Hakkesteegt
Op maandagavond 20 februari a.s. verzorgt Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl ) een avond over opvoeden. Het thema van die avond zal zijn ‘Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook?’. Wie van u durft de straat nog op als we vandaag de verkeersregels opheffen? Niemand, u bent namelijk zonder regels en grenzen vogelvrij, u bent op deze wijze afhankelijk van keuzes die anderen maken en dat ver...Open bericht

Rondreis door de Bijbel 2023: De familie van Jezus

by Eddy Erkelens
Ieder jaar staan we er met Kerst bij stil dat God in Jezus echt mens geworden is. Als echt mens heeft Jezus dan natuurlijk ook een familie gehad: een moeder, die Hem opgevoed heeft, en broers en zussen met wie Hij is opgegroeid. En natuurlijk heeft zijn ‘pleegvader’ Jozef ook een grote rol in zijn leven gehad. Wie waren deze mensen allemaal? Dit jaar leren we in de Rondreis vier personen ...Open bericht

Gemeenteavond ‘Homoseksualiteit in de gemeente’

by Siebren Hakkesteegt
Hierbij de hoofdlijn van wat er deze avond aan de orde is gekomen en het vervolg hiervan. Ter afsluiting een paar (boeken)tips om meer over dit onderwerp te lezen. Ook in onze gemeente zijn homoseksuele broeders en zusters. We willen er voor hen zijn, maar..... hoe doe je dat? Er lijkt een spanning te bestaan tussen Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doen we recht...Open bericht

Homoseksualiteit in de christelijke gemeente

by Siebren Hakkesteegt
Op DV donderdagavond 12 mei a.s. is er een toerustingsavond over het thema homoseksualiteit. Deze avond stond eerder gepland voor 19 maart 2020. Herman van Wijngaarden zal het onderwerp inleiden. Ook is er ruimte voor gesprek. Wij hopen op een waardevolle bezinning en bewustwording op dit belangrijke onderwerp. Na deze avond zal de kerkenraad nadenken hoe we aan de hand van de bevindingen va...Open bericht

Rondreis door de bijbel: presentatie avond twee

by Siebren Hakkesteegt
De tweede sessie m.b.t. de Rondreis door de Bijbel boeide de aanwezigen. Rode draad in het deze avond behandelde gedeelte van de brief aan de Hebreeën bleek toch wel te zijn de superioriteit van Jezus t.o.v. de mensen waarmee Hij in de brief vergeleken wordt. Dat is goed nieuws voor ons, want door Zijn unieke persoonlijkheid kan Jezus onze Middelaar zijn. De dia’s die door cursusleidster M...Open bericht

Reis door de Bijbel: presentatie eerste avond

by Siebren Hakkesteegt
Op 24 maart vond de eerste avond van de Reis door de Bijbel plaats. Deze keer verkennen we de brief aan de Hebreeën met elkaar. De dia’s die hierbij gebruikt zijn kunt u op uw gemak doorkijken. Ook als u de eerste avond niet bezocht heeft bent u welkom tijdens de tweede en derde sessie, te houden op 31 maart en 7 april in de Oude School in Giessen-Oudekerk. Aanvang 20:00 uur. ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel

by Siebren Hakkesteegt
Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar ontmoeten! Die gelegenheid willen we benutten om de jaarlijkse Bijbelcursus “Rondreis door de Bijbel” plaats te laten vinden. Dit betreft een samenwerking tussen de drie plaatselijke kerken. Het voornemen is om de brief aan de Hebreeën te behandelen. Metta Wierenga zal de avonden weer leiden. Donderdagavonden 24 en 31 maart en 7 april. De inho...Open bericht

Mannenontbijt

by Siebren Hakkesteegt
Eitje, verse jus, kopje koffie of thee en een bammetje. Toe maar, het zal best goed smakentijdens het mannenontbijt op DV zaterdagochtend 13 november! Wacht daarom niet langer, geef je op middels een e-mail naar vt@hervormdgiessenburg.nl . Tijdens het inhoudelijke deel (gewoon, tussendoor…) wisselen we uit over “Geloof en Werk”. Een schot voor de boeg: Is ons werk belangrijk voor God?...Open bericht

Van wie is de toekomst?

by Siebren Hakkesteegt
Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God? In V&T verband haken we graag aan. We willen de lezing met belangstellenden (nogmaals) beluisteren en er met elkaar over in gesprek gaan. Heeft de lezing ons iets ...Open bericht

Presentatie boek over Prediker

by Siebren Hakkesteegt
Rond de jaarwisseling spraken we Koert Koster uit Giessen-Oudekerk tijdens een uitzending van Break in de Week. Onderwerp van gesprek was het boek over het Bijbelboek Prediker dat hij aan het schrijven was. Het boek is nu af en zal op maandag 25 oktober 2021 door hem gepresenteerd worden. De volledige titel is: “Prediker. Vluchtig leven en het grote genieten”. Het boek biedt nieuwe perspectiev...Open bericht

Break in de week #24 – V&T en (Focus) kringwerk

by Siebren Hakkesteegt
Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we u en jou informeren over de Bijbel- en gesprekskringen die gelukkig weer opgestart mogen worden. Vooral besteden we aandacht aan Focus. We maken kennis met onze begeleider vanuit de IZB en vertellen wat over de achtergrond. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel #4 – God ontmoeten door Jesaja

by Siebren Hakkesteegt
Aflevering 3 concentreerde zich op hoofdstuk 40-55, echter daarmee is de bespreking van die hoofdstukken nog niet afgerond. Ook het 4e deel van de studie over het Bijbelboek Jesaja richt zich daarom op deze passages. Het licht valt op een troostvolle God. Hij mag groeien in het beeld van de lezer. Ons vertrouwen in Hem mag groeien. De nadruk ligt in deze hoofdstukken ook op ‘dienstbaarheid’. J...Open bericht

Break in de week #23 – nieuw leven

by Siebren Hakkesteegt
Deze laatste uitzending draait om “Nieuw leven en/in verwondering”. We beginnen met een niet ongezellige wandeling door het nieuwe Giessenburgse park, noem het gerust een ontdekkingsreis! De sessie vervolgt in een huiskamer aan de koffietafel. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week # 21

by Siebren Hakkesteegt
Deze uitzending van Break in de week wordt verzorgd door de Gebedskring. Cees Toet speelt enkele liederen van Johannes de Heer op zijn eigengebouwde orgel Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel #1 – God ontmoeten door Jesaja

by Siebren Hakkesteegt
Metta Wierenga heeft zich ingespannen om een online variant van de jaarlijkse Reis door de Bijbel cursus uit te werken. Hierbij het eerste deel van een serie van vijf afleveringen, waarin we kijken naar Jesaja 1 - 6. Gedurende deze eerste aflevering maken we kennis met de profeet Jesaja (weetje vooraf: getrouwd, twee kin- deren). Ook gaan we samen met onze reisleidster op zoek naar het overkoepel...Open bericht

Break in de week #19 – Een inkijkje bij Credo

by Siebren Hakkesteegt
Deze week nemen we een kijkje bij onze jeugdvereniging Credo. Hierin mogen we zien wat Credo voor de jongeren betekend, en wat er zo al op de Credo avonden wordt gedaan. Ook krijgen we een exclusief kijkje bij de voorbereidingen en het wegbrengen van het Credo4uurtje. Zeker weer het kijken waard! Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week #15

by Siebren Hakkesteegt
Diverse muzikale duo’s spelen en zingen mooie liederen vanuit de huiskamer. Een prachtige alternatieve invulling nu musiceren in grotere groepsomvang niet tot de mogelijkheden behoort. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week #9 – week van gebed

by Siebren Hakkesteegt
Van 17 tot en met 24 januari wordt de “Week van gebed“ gehouden. Over de hele wereld zijn Christenen in gebed. Dit jaar is het thema ”Blijf in Mijn liefde”, n.a.v. Johannes 15 : 5 – 9. Het is fijn dat we hier tijdens een uitzending van Break in de week aandacht aan kunnen besteden. Niet alleen de gebedskring van de hervormde gemeente werkt hieraan mee, ook de gebedskring “Moeders in g...Open bericht

Break in de week #7 – Prediker en ons leven

by Siebren Hakkesteegt
Is een bespreking van het Bijbelboek Prediker nu wel het meest geschikt om het nieuwe jaar mee te beginnen? Wie in dat boek begint te lezen krijgt een lange opsomming met ‘zinloosheid’ over zich heen. Nee, dat geeft niet echt moed… Maar, zoals wel vaker: “het is niet wat het lijkt”. Theoloog en boekenschrijver Koert Koster (Giessen-Oudekerk) legt momenteel de laatste hand aan het door he...Open bericht

Break in de week #6

by Siebren Hakkesteegt
Deze week een muzikale verrassing: Martin Klop brengt ons prachtige stukken op de cello met daarbij mooie woorden. Het kijken en vooral het luisteren waard! Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week #5

by Siebren Hakkesteegt
Bijbelmuseum Het is goed om even naar buiten te gaan. Soms zelfs even naar buiten Giessenburg! Toen we dat deden kwamen we terecht in Leerdam, in het Bijbelmuseum. Officieel Statenbijbelmuseum , maar sinds een ander museum met die naam is gestopt wordt steeds vaker de meer algemene naam Bijbelmuseum aangehouden. En dat is terecht, want het museum beschikt werkelijk over een keur aan Bijbels met ee...Open bericht

Adventskalender

by Siebren Hakkesteegt
26. Donderdag 24 december Kerst… God komt in het duister van deze wereld. De schepping herhaalt zich in de kerstnacht. In de chaos van het leven schept God licht. God heeft Zijn Zoon aan de wereld gegeven voor alle mensen en dus ook voor jou, ongeacht wie je bent en wat je allemaal hebt gedaan. En als jij dat geschenk aanneemt – als het ware Licht in jou geboren wordt – mag je zeker wet...Open bericht

Break in de week #2

by Siebren Hakkesteegt
De tweede uitzending van "break in de week" verzorgd door Willeke Faro en Bert Pesselse en Anja Vink, over wijkverpleging (thuiszorg). Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week

by Siebren Hakkesteegt
De eerste uitzending van ‘Break in de week’ wordt verzorgd door een gedeelte van One Man Audience, vanaf een interessante locatie. Aan de hand van Jesaja 43 worden er liederen gespeeld. ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zoveel van je!’. Klik hier om ook de andere break in de week video's zien. ...Open bericht

Break in de week

by Siebren Hakkesteegt
'Break in de week' zal de titel zijn voor een nieuwe serie V&T-uitzendingen, die we iedere week op woensdagavond gaan uitzenden. Ons doel: gemeente van God zijn met elkaar, op een andere manier. In de uitzendingen zullen we een gevarieerd programma aanbieden van muziek, interviews, besprekingen en kringen, waarin we iets van het 'gemeente zijn' laten zien. Dit wordt gedaan aan de hand van een ...Open bericht

V&T – Rembrandt en de Bijbel

by Siebren Hakkesteegt
Eerder dit jaar besprek ds. Dubbelman schilderijen met een Bijbels thema van de hand van Rembrandt van Rijn. Hij deed dat in een video opname die we publiceerden op het Youtube kanaal van de kerkelijke gemeente. Dezer dagen maken we een start met een nieuwe serie V&T uitzendingen. Deze eerste opname is wederom gewijd aan een bespreking van schilderijen van Rembrandt, ook nu door ds. Dubbelma...Open bericht

Mannenontbijt

by Siebren Hakkesteegt
Mannen, doe je ogen dicht en droom mee: Een zevental gemeenteleden dat zich verenigd heeft in de Dikke Banden Fietsgroep draagt zaterdagmorgen 24 oktober zorg voor een heerlijk ontbijt mét omlijsting. Alléén voor mannen van 10-100 jaar☺. Vanzelfsprekend aangepast aan de dan geldende omstandigheden. We kunnen ons voorstellen dat met name de ouderen / kwetsbaren onder ons wel graag m...Open bericht

V&T-gevarieerd: Bijbel lezen, Boodschap verstaan

by Siebren Hakkesteegt
Woensdagavond 27 mei was het thema in de uitzending van V&T-gevarieerd: “Bijbel lezen, Boodschap verstaan”. De opname is hieronder terug te kijken en terug te vinden als audio-opname op www.kerkomroep.nl. We waren nog lang niet uitgepraat toen de tijd al om was. Daarom is op vrijdagmorgen 29 mei ‘de 2e helft’ opgenomen. Het videobestand is als bijlage in dit bericht opgenomen Kees Toe...Open bericht

V&T – gevarieerd, terugblik 13 mei

by Siebren Hakkesteegt
Zoals te doen gebruikelijk op woensdagen in deze bijzondere periode werd ook 13 mei een bijeenkomst cq uitzending georganiseerd vanuit V&T. Koert Koster en Bert Pesselse spraken met elkaar over angst, de oorzaken en de gevolgen. Ook over hoe er mee om te gaan, waar er mee heen te gaan. Hoe angst af te leggen. Beter gezegd: naar Wie er mee heen te gaan. Sofie de Weerdt en Scott Baks zorgde...Open bericht

V&T – gevarieerd, 29 april

by Siebren Hakkesteegt
Woensdagavond 29 april konden we weer luisteren en kijken naar het meditatief moment. Bart, Margreet, Gijsbert en Ronald brachten mooie liederen / muziek ten gehore. Teus wees ons in zijn voordracht op de ‘tussentijd’ waarin we leven. Een tijd vol vragen, maar ook een tijd waarin we ons mogen toevertrouwen aan Gods beloften. Teus las een stukje uit de Bijbel (Handelingen 20:19-22) van waaruit...Open bericht

Onderweg naar Morgen

by Siebren Hakkesteegt
Onderweg naar morgen was een Nederlandse soapserie die tussen 1994 en 2010 op TV werd uitgezonden. De inhoud is me ontgaan, maar de titel is blijven hangen. In een periode als nu beleven we het leven op de één of andere manier intenser. Hebben we ook meer vragen over die dag van morgen, over de toekomst. Belangrijk is het om die weg naar morgen, met de vragen en de twijfels die daarbij ontstaan...Open bericht

V&T-gevarieerd: luisteren met je oren, verstaan met je hart

by Siebren Hakkesteegt
Vanuit Vorming en Toerusting werd woensdagavond 15 april een bijeenkomst gehouden in een vrijwel lege kerk. De opname is op dit moment slechts deels beschikbaar via www.kerkomroep.nl . Middels het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg  volledig terug te kijken en luisteren. Het thema was “luisteren met je oren, verstaan met je hart”. Lectio Divina, dat was het onderwerp van gesprek....Open bericht

V&T – gevarieerd, een uitgestoken hand

by Siebren Hakkesteegt
Woensdag avond 8 april hielden we een bijeenkomst, georganiseerd door de Gebedskring en door Vorming & Toerusting. De eerste van een (DV) voorgenomen serie vanuit een vrijwel lege kerk. Toch, we raken er langzamerhand aan gewend, een ontmoeting. Het thema was “een uitgestoken hand”. We lazen gedichten, verkenden het programma voor de komende weken en luisterden naar zang en muziek. De opn...Open bericht

V&T gevarieerd

by Siebren Hakkesteegt
De komende weken zullen we op woensdagavond bijeenkomsten verzorgen via Kerk Radio/TV en via het YouTube kanaal dat ook voor de erediensten benut wordt. Om er een bijeenkomst in te zien moeten we dan wel een bijzondere bril opzetten, want slechts maximaal drie personen zitten daadwerkelijk bij elkaar. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen, zij het op afstand. Het ligt in de b...Open bericht

Kijk- en luister je wijzer (1)

by Siebren Hakkesteegt
Als abonnee van Netflix (TV via internet) krijg je nu vrijwel dagelijks een e-mail met kijkadviezen voor de komende avond. Er is volop gelegenheid tot verstrooiing nu ook op de Publieke Omroep klassieke momenten (voorbeeld: EK voetbal) tevoorschijn worden gehaald. In dit bericht mengen we (vanuit Vorming & Toerusting) ons in het koor dat u en jou op mogelijkheden wijst om het dagelijkse stram...Open bericht

VrouwenEvent

by Eddy Erkelens
Op vrijdag 8 november hopen  we weer een Vrouwenevent te houden in de Rank.De deuren gaan om 17.30 u open en we gaan om 18.00 u gaan  we genieten van een lekkere maaltijd,die wordt voorbereid door de Kookgroep.Daarna gaan we met elkaar aan de slag met het thema: Kom, Doe Mee!. We zingen, bidden, voeren gesprekken, luisteren en zoeken verbinding met elkaarals gemeente van Christus. ...Open bericht

Dia’s van Rondreis door de Bijbel, avond 3, over Prediker

by Eddy Erkelens
Tijdens de derde avond van de Rondreis door de Bijbel bestudeerden we onder leiding van Metta Wierenga het Bijbelboek Prediker.In de bijlage zijn de dia’s te vinden die als begeleiding dienden. Als u een idee (een persoon, een boek, een thema..) heeft voor de rondreis door de Bijbel in het seizoen 2019-2020 dan horen we het graag! Prediker Rondreis 3 Download ...Open bericht

Opwekking 2019

by Eddy Erkelens
Opwekking, let op: reserveer snel voor een goede plaats! In het pinksterweekend, 7 t/m 10 juni, organiseert de stichting Opwekking de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Het thema is: ‘DIEPER met de Geest’. Ga eens mee en ervaar hoe het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt het je wat massaal en wil je graag ook wat rustmomenten? Dan is kamperen heel prettig, omdat ...Open bericht

IJs op de Giessen komt terug!

by Eddy Erkelens
Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. De een heeft veel met muziek, de ander zoekt de stilte, er zijn praters, en er zijn mensen die de voorkeur geven aan luisteren. Bijbelstudie, gebedskring, een kring, toerustingsavonden, binnen V&T veel smaken om u toe te laten rusten. Soms proberen we iets nieuws, een andere vorm waar u door geraakt kunt worden. Een primeur… een avond (c...Open bericht

Verslag – De Heilige Geest in OT, NT en wij

by Eddy Erkelens
Vanuit VT organiseerden we vanuit de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid. De eerste sessie vond op 18 oktober gehouden in de Rank, de 2e  sessie op 15 november in de Oude School en we slotenop 29 november af in de Stigt.De avonden werdenweer verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College). Hieron...Open bericht

Verslag: Politiek en principes

by Eddy Erkelens
Zo zo, dat valt nog niet mee zeg! Dat was wel de gewaarwording na het “toneelstuk” waarbij we met alle aanwezigen geprobeerd hadden om een gemeenteraadsvergadering na te spelen. Het vraagstuk was dan ook pittig: Het Koopcentrum op het bedrijventerrein in Arkel heeft uitbreiding van de mogelijkheid aangevraagd om op zondagen geopend te zijn. Het besluit dat de gemeenteraad zal nemen geldt wel...Open bericht

Verslag: Geloven in God – én zelf iets van je leven maken

by Eddy Erkelens
Geloven in God- én zelf iets van je leven maken Wie gelooft in God weet zich ook afhankelijk van Hem. In hoeverre beperkt die afhankelijkheid ons in het ‘uitvoering geven’ aan ons leven? Is het woord ‘beperking’ hier sowieso op zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken… Op hervormingsdag, maandag 31 oktober, hield ged...Open bericht

Geloven in God- én zelf iets van je leven maken

by Eddy Erkelens
Wie gelooft in God weet zich ook afhankelijk van Hem. In hoeverre beperkt die afhankelijkheid ons in het ‘uitvoering geven’ aan ons leven? Is het woord ‘beperking’ hier sowieso op zijn plaats, of kan het ons juist ook bemoedigen, in staat stellen tot, van dromen werkelijkheid te maken… Op hervormingsdag, woensdag 31 oktober, houdt Ben Tiggelaar een lezing over dit thema. Vanuit ervar...Open bericht

Gemeenteraadsverkiezingen Molenlanden

by Eddy Erkelens
Boeit dat ons eigenlijk… die verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Molenlanden? Nou, het ráákt ons in ieder geval wel! De uitkomst ervan en de uitgangspunten die daarna zullen gaan gelden hebben direct invloed op onze leefomgeving. Daarom getuigt het van wijsheid als we op woensdag 21 november het rode potlood goed voorbereid ter hand nemen. Vanuit V&T organiseren we ...Open bericht

Verslag: Autisme en geloof

by Eddy Erkelens
Anne-Josien Huisman-Rietveld van GGZ De Hoop neemt zo'n 55 gasten mee in een interactieve oefening over geloof en autisme. We beginnen met het dragen van je horloge aan de andere kant: hoe is het om niet op automatisme te vertrouwen? Mensen met autisme moeten ook zo veel nadenken, het voelt net zo vreemd bij sociale contacten. We zullen stilstaan bij vragen en opmerkingen over geloof en auti...Open bericht

Vrouwen event: 9 november 2018

by Eddy Erkelens
Nog niet opgegeven ? Aarzel je nog? Kom samen met je moeder/zus/ vriendin, hartelijk welkom ! We hopen met elkaar een gezellige en fijne avond te hebben, met het thema: “Met Hart en Ziel”. We starten om 18.00 u met een maaltijd. Aanmelden bij : Vrouwenevent2018@outlook.com Geef je naam, je leeftijd en de 1e en 2e keuze van de workshop door: Bloemschikken, lied leren, sloo...Open bericht

Reis om de wereld in 80 dagen

by Eddy Erkelens
Als iémand over een rijke fantasie beschikte, dan was het wel Jules Verne, de schrijver van het boek “Reis om de wereld in 80 dagen” (en vele andere titels, zeer lezenswaardig!). Let op: nu een vraag: Denkt u dat het mogelijk is om in drie avonden door de hele Bijbel heen te reizen? Nou nou, hoor ik u denken. Wordt het dan niet een heel vluchtige reis waarop je wel van alles meekrijgt, maar...Open bericht

V&T-flyer 2018-2019

by Eddy Erkelens
Ook dit jaar is er weer een flyer van de activiteiten van de Vorming-en-Toerusting-commissie. Klik op onderstaande flyer om deze PDF te downloaden (9 MB). ...Open bericht

Rondreis door de Bijbel: de Heilige Geest

by Eddy Erkelens
Drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid Een oude legende vertelt van een Indiaan, die de bergen afdaalde en voor het eerst de oceaan zag. Diep onder de indruk van het uitzicht vroeg hij om een kruik. Toen hij de oceaan inliep en zijn kruik vulde, werd hem gevraagd wat hij met dat zeewater in zijn kruik ging doen. ‘Waar ik woon in de bergen, hebben de mensen nooit h...Open bericht

Bijbelkringen 2018-2019

by Eddy Erkelens
Hieronder kunt u de flyer van de Bijbelkringen en gesprekskringen van seizoen 2018-2019 van de Vorming en Toerusting vinden. Download flyer Bijbelkringen 2018-2019 a.download { display: block; font-size: 24pt; background: url(http://www.hervormdgiessenburg.nl/wp-content/uploads/downloadicon.png) center left no-repeat; background-size: 100px 100px; padding-left: 120px; padding-top: 40...Open bericht

Geloofsopvoeding – Staan in deze wereld – HGJB

by Eddy Erkelens
Do 31 januari 2019 20.00 - 22.00 uur Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan? Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden? Hoe maak je je...Open bericht

Geloofsopvoeding aan peuters en kleuters

by Eddy Erkelens
Geloofsopvoeding - Peuters en kleuters Do 22 november 2018 20.00 - 22.00 uur Een interactieve avond voor ouders van peuters en kleuters. Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen, maar hoe doe je dat bij jonge kinderen? Deze avond wordt geleid door Willemijn de Weerd, kinderboekenschrijfster van o.a. Gezinsdagboek 'God beter leren kennen' en 'Aan tafel Bijbel'. ...Open bericht

Nacht van Gebed — Open Doors

by Eddy Erkelens
Avond van Gebed | Open Doors -  Bid en fiets! Dit jaar geen hele nacht, maar een avond van gebed voor jong en oud, met een sportief tintje. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een avond of nacht van gebed op diverse locaties in Nederland. Jummai uit Nigeria na e...Open bericht

70 jaar Israëlische Staat

by Eddy Erkelens
Op 14 mei 1948 werd de staat Israël gesticht. Toen een bijzonder roerige periode, en echt rustig is het daar nooit geworden. Hoe is die vorming tot stand gekomen? Welke mensen, welke landen, welke gebeurtenissen speelden destijds een rol? Hoe is het na de stichting van de staat verder gegaan? Hoe zit het eigenlijk met die nederzettingen… Veel vragen, veel gespreksstof. Op maandag DV 14...Open bericht

Avondmaalsformulier: saai en stoffig?

by Eddy Erkelens
Het Avondmaalsformulier: saai en lang? Indrukwekkend en rijk? Herken ken jij dit? En u? Het kan ook dat u het wel lang vindt, maar tegelijk ook heel rijk. Wat ook heel goed mogelijk is, dat u er niets van vindt. U hoort het wel aan, maar het komt niet echt binnen. Mogelijk omdat u met de gedachten elders bent. Om dit alles zal er dinsdag 12 juni 2018 een avond worden georganiseerd waarop di...Open bericht

Hoe houd je je huwelijk fris en fruitig?

by Eddy Erkelens
Opnieuw laat ds Holtslag echtparen in gesprek gaan. Samen in gesprek over het huwelijk en zelfs de tijd daarvoor. Over wat geweest is, wat is en wat er gaat komen. De avond met gezamenlijke maaltijd is voor jonge en ervaren echtparen. 40 dagen of 40 jaar getrouwd? Allen van harte welkom! De avond vindt plaats op donderdagavond 7 juni in de Rank en start om 18:45 uur met een maaltijd voor d...Open bericht

Een goed gesprek over abortus

by Eddy Erkelens
De abortuswet dateert al weer uit 1984. Destijds is er heel veel over te doen geweest, maar langzamerhand is het gewoon geworden dat zwangerschappen onder voorwaarden afgebroken mogen worden. Maar is het ook werkelijk ‘gewoon’? Goed om na zoveel jaren, nu er ook veel ervaring is opgedaan met aanleidingen tot-, met uitvoering van- en met de gevolgen van zo’n ingreep, dit onderwerp eens op...Open bericht

Gebedswandeling

by Eddy Erkelens
Donderdag 22 februari is er weer een gebedswandeling. Om 19.30 uur beginnen we met een opening in zaal 4 van de Rank. Aanmelden is niet nodig. Wees welkom en ervaar hoe mooi het is om op deze manier door Giessenburg te wandelen! Hartelijke groet, Joop Troost 06 1328588....Open bericht

Een spade dieper: Christendom en Islam

by Eddy Erkelens
Gedurende drie sessies willen we grondig nadenken over de ‘karaktereigenschappen’ van Christendom en Islam. Om het overzichtelijk en begrijpelijk te maken is gekozen voor een driedeling qua thematiek, te weten: het Godsbeeld (1e avond), het mensbeeld (2e avond) en het staatsbeeld op de derde avond. We nodigen u van harte uit om “er eens goed voor te gaan zitten”. Goed doordenken is n...Open bericht

Powerpoint bij Rondreis door de Bijbel

by Eddy Erkelens
Donderdag 18 januari was de eerste avond waarop we de rondreis door de Bijbel, het boek Openbaring, aanvingen. De dia's die Metta Wierenga, zij leidde de avonden, heeft gebruikt zijn te vinden in het PDF-bestanden hieronder: Avond 1:   Powerpoint - Hand-out Avond 2:   Powerpoint - Hand-out Avond 3:   Powerpoint - ...Open bericht

VT-flyer 2018

by Eddy Erkelens
Hierbij de flyer van Vorming en Toerusting voor 2018. Klik op onderstaande afbeelding om de flyer te downloaden. [caption id="attachment_7543" align="aligncenter" width="300"] Klik om de flyer -Vorming en Toerusting 2018- te downloaden.[/caption]...Open bericht

Verslag van Verkenning Islam – 2e avond

by Eddy Erkelens
Hieronder een beknopt verslag van de tweede avond uit De Rank over de theologische verschillen tussen christendom en islam . Verslag van de avond Momenteel verteld ds Kollenstaart over de verschillen tussen Bijbel en Koran. Bijbel heeft verschillende soorten boeken, de Koran enkel preken/soera's. Dat de Bijbel leeft en meerdere keren vertaald is, de Koran is onveranderd. Over het verschil van...Open bericht

Rondreis door de Bijbel – Openbaring

by Eddy Erkelens
‘Er stond een deur open in de hemel.’ Door die deur mag Johannes naar binnen kijken, schrijft hij in Openbaring 4. En hij laat zijn lezers meekijken. Dat maakt Openbaring een heel bijzonder boek. Wat het boek nog meer bijzonder maakt, is dat de woorden door verschillende personen zijn gegeven en doorgegeven: een engel heeft Johannes verteld wat hij op moest schrijven. Maar de engel vertelde ...Open bericht

Verslag Vrouwen-event

by Eddy Erkelens
Vrijdag 10 november 2017 was er het Vrouwen Event in de Rank. Na een hele drukte overdag, waar alles moest worden voorbereid, gekookt, gebakken enz. gingen om 18:30 de deuren open om de dames te ontvangen. De dames werden opgevangen door de Jantjes ( de mannen, gekleed in ware kokskleding, pet met naam om de haren te bedekken ) en van een naamsticker voorzien. Bij binnenkomst verzorgden de...Open bericht

Verslag Ethiek: iedereen gelooft

by Eddy Erkelens
Ga er maar aanstaan als je geconfronteerd wordt met een vraag als deze: Een terrorist heeft ergens een bom geplaatst die over twee dagen zal ontploffen en veel slachtoffers zal maken. De politie heeft de terrorist gevangen, maar de man weigert te vertellen waar de bom is. Wat moet de politie doen? mogen zij de man folteren om er achter te komen waar de bom is, of moeten we daar sowieso niet aan b...Open bericht

Politiek en Principes 2A: het kabinet en het regeerakkoord

by Eddy Erkelens
Vorig seizoen waren er twee avonden Politiek en Principe s: 1 februari 2017  en 16 februari 2017 . Dit jaar gaan we verder met wederom twee avonden, onder leiding van Wout de Jong. Beide avonden komen onder de noemer Politiek en Principes 2A en 2B. Op de eerste avond, 16 november 2017 om 19:30 in De Rank, zal het kabinet-Rutte III van VVD, D66, CDA en Christenunie centraal staan. Met daa...Open bericht

Verslag: De ontwikkeling van de kerkmuziek en de Luther

by Eddy Erkelens
Gisterenavond waren er zo'n 45 mensen aanwezig op de V&T-avond over de ontwikkeling van de kerkmuziek en  Luther . Na een inleiding van ds. Holtslag die kort Luthers leven doornam en toespitste op het lied: dat hij opgegroeid was met het latijns zingen voorafgaand, tijdens en afsluitende de dag. Dat hij de volkszang wilde zodat de leken mee deden in dienst, naast de cantorij, de voorzanger,...Open bericht

Flyer Vrouwenevent

by Eddy Erkelens
Op zondag 8 oktober is tijdens de kerkdiensten een flyer voor het Vrouwen-event uitgedeeld. Voor degene die hem digitaal willen: download hem hieronder! ...Open bericht

Flyer Vorming en Toerusting

by Eddy Erkelens
Zoals op zondag 17 september 2017 is uitgedeeld, hierbij de flyer van Vorming en Toerusting met daarop haar basisprogramma voor het seizoen 2017-2018. [caption id="attachment_6933" align="aligncenter" width="300"] Klik om de PDF te downloaden[/caption]...Open bericht

De ontwikkeling van de kerkmuziek en de Reformatie

by Eddy Erkelens
Gastspreekster Hanna Rijken neemt, samen met ds. Holtslag, ons mee door de ontwikkeling van de kerkmuziek. Van het katholiek Gregoriaans naar de Luthers reformatorische gezangen, de berijming van de Psalmen, het Datheens zingen van hele noten tot het drumstel bij Opwekkingsliederen. Het belooft een leerzame avond te worden vol informatie en achtergronden. Datum: 24 oktober 2017 Locatie: ...Open bericht

Ethiek – Iedereen gelooft

by Eddy Erkelens
Maar wie is zich daar bewust van? De invloed van het christelijk geloof in Nederland neemt af. Voor een christen wordt de discussie over ethische zaken (abortus, euthanasie, huwelijk, echtscheiding, transgenders, onderwijs etc.) lastiger. De gedachte is vaak: “Het is prima dat jij doet wat in de Bijbel staat, maar ik geloof daar niet in. Met elkaar verder praten heeft daarom weinig zin ”. ...Open bericht

Vierde avond C.S. Lewis “De grote scheiding”

by Eddy Erkelens
Op 28 juni jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe zit het met de relatie tussen de vrije wil en de leer van de uitverkiezing? Wat kunnen we zeggen over de leer van de alverzoening? Bijna aan het einde van “de grote scheiding” staat een interessante gedachtewisseling tussen de hoofdpersoon en één van de geesten die hij ontmoet, waarin deze vragen aan de...Open bericht

Verslag derde avond: Lewis – De grote scheiding

by Eddy Erkelens
Op 8 juni jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe moeten we ons de (nieuwe)hemel/(nieuwe) aarde voorstellen en is er daar sprake van persoonlijke ontwikkeling/groei? Is er een weg/contact tussen hel en hemel (o.a. leer van vagevuur)? We hebben opnieuw eerst gekeken naar wat Lewis hierover zegt en dit vervolgens vergeleken met de Bijbel en andere bronnen/comme...Open bericht

Verslag tweede studie-avond C.S. Lewis – De grote scheiding

by Eddy Erkelens
Op 11 mei jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s: Hoe moeten we ons de hel/het dodenrijk voorstellen? Wat heeft Jezus gedaan in het dodenrijk (nedergedaald in de hel)? We hebben eerst gekeken naar wat Lewis hierover zegt en dit vervolgens vergeleken met de Bijbel en andere bronnen/commentaren. Lewis verdedigt het bestaan van een hel (er gaat niemand tegen zijn...Open bericht

Verslag: Een spade dieper – CS Lewis

by Eddy Erkelens
Afgelopen donderdagavond was de eerste avond van 'Een spade dieper' waarin we het boek "De Grote Scheiding" van de engelse, christelijke schrijver CS Lewis behandelden. Het was goed om elkaar in deze kleine setting van 9 personen te leren kennen en verwachtingen uit te spreken. De grote verscheidenheid van mensen bleek geen reden om de grootste gemene deler te vinden: het verlangen naar meer kenn...Open bericht

Studieavonden: een spade dieper

by Eddy Erkelens
Heeft u belangstelling om samen met studiegenoten drie avonden te besteden aan het doordenken en doorspreken van het boek “De grote scheiding” van C.S. Lewis ? Inhoudelijk betreft het een vertelling over hellebewoners die per bus een uitstapje naar de hemel maken. Daar vinden ontmoetingen en serieuze gesprekken plaats. Wat daaruit te leren valt, daar gaan we tijdens de studieavonden met elk...Open bericht

Dementie: deel je zorg

by Eddy Erkelens
Donderdagavond 16 maart 2017  om 20:00  in de “De Rank”, Dorpsstraat 55, 3381 AD Giessenburg . Vanuit de diaconie nodigen we iedere belangstellende uit voor deze voorlichtingsavond. Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Dat betekent dat velen van ons te maken krijgen met mensen die aan deze ziekte lijden. Misschien een eigen ouder,  een opa of oma, een familielid...Open bericht

Fotoverslag Politiek en Principes

by Eddy Erkelens
Op 1 en 16 februari organiseerde de Vorming en Toerusting twee avonden over politiek en principes, met het oog op de verkiezingen van 15 maart aanstaande. Tijdens de eerste avond werd ingegaan op de structuur en invulling van de landelijke maar ook plaatselijke politiek. In de tweede avond zijn de verkiezingsprogramma's onder de loep genomen, coalities fictief gevormd en is er gekeken wat het Bi...Open bericht

Politiek & principes – op inhoud

by Eddy Erkelens
Voor degenen die er de 1e avond (1 februari) bij waren: Lukt het met de huiswerkopdracht? Ter herinnering: neem het verkiezingsprogramma door van de politieke partij die je ‘toegewezen’ is. Voor degenen die er de 1e avond niet bij waren, maar de 2e sessie (16 februari) wel bij willen wonen eigenlijk dezelfde uitnodiging/opdracht. Tip: kies het programma van een partij waarop u/jij nou ni...Open bericht

Rondreis door de Bijbel

by Eddy Erkelens
De Bijbel bevat vier evangeliën: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Ze gaan allen over Jezus van Nazareth, de Messias. Bij lezing blijken er veel doublures in te zitten. Dat roept meteen al een eerste vraag op: “Waarom hebben we vier evangeliën, was één evangelie niet voldoende?”. Op deze en vele andere vragen zal ingegaan worden tijdens de cursus “Rondreis door de Bijbel”. Tijdens...Open bericht

Nieuwe datum “Politiek en principes”

by Eddy Erkelens
De V&T-avond over Politiek en Principes  is verplaatst van donderdag 2 februari naar woensdag 1 februari 2017. De nieuwe datum en tijd wordt dus: Avond 1: woensdag 1 februari 2017 om 20:00 in De Rank Avond 2: donderdag 16 februari 2017 om 20:00 in De Rank Meer informatie over de avonden zelf vindt u hier ....Open bericht

Verslag Vrouwen-event

by Eddy Erkelens
Op vrijdagavond 11 november kwamen vele vrouwen, een stuk of 90, van onze gemeente bij elkaar. Jong en oud was vertegenwoordigd. We startten om 6 uur en genoten van een heerlijk maaltijd klaargemaakt door het Kook-team. We werden bediend door The A-team: 8 mannen die het aandurfden om zoveel vrouwen te bedienen, bij de maaltijd en in de koffie pauze. Het Kinderkoor : “Zingend Op weg”, o....Open bericht

Verslag avond Waarom zou je trouwen? 

by Eddy Erkelens
Door de geweldige opkomst van rond de 50 mensen ontstond er een goed gesprek. Ds Dubbelman leidde de avond door de punten heen: verandering in de laatste decennia, hoe het Bijbelse huwelijk een verbond en trouw is. Liefde is niet het enige: trouw hoort er bij. De laatste jaren is vooral de liefde prominent geworden en verdwijnt trouw langzamerhand . Door middel van goede filmpjes werd het een inho...Open bericht

Verslag Mannen-event van 4 november 2016

by Eddy Erkelens
Het was een mooie avond. In het begin nog droog, later kwam dan toch de regen. Veel mannen waren toch gekomen ondanks de dreigende weersvoorspelling. Het weerhield veel mannen niet om ook na afloop gewoon te blijven en na te praten. Nadat er koffie gedronken was en de liederenbladen waren uitgedeeld hebben we een aantal liederen gezongen. De spreker 'Harm Renkema' stelde zichzelf voor. Het...Open bericht